Sisäilman kannalta turvallinen rakentaminen on kokonaisuus

27.6.2023

Hyvä sisäilma on laadukkaan, terveysturvallisen asumisen edellytys. Mahdolliset sisäilmaongelmat ovatkin monia asunnon ostajia huolettava seikka, ja aihe on saanut viime vuosina paljon julkisuutta. Turvallisesta rakentamisesta on hyvä käydä keskustelua, jotta kuluttajat osaavat tehdä hyvinvointiaan palvelevia asumisen ratkaisuja.

Tiettyinä aikakausina rakentamisessa on tehty virheitä, jotka ehkä liiaksikin värittävät aiheeseen tänä päivänä liittyviä mielikuvia. Onneksi rakentamiseen liittyvät vaatimukset ja materiaalien tuntemus ovat sittemmin kehittyneet.

Sisäilman kannalta – ja ylipäätään – turvallinen rakentaminen on kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät ja vaiheet on otettava huomioon. Toisinaan kuulee puhuttavan enemmän tai vähemmän turvallisista rakennusmateriaaleista, mutta aivan näin yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse. Hyviä materiaaleja on monia, mutta jos rakentamisen ja rakenteiden kokonaisuus ei toimi ja esimerkiksi asennuksessa tapahtuu virheitä, riski ongelmille kasvaa. 

Mitä kaikkea sitten tulisi huomioida?

Kosteus hallintaan

Family cooking in the kitchenKosteus on yksi sisäilmaa uhkaavista tekijöistä, ja tämä tulee huomioida kaikessa rakentamisessa. Kosteusturvallinen rakentaminen lähtee huolellisesta kosteusteknisestä suunnittelusta. Keskeistä on myös käyttää laadukkaita rakennusmateriaaleja ja tuntea niiden ominaisuudet: esimerkiksi eristeiden osalta eri tiloihin soveltuvat erilaiset materiaalit. Luonnollisesti asennus tulee aina tehdä suunnitelman mukaisesti ammattitaidolla.

Parocin kivivilla on kestävä, kosteusturvallinen eriste. Sitä löytyy moneen käyttötarkoitukseen aina rakennuseristeistä talotekniikan ratkaisuihin. Kosteusturvallisuuden kannalta Parocin kivivillalla on useita erinomaisia ominaisuuksia: se ei ime kosteutta ympäröivästä ilmasta ja pysyy kuivana jopa erittäin kosteassa ympäristössä. Altistuttuaan kosteudelle kivivilla kuivuu erittäin nopeasti sekä säilyttää lämmöneristyskykynsä ja mittansa. Kivivilla ei myöskään sulje kosteutta rakenteisiin, vaan antaa vesihöyryn kulkeutua lävitseen.

Päästöluokitukset rakentajan ja kuluttajan apuna

Hyvä sisäilma muodostuu muustakin kuin kosteusturvallisuudesta. On olennaisen tärkeää, että niin rakentamisessa kuin sisustuksessa käytetyt materiaalit itsessään ovat turvallisia eikä niistä irtoa sisäilmaan haitallisia päästöjä. Nykyään materiaalien turvallisuus- ja terveysvaikutuksista on onneksi olemassa jo runsaasti tutkimustietoa, joka auttaa tekemään hyvinvointia palvelevia valintoja. Tämä tutkimustieto on myös perusta erilaisille rakennusmateriaaleja koskeville määräyksille ja luokituksille. 

Hyvä esimerkki edellä mainituista ovat kansalliset VOC-yhdisteisiin (Volatile Organic Compounds) liittyvät määräykset ja luokitukset. VOC-yhdisteet kuten formaldehydi ja ammoniakki ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ja ne ovat yksi isoimmista sisäilmaongelmien aiheuttajista. Suomen lainsäädäntö ohjeistaa ja määrittää raja-arvoja VOC-päästöille, minkä lisäksi Euroopan maiden VOC-päästöjä rajoitetaan maakohtaisella EU-lainsäädännöllä.
Suomessa on käytössä vapaaehtoinen M1-päästöluokitus, joka asettaa raja-arvot rakennusmateriaalien ja kalusteiden VOC-yhdisteiden päästöille. Parocin kivivillatuotteet täyttävät tiukimmat M1 -luokituksen vaatimukset ja ovat siten tutkitusti vähäpäästöisiä ja turvallisia käytössä.

VOC-luokitukset on todettu tehokkaiksi käytännön työkaluiksi pyrittäessä minimoimaan rakentamiseen liittyviä haitallisia päästöjä. Luokitukset auttavat sekä rakentajaa että kuluttajaa valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöiset rakennusmateriaalit parhaan mahdollisen sisäilman laadun varmistamiseksi.
 

Tero Virrantuomi Paroc
Tero Virrantuomi
Tuotepäällikkö
Paroc