Aurinkopaneelien sijoittaminen loivalle katolle

Aurinkopaneeleja ja muita teknisiä laitteistoja sijoitetaan yhä enemmän loiville katoille. Tällaisten projektien toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja lukuisien tekijöiden huomioimista. Yksi näistä tekijöistä on oikeanlaisen eristeen valinta.

Suunniteltaessa aurinkopaneelijärjestelmän asennusta, on tärkeää huomioida koko rakenteelle kohdistuva kuorma, jotta voidaan varmistua, että rakennus toimii hyvin koko suunnitellun käyttöikänsä ajan. Aurinkopaneelijärjestelmästä kohdistuu rakenteelle pysyvää kuormaa. Tämän lisäksi järjestelmän toteutus saattaa muuttaa tuuli- ja lumikuormien määrää ja jakautumista katolla. Nämä muuttuvat kuormat vaikuttavat pääosin lyhyissä sykleissä, ja aiheuttavat väliaikaisia muodonmuutoksia katemateriaalille.

Aurinkopaneelijärjestelmän vesikatolle aiheuttama kuorma voi olla merkittävä ja siksi on tärkeää, että käytetty vedeneriste kestää kuormituksen vesikatolla aiheuttamia muodonmuutoksia ilman rikkoontumista ja mahdollisia vuotoja. Mekaaniset kiinnitykset tulee aina suunnittella ja toteuttaa valmistajan ohjeen mukaan.

Sekä mekaanisesti kiinnitettäviä että vastapainoilla asennettavia aurinkopaneeleita voidaan sijoittaa sekä levy- että lamellieristetyille loiville katoille. Suosittelemme kuitenkin aina käyttämään PAROC ROL 50 -lamellieristettä varsinaisena lämmöneristävänä kerroksena parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Olennainen huomioitava asia on käytetyn katemateriaalin kestävyys suhteessa edellä mainittujen kuormitusten katolla aiheuttamiin muodonmuutoksiin ja muodonmuutoseroihin, jotta vältetään katemateriaalin rikkoutuminen ja vuotaminen. Alla olevassa taulukossa esitetyt arvot ovat laskennallisia pysyvän kuorman suositusarvoja, joita noudattamalla kuorman alla oleva eristekerros ei painu haitallisesti.

Aurinkopaneelit loivalla katolla, suurin sallittu pysyvä kuorma

 

Pintakuorma
Tasainen kuorma 
koko alalle

Pistekuorma
0,4 m x 0,4 m
kuormaa jakavalla
levyllä

Pistekuorma 
0,2 m ø 
kuormaa jakavalla
levyllä

Viivakuorma
1 m x 0,1 m
kuormaa jakavalla
levyllä 
  aurinkopaneelien asennus, Pintakuorma Tasainen kuorma koko alalle aurinkopaneelien asennus, Pistekuorma 0,4 m x 0,4 m kuormaa jakavalla levyllä aurinkopaneelien asennus, Pistekuorma 0,2 m ø kuormaa jakavalla levyllä  aurinkopaneelien asennus, Viivakuorma 1 m x 0,1 m kuormaa jakavalla levyllä
Tuote/tuoteyhdistelmä

kN/m2
(kg)

kN/kuormituspiste
(kg/kuormistuspiste)
N/kuormituspiste
(kg/kuormituspiste)
kN/m
(kg/m)
PAROC ROB 100gt 12.5 (1250) 4.0 (400) 730 (73) 2.3 (230) 
PAROC ROB 80gt/t 10.0 (1000) 3.2 (320) 730 (73) 2.0 (200)
PAROC ROL 50 5.5 (550) 2.0 (200) - 1.3 (130)

       
PAROC ROB 100gt, 30 mm +
PAROC ROL 50
5.5 (550) 2.7 (270) 660 (66) 2.0 (200)
PAROC ROB 80t, 20 mm + PAROC ROL 50 5.5 (550) 2.4 (240) 570 (57) 1.8 (180)
PAROC ROB 80gt, 30 mm + PAROC ROL 50 5.5 (550) 2.7 (270) 660 (66) 2.0 (200)

1. Kuormanjakolevyjen välinen etäisyys (levyn reunasta reunaan) tulee olla 2 x koko eristekerroksen paksuus tai vähintään 300 mm. 

2. Kun käytetään useampaa kuin yhtä eristekerrosta, päällimmäinen eristekerros toimii tavanomaisesti kuormaa jakavana ja jäykistävänä kerroksena. Pistekuormakestävyyden kannalta alempi eristekerros on yleensä määräävä, johtuen sen heikommasta puristuslujuudesta. 

3. Mikäli valmiin vesikaton päällä on tavanomaista huoltokuormaa vilkkaampaa liikennettä, on katolle hyvä suunnitella kulkusillat tai vastaavat vähentämään vedeneristeelle ja lämmöneristeelle kohdistuvaa rasitusta.