Purueristeisen seinän eristeiden vaihto

VANHA RAKENNE:

  • Vanha sisäverhous ja runkorakenne.

UUSI RAKENNE:

  • PAROC pehmeä lämmöneriste, 100-200 mm asennettuna runkotoppien väliin
  • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex, PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex One kiinnitettynä ruuvien ja aluslevyn avulla. Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys) -teipeillä.
  • Tuuletusväli: Naulausvälike tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan PAROC XFP 002 + koolaus 22 x 100 mm, k600 tai runkojaon mukaisesti
  • Puuverhous
Renovation-timber-frame-19284895

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC Natura Lana hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,033 W/mK

 

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex / Cortex b 30 mm eristevahvuus (b= musta), lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0,032 W/mK

Puista runkoseinärakennetta korjattaessa on otettava huomioon useita eri näkökohtia, joilla on vaikutus seinän palo-, lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan:.

Vanha seinärakenne:

Vanhan puuverhotun seinärakenteen tullessa tiensä päähän on syytä tarkistaa myös julkisivun takana olevien materiaalikerrosten tilanne. Seinän energiatehokkuutta voidaan julkisivuremontin yhteydessä parantaa huomattavasti vaihtamalla esim. vanhat sahanpurueristeet tehokkaisiin kivivillaeristeisiin.

Purkutyössä on erityisen tärkeä huomioidarakennuksen stabiiliuden säilyminen etenkin jäykistäviä rakenteita purettaessa. Tämä vaatii yleensä pätevän rakennesuunnittelijan mukanaoloa.

Kaikki vaurioituneet rakenteen osat ja materiaalit poistetaan/korjataan.

Uusi lämmön-ja tuulensuojaeriste:

PAROC-kivivillasta tehdyt pehmeät lämmöneristeet ovat kimmoisia ja jämäköitä ja siten helppo asentaa tiiviisti runkotolppien väleihin päällekkäisten eristekerrosten saumat limittäin. Puurunko jäykistetään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan (esim. tuulensuojaeristeen ja rungon väliin asennettavalla jäykistävällä tarkoitukseen soveltuvalla rakennuslevykerroksella).

Puurungon ulkopuolelle asennetaan tuulensuojaeriste, joka suojaa sekä runkoa, että lämmöneristekerrosta asennusaikaisilta sääolosuhteilta. Kun runko eristetään ulkopuolelta yhtenäisellä tuulensuojaeristekerroksella, eristekerroksen läpi kulkeva puun muodostama kylmäsilta katkeaa, ja runkorakenteen lämpötila nousee merkittävästi parantaen rakenteen kosteusturvallisuutta. Tuulensuojaeristekerroksen suositeltu paksuus on 30-70 mm.

Huokoinen kivivillaeristeja siinä käytettävä hengittävä pinnoite eivät estä rakenteessa olevan mahdollisen kosteuden haihtumista. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjen asennuksen jälkeen.

Naulausvälikettä PAROC XFP 002 käytetään puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. PAROC XFP 002 Naulausvälikkeitä on saatavana 30, 40, 50, 55 ja 70 mm paksuille tuulensuojaeristeille. Välikkeet työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten k600 jaolla ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla (menekki: 4-6kpl/m2). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan koolaus /naulauslaudat naulaamalla tai ruuvaamalla ne kiinni runkorakenteeseen. Välikkeiden ja lautojen avulla saadaan tarvittava tuuletusväli rakenteen ja ulkoverhouksen väliin. Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli.

Julkisivuverhous kiinnitetään naulauslautoihin. Sateen ja lumen pääsy rakennekerroksiin estetään huolellisella liittymädetaljoinnilla (mm. ikkuna-, ovi-, räystäs-ja sokkeliliittymät).

Jyrsijöiden pääsy rakennukseen voidaan estää kiinnittämällä 5 mm metallinen seulaverkko tiiviisti tuuletusvälin alapäähän sekä myös seinän ja katon väliseen tuuletusväliin.

Paloturvallisuus:

PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena (K2). Parocin tuulensuojaeristeet suojaavat puuta hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. Seuraavassa taulukossa esitettynä PAROC-tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsin

 Tuulensuojaeriste  Paksuus  Luokitus
 PAROC Cortex pro  50 mm  K230
 PAROC Cortex One  80 mm  K230

Lämmöneristävyys:

Ohjeellisia U-arvoja eri eristepaksuuksille: (mm)
PAROC eXtra tai Natura Lana (puurunko) 100 100 125 125 150 150 175 175
PAROC Cortex pro
50
50
50
50
PAROC Cortex 30   30   30   30
U-arvo, W/m2K 0,26 0,22 0,23 0,20 0,20 0,18  0,18  0,16

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Sisäverhouslevy λ= 0,25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0,052 m2K/W
Ilman-/höyrynsulku λU = 0,33 W/mK,   d = 0,25 mm   R = 0,001 m2K/W
Vaakalaudoitus λU = 0,12 W/mK,   d = 20 mm   R = 0,167 m2K/W
PAROC eXtra λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana λU = 0,036 W/mK
PAROC Cortex λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro λ= 0,032 W/mK
Puurunko 50 mm λ= 0,12 W/mK d =  100-175 mm, k600
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

  • ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
  • ΔUf  =Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida

Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.