Uusi eristerappaus vanhan puretun betonisandwich-julkisivun ja eristekerroksen tilalle

VANHA RAKENNE:
  • Vanhan betonielementin sisäkuori
UUSI RAKENNE:
  • Tasausvillakerros tarvittaessa (PAROC eXtra) tai alustan tasoitus
  • Lämmön-ja rappausaluseriste:
    • Paksurappaus-eristejärjestelmä: PAROC Fatio Plus tai PAROC Fatio Standard
    • Ohutrappaus-eristejärjestelmä: PAROC Linio 15 tai PAROC Linio 80
Rappausaluseristeiden kiinnitys järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaisesti.
  • Paksu- tai ohutrappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan).

Huom! Julkisivukorjauksella ei saa heikentää rakenteen paloturvallisuutta eikä ääniympäristöä.

Eristerapatut julkisivut ovat ns. tuulettumattomia rakenteita, joten niiden kosteustekninen detaljointi on suunniteltava erityisen huolellisesti ottamalla tuomioon mm. rappauksen vesihöyrynläpäisevyys, pellitykset, kallistukset, tiivistykset ja saumaukset.

Renovation-concrete-element-rendering-19284881
Paksurappaus-eristejärjestelmiin soveltuvat rappausaluseristeet:

PAROC  Fatio Plus: levymäinen erittäin tehokas lämmöneriste paksurappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,033 W/mK 

PAROC  Fatio Standard: levymäinen lämmöneriste paksurappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,035 W/mK

 

Ohutrappaus-eristejärjestelmiin soveltuvat rappausaluseristeet:

PAROC Linio 15: levymäinen lämmöneriste ohutrappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,037 W/mK

PAROC Linio 80: lamellimainen lämmöneriste ohutrappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,040 W/mK

Eristerappauksien suunnittelu ja toteutus (mm. eristeiden kiinnitys, detaljit, rappaustyö/-paksuudet) tulee aina tehdä by 57 Eriste-ja levyrappaus 2016 -julkaisun ja eristerappausjärjestelmän-haltijan ohjeistuksien mukaisesti laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vanhan rakenteen kartoitus ja purku:

Julkisivukorjauksen tärkein vaihe on rakennusta koskevien lähtötietojen ja kunnon selvitys. Vasta kunnollisten lähtötietojen pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan uuden julkisivun rakentamista ja varmistaa korjaustyöhön varatun budjetin riittävyys.

Kun korjauksessa poistetaan ulkokuori ja vanha eriste, joudutaan poistettujen kerrosten alta paljastuneen sisäkuoren ulkopintaa usein tasoittamaan. Pinnan tasoitus saattaa edellyttää paikallista piikkausta tai jopa tasoitekerrosta. Pienien epätasaisuuksien tasoitus voidaan tehdä käyttämällä pehmeää tasausvillakerrosta (PAROC eXtra) varsinaisen lämmöneristekerroksen alla. Tällä kerroksella estetään mm. eristyskykyä heikentävien ilmarakojen muodostuminen lämmöneristekerroksen ja betonirakenteen väliin. Tarvittaessa sisäkuoren pinta tulee tasoittaa kauttaaltaan. Näin etenkin, jos rappausaluseristeeksi valitaan lamellimainen rappausaluseriste PAROC Linio 80, joka kiinnitetään pääasiallisesti liimalaastilla alustaansa.

Rappausalusta ja eristerappausjärjestelmän kiinnikkeet:

Julkisivukorjauksissa vanhan kiinnitysalustan kunto on testattava aina vetokokein oikean kiinniketyypin varmistamiseksi.

Järjestelmänhaltija määrittelee rappauskiinnikkeiden määrän ja koon seinän neliömetriä kohti jokaiseen kohteeseen erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti. Rappauskerroksen ja lämmöneristeiden kiinnitys on mitoitettava kestämään mm. tuulen imu.

Lämmöneristys:

Paksurappauksen yhteydessä lämmöneristeet kiinnitetään alustaan mekaanisesti seinään asennetuilla rappauskiinnikkeillä. Kiinnike kannattelee eristekerroksen päälle asennettavan rappausverkon ja rappauskerrosten painoa. Mekaaniset kiinnikkeet mukautuvat rappauksen mahdollisiin liikkeisiin.

Ohutrappauksen yhteydessä levymäinen lämmöneriste PAROC Linio 15 kiinnitetään sekä liima- että mekaanisella kiinnityksellä. Lamellimainen ohutrappaus-eristemenetelmienaluseriste PAROC Linio 80 kiinnitetään pääasiallisesti alustaan liimalaastilla

Kun levymäisen lämmöneristeen paksuus on yli 120 mm, suosittelemme eristyksen tekemistä kahdella levykerroksella, sillä kerrosten välisten levysaumojen limityksellä vältetään tehokkaasti ilmarakojen/kylmäsiltojen syntymistä eristekerrokseen. Lamellimainen lämmöneriste asennetaan aina yksikerroksisena eristeratkaisuna.

Käytettäessä paksurappausta osa korjaustöistä voidaan tehdä myös talviaikaan. Eristystyöt voidaan tehdä talvella ja rappaus sekä siihen kuuluva teräsverkon asennus keväällä.

Palamaton kivivillaeriste ei vaadi lämmöneristeen palokatkoja ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kaiken tyyppisissä ja korkuisissa rakennuksissa.

Julkisivuverhous:

Eristerappaus asennetaan suunnittelijan ja järjestelmähaltijan ohjeiden mukaan. Paksurappaus-eristejärjestelmissä rappauksen paksuus on tyypillisesti noin 20-25 mm ja se on lujitettu sinkityllä rappausverkolla. Ohutrappaus-eristejärjestelmissä rappauksen paksuus on noin 5-10 mm ja se on lujitettu muovipinnoitetulla lasikuituverkolla.

Eristerappaustyö suositellaan tehtäväksi aina sääsuojatuilta telineiltä yli 5°C lämpötilassa.

Lisälämmöneristyksen yhteydessä ikkunoiden asemaa julkisivussa saatetaan joutua siirtämään ulommas tai ikkunat voidaan vaihtaa kokonaan uusiin. On hyvä muistaa, että seinän rakennepaksuuden kasvattaminen vaikuttaa myös rakenneosien liittymiin. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa esim. tarpeeseen muuttaa katon räystäsrakenteita.

 

U-arvot paksurappaus-eristejärjestelmälle:

 Eristepaksuus(mm)
 PAROC Fatio Plus  120   190   220  
 PAROC Fatio Standard    125   200   240
 U-arvo, W/m2K  0,26 0,26 0,17 0,17 0,14 0,14

U-arvot ohutrappaus-eristejärjestelmälle:

Eristepaksuus(mm)
PAROC Linio 15 140 205 210    
PAROC Linio 80 160   220 240  270
U-arvo, W/m2K 0,25 0,24 0,17 0,17 0,17 0,16  0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Betoni, sisäkuori 150 mm λ= 2,5 W/mK,   d = 150 mm   R = 0,060 m2K/W
PAROC Fatio Plus λ= 0,033 W/mK
PAROC Fatio Standard λ= 0,035 W/mK
PAROC Linio 15 λ= 0,037 W/mK
PAROC Linio 80 λ= 0,040 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,04 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

  • ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
  • ΔU= Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon < 3% = 0