Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisälämmöneristys

VANHA RAKENNE:

  • Vanha hyväkuntoinen ulkoseinärakenne, josta on purettu vanha ulkoverhous ja ulkoverhouksen naulauslaudat.

UUSI RAKENNE:

  • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex, PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex One kiinnitettynä ruuvien ja aluslevyn avulla. Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys) -teipeillä.
  • Tuuletusväli: Naulausvälike tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan PAROC XFP 002 + koolaus 22 x 100 mm, k600 tai runkojaon mukaisesti
  • Puuverhous
Renovation-timber-frame-sawdust-19284903
Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet: PAROC Cortex / Cortex b: 30 mm eristevahvuus(b= musta), lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro: 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0,032 W/mK

PAROC Cortex One: 100-220 mm eristevahvuudet, lambda 0,033 W/mK

Hengittävä kivivillasta valmistettu tuulensuojaeriste nostaa vanhan rakenteen lämpötilaa ja edesauttaa rakenteiden kuivumista, joten se soveltuu erinomaisesti ulkoseinän ulkopuoliseen lisälämmöneristämiseen.

Vanha seinärakenne:

Vanhan julkisivuverhouksen uusimisen yhteydessä on syytä tarkistaa myös julkisivun takana olevien materiaalikerrosten tilanne. Mikäli rakenteet ja vanhat eristeet ovat hyvässä kunnossa, voidaan uudet rakennekerrokset lisätä vanhan rakenteen päälle. Tällöin ulkoverhouksesta puretaan vain julkisivuverhous, sitä kannattelevat naulauslaudat ja mahdollisesti myös tervapaperi.

Uusi lämmön-ja tuulensuojaeriste:

Vinolaudoituksen tai vanhan tuulensuojalevyn ulkopuolelle asennetaan yhtenäinen tuulensuojaeristekerros, joka parantaa oleellisesti vanhan rakenteen kosteusteknistä toimivuutta runkorakenteen lämpötilan noustessa. Mitä paksumpi tuulensuojaeriste, sitä lämpimämpi rakenne.

Huokoinen kivivillaeriste ja siinä käytettävä hengittävä pinnoite eivät estä rakenteessa olevan mahdollisen kosteuden haihtumista. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjen asennuksen jälkeen.

Naulausvälikettä PAROC XFP 002 käytetään puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. PAROC XFP 002 Naulausvälikkeitä on saatavana 30, 40, 50, 55 ja 70 mm paksuille tuulensuojaeristeille. Välikkeet työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten k600 jaolla ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla (menekki: 4-6kpl/m2). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan naulauslaudat naulaamalla tai ruuvaamalla ne kiinni runkorakenteeseen. Välikkeiden ja lautojen avulla saadaan tarvittava tuuletusväli rakenteen ja ulkoverhouksen väliin. Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli.

Julkisivuverhous kiinnitetään naulauslautoihin. Sateen ja lumen pääsy rakennekerroksiin estetään huolellisella liittymädetaljoinnilla (mm. ikkuna-, ovi-, räystäs-ja sokkeliliittymät).

Jyrsijöiden pääsy rakennukseen voidaan estää kiinnittämällä 5 mm metallinen seulaverkko tiiviisti tuuletusvälin alapäähän sekä seinän ja katon väliseen tuuletusväliin.

Uusi rakenne voidaan myös toteuttaa paksulla Cortex One tuulensuojaeristeellä käyttämällä julkisivun kannatukseen PAROC Zerofix-järjestelmää 
 

Paloturvallisuus:

PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena (K2). Parocin tuulensuojaeristeet suojaavat puuta hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. Seuraavassa taulukossa esitettynä PAROC-tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsin

 Tuulensuojaeriste  Paksuus  Luokitus
 PAROC Cortex pro  50 mm  K230
 PAROC Cortex One  80 mm  K230

Lämmöneristävyys:

Ohjeellisia U-arvoja eri eristepaksuuksille: (mm)
PAROC Cortex pro
50  70    
PAROC Cortex 30

   
PAROC Cortex One        100  120  180
U-arvo, W/m2K 0,37 0,31 0,26 0,23  0,20  0,15

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Vanha puurunkoinen purueristeinen ulkoseinärakenne:
Puurunko 50 x 125 mm, k600;U-arvo= 0,56W/m2K,  R = 1,774m2K/W

Mekaaninen kiinnike:
λ = 50 W/mK
Ø = 5 mm (eristepaksuudet 30-70 mm)
Ø = 7,5 mm (eristepaksuudet 100-180 mm)
vaakasuuntaan asennettava: k1000 (pystysuunta)
vinoon asennettava (kulma 30°): k1500 (pystysuunta)
vaakasuunta / naulauslaudat: k600

PAROC Cortex λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro λ= 0,032 W/mK
PAROC Cortex One λU = 0,033 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

  • ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
  • ΔUf  = Eristepaksuuksilla 30 ja 40mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida.
  • ΔUf  = Eristepaksuuksilla 50-180 mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,009-0,019W/m2K) on huomioitu U-arvossa.