Paksurappaus levyeristeen päälle

Paksueristerappaus on erinomainen ratkaisu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Rappauskerrosten paksuus on noin 25 mm, mikä luo erittäin vahvan ja iskunkestävän julkisivun. Parocin kivivillaeristeet sopivat käytettäväksi lähes kaikissa paksurappausjärjestelmissä pientaloista kerrostaloihin.
Paksurappauksen yhteydessä eristeet kiinnitetään mekaanisesti. Kantava seinärakenne kannattelee rappauskerrosten painoa teräsverkon ja mekaanisten kiinnikkeiden avulla. Mekaaniset kiinnikkeet mukautuvat rappauksen mahdollisiin liikkeisiin.

Jos eristyspaksuus on yli 120 mm, suosittelemme käyttämään kahta eristelevykerrosta, joiden saumat ovat limittäin. Saumojen limittämisellä pystytään välttämään kylmäsiltojen syntymistä.

On suositeltavaa, että rappaustyöt tehdään mahdollisimman pian rappausaluseristeen asennuksen jälkeen.

Eristerappausten suunnittelu ja toteutus tulee aina tehdä eristerappausjärjestelmänhaltijan ohjeistusten mukaisesti.

Paksurappaus levyeristysratkaisu

  • Kantava rakenne (betoni, kevytbetoni, tiili tms.)
  • Lämmön- ja rappausaluseriste PAROC Fatio Plus
  • Mekaaniset kiinnikkeet
  • Metalliverkko kiinnitettynä eristekerroksen läpi kantavaan rakenteeseen
  • Kolme erillistä sementtikalkkipohjaista rappauskerrosta

Aukkojen ympärillä kuten ikkunanpielissä voidaan tarvittaessa käyttää ohuempaa lämmöneristettä PAROC Linio 15.

Eristerappausten suunnittelu ja toteutus tulee aina tehdä eristerappausjärjestelmänhaltijan ohjeistusten mukaisesti.

concrete-wall-element-slab-FI-19834125

Kivivillalevyeristeet paksurappauseristejärjestelmiin

PAROC Fatio Plus -levyeriste
• Lämmönjohtavuus λD: 0,033 W/mK
• Paloluokka: A1, palamaton
• Puristusjännitys, CS (10): 5 kPa

U-arvot ja laskentaparametrit

 

U-arvot eri paksuuksille
PAROC Fatio Plus 120 mm  190 mm  220 mm
U-arvo, W/m2K 0,26  0,17 0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Paksurappaus: λU = 1,00 W/mK, d = 25 mm, R = 0,025 m2K/W
Betoni, sisäkuori 150 mm: λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm, R = 0,060 m2K/W
PAROC Fatio Plus: λU = 0,033 W/mK

Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,04 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
• ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
• ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon on vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta: ΔUf = 0
• Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.