Tuulettuva julkisivu vanhan puretun betonisandwich-julkisivun ja eristekerroksen tilalle

VANHA RAKENNE:

 • Vanhan betonisandwich-elementin sisäkuori  

UUSI RAKENNE:

 • Metallirakenteinen julkisivujärjestelmä (esim. seinäkannake + T-profiili)
 • Lämmöneristys:
 • Yksikerroksinen eristeratkaisu:
  • PAROC Trio -korjauseriste. Eriste sisältää alustan tasauskerroksen, tehokkaan lämmöneristyskerroksen sekä tuulensuojapinnoitteen. Tasaisella alustalla voidaan myös käyttää PAROC Cortex One -eristettä
 • Kaksi- tai kolmikerroksinen eristeratkaisu:
  • PAROC eXtra -tasauskerros + PAROC Cortex One paksu tuulensuojaeriste tai
  • PAROC eXtra -tasauskerros + PAROC eXtra lämmöneristekerros + PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro) -tuulensuojaeriste.

Tuulensuojaeristelevyjen saumojen teippaus ja tiivistys ympäröiviin rakenteisiin: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)

 • Tuuletusväli julkisivujärjestelmän mukaisesti
 • Verhouslevy tai levyrappaus

Huom! Julkisivukorjauksella ei saa heikentää rakenteen paloturvallisuutta eikä ääniympäristöä.

Renovation-PAROC-Trio-general-L-bracket-19284861

Yksikerroksinen tuulensuojaeristeratkaisu:

PAROC Trio: korjauseriste epätasaisille alustoille, lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex One: paksu tuulensuojaeristetasaisille alustoille, lambda 0,033 W/mK

 

Pehmeäksi lämmöneristeeksi kaksi-ja kolmikerroksisiin eristeratkaisuihin soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin,lambda 0,036 W/mK

PAROC Natura Lana:  hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro: tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,033 W/mK

 

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex / PAROC Cortex b: 30 mm eristevahvuus (b= musta), lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro:  40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0,032 W/mK

PAROC Cortex One: paksu tuulensuojaeriste, lambda 0,033 W/mK
 

Vanhan rakenteen kartoitus ja purku:

Julkisivukorjauksen tärkein vaihe on rakennusta koskevien lähtötietojen ja kunnon selvitys. Vasta kunnollisten lähtötietojenpohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan uuden julkisivun rakentamista ja varmistaa korjaustyöhön varatun budjetin riittävyys.

Kun korjauksessa poistetaan ulkokuori ja vanha eriste, joudutaan poistettujen kerrosten alta paljastuneen sisäkuoren ulkopintaa usein tasoittamaan. Pinnan tasoitus saattaa edellyttää paikallista piikkausta tai jopa tasoitekerrosta. Pienien epätasaisuuksien tasoitus voidaan tehdä käyttämällä PAROC Trio korjauseristettä tai pehmeää tasausvillakerrosta varsinaisen lämmöneristekerroksen alla. Tasauskerroksella estetään mm. eristyskykyä heikentävien ilmarakojen muodostuminen lämmöneristekerroksen ja betonirakenteen väliin.

Julkisivujärjestelmä (valmistajan ohjeiden mukaisesti):

Julkisivukorjauksissa vanhan kiinnitysalustan kunto on testattava ainakiinnikkeiden irtivetokokein oikean kiinniketyypin ja rakenteen kantokyvyn varmistamiseksi.

Metallirakenteisten julkisivujärjestelmien julkisivuverhousta kannatteleva rakenneon yleensä valmistettu alumiinista ja/tai ruostumattomasta teräksestä. Järjestelmän seinäkonsoleissa käytetyllä metallityypillä on suuri vaikutus U-arvoon ja siihen vaadittavaan eristepaksuuteen. Tämä johtuu lämmöneristekerrokseen tunkeutuvien seinäkonsolien (kylmäsiltojen) suuresta määrästä ja metallin suuresta lämmönjohtavuudesta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla konsoleilla on käytetyistä metallityypeistäpienin lämmönjohtavuus. Markkinoilla on myös sellaisia julkisivujärjestelmiä, joissa konsoleiden lämmönjohtavuutta on pienennettykylmäsiltakatkoilla (esimerkiksi Hilti) tai optimoimalla kiinnikkeen koko (esimerkiksi Sto Ventro X).

Järjestelmän valmistaja suunnittelee kiinnikkeiden määrän ja koon seinän neliömetriä kohti jokaiseen kohteeseen erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti. Yleensä seinäkiinnikkeiden määrä on n. 2–4 kpl/m2. Kiinnikkeen koko ja/tai määrää riippuu mm. julkisivuverhouksen painosta ja eristekerroksen paksuudesta. Jos seinäkiinnikkeen tyyppi vaihdetaan rakennusvaiheessa järjestelmästä toiseen, tulee kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutuksen muutos tarkistaa niin, että rakenteen U-arvo pysyy vaatimusten/suunnitelmien mukaisena.

Lämmöneristys:

Yksikerrosratkaisu

Yksikerroksisessa eristysratkaisussa koko lämmöneriste-ja tuulensuojakerros toteutetaan yhdellä paksulla PAROC Trio -korjauseristeellä. Korjauseriste sisältää kaikki tarvittavat eristekerrokset; tasausvillakerroksen, lämmöneristeen sekä tuulensuojan. PAROC Trio -korjauseristeet asennetaan tiiviisti alustaa ja toisia levyjä vasten ja kiinnitetään eristekiinnikkeillä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti. Eristelevyjen saumat teipataan tiiviisti viereisiin eristelevyihin ja rakenteisiin eristeasennuksen yhteydessä.Mikäli asennusalusta on tasainen voidaan eristämiseen käyttää myös paksua PAROC Cortex One -tuulensuojaeristettä.

Kaksi-ja kolmikerroksiset eristeratkaisut

Lämmöneristekerroksen alustaksi asennetaan tarvittaessa ohuella PAROC eXtra -eristeellä tehty tasausvillakerros. Mikäli alusta on tasainen voidaan lämmöneristekerros asentaa suoraan vanhan alustan päälle ilman tasausvillakerrosta.

Varsinainen lämmöneristekerros PAROC eXtra tai paksu tuulensuojaeristekerros PAROC Cortex One asennetaan yleensä joko seinäkiinnikkeiden väliin tai vaihtoehtoisesti asentamalla kiinnike eristelevyn läpi kiinni taustaseinään. Lämmöneristeet tulee aina asentaa tiiviisti toisiaan ja kantavaa sisäkuorta vasten. Pehmeän lämmöneristekerroksen päälle asennetaan ohut tuulensuojaeriste esimerkiksi PAROC Cortex pro. Päällekkäiset eristekerrokset asennetaan saumat limittäen. Eristekerros kiinnitetään alustaan eristekiinnikkeillä.

Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi mahdollisimman pian tulensuojaeristeen asentamisen jälkeen PAROC saumausteipeillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021).

Huom. Tuulensuojakerroksen tiiviys ja pinnoitteen pysyvyys tulee aina varmistaa kaikkien saumojen teippauksella. Mikäli tuulensuojaeristeiden saumoja ei pystytä teippaamaan heti eristeasennuksen yhteydessä, tulee pinnoitteen kiinnipysyvyys varmistaa käyttämällä levyn nurkissa erillisiä PAROC XFF 002 -pinnoitekiinnikkeitä.

Julkisivuverhous:

Julkisivuverhouksen kiinnitysalustana toimivat seinäkiinnikkeisiin asennetut metalliprofiilit. Julkisivuverhous asennetaan mahdollisimman pian eristeiden asennuksen jälkeenantamaan tarvittava sääsuoja sisäpuolisille rakennekerroksille. Metallirakenteiset julkisivujärjestelmät tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten julkisivuverhousten toteuttamiseen. Suosituimpia julkisivupintoja ovat mm. tuulettuva levyrappaus, tiililaatta ja erilaiset rakennuslevyt sekä niiden yhdistelmät.

Lisälämmöneristyksen yhteydessä ikkunoiden asemaa julkisivussa saatetaan joutua siirtämään ulommas tai ikkunat voidaan vaihtaa kokonaan uusiin. On hyvä muistaa, että seinän rakennepaksuuden kasvattaminen vaikuttaa myös rakenneosien liittymiin.Joissakin tapauksissatämä voi johtaa esim. tarpeeseen muuttaa katon räystäsrakenteita.

Lämmöneristävyys:

Alta löydät valmiiksi lasketut eristepaksuudet joillekin markkinoilla oleville metallisille julkisivujärjestelmille:

STO Ventro X:

U-arvot (yksikerroksinen eristeratkaisu) STO Ventro X -julkisivujärjestelmälle
 Eristepaksuus  mm  mm
 PAROC Trio tai PAROC Cortex One  135  205
 U-arvo, W/m2K  0,25  0,17

Hilti Eurofox MFT –FOX VT:

U-arvot (yksikerroksinen eristeratkaisu) Hilti Eurofox MFT-FOX VT-järjestelmälle
 Eristepaksuus  mm  mm
 PAROC Trio tai PAROC Cortex One  125  185
 U-arvo, W/m2K  0,25  0,17
Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Betoni, sisäkuori 150 mm λU = 2,5 W/mK,   d = 150 mm  R = 0,060 m2K/W
PAROC Cortex One λ= 0,033 W/mK
PAROC Trio λ= 0,033 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W
U-arvoa korjaavat tekijät:
 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU ́ ́: Taso 0
 • ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin  STO-järjestelmässä: d= 135 mm = 0,019, d= 205 mm = 0,016 (> 3%)
 • ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin Hilti-järjestelmässä: d= 125 mm = 0,008, d= 185 mm = 0,004 (> 3%)

 
Seinäkonsoleissa käytettävillä metallityypeillä on hyvin erilaiset lämmönjohtavuudet. Alla olevassa taulukossa näkyy lämmönjohtavuuden erot erimetallien välillä. Mitä suurempi lämmönjohtavuus metallilla on sitä suurempi konsolin kylmäsiltavaikutus. 

 Metallityyppi  Lämmönjohtavuus (λ), W/mK
 Alumiini  220
 Teräs  50
 Ruostumaton teräs  17