Energiatehokas korjausrakentaminen ja lisäeristäminen

Parasta energiaa on se, joka säästetään. Energiatehokas remontointi ja kunnollinen eristys laskevat kiinteistön energiankäyttöä tehokkaasti. 

Matalampi energiankäyttö on ensimmäinen askel ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Eristemateriaalin valinta on tärkeää vastuullisen, miellyttävän, turvallisen ja terveellisen kodin ja työympäristön rakentamisessa ja remontoinnissa. PAROC kivivilla on luonnollisesti kestävä eriste, joka parantaa rakennuksen paloturvallisuutta ja energiatehokkuutta. Nämä ominaisuudet tekevät PAROC kivivillasta hyvän valinnan sekä nyt että tulevaisuudessa, säästäen enemmän kuin vain energiakustannuksissa!

Rakennuksen ulkovaipan energiatehokkuuden parantaminen korjauksen yhteydessä mahdollisimman hyväksi on usein parempi ratkaisu kuin korjaus vaatimustenminimitason mukaisesti, sillä hyvin lämmöneristetty ulkovaippa soveltuu paremmin erilaisten tulevien taloteknistenjärjestelmien pohjaksi kuin heikommin eristetty.

Rakennuksen ulkovaipan korjaus vaatii aina pätevien suunnittelijoiden apua, sillä alkuperäisten materiaalien ominaisuudet ovat saattaneet muuttua vuosien saatossa. Myös vanhojen rakenteiden alta paljastuvat rakennekerrokset ja niiden rakennusfysikaalinen ja palotekninen toiminta tulee ottaa huomioon uusia rakennekerroksia suunniteltaessa. Korjausrakentamisessakorostuvat rakennuttajan, pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijoiden, projektinjohtajan ja työmaan vastaavan mestarin toiminta sekä vastuut.

Lämmöneristystason parantaminen rakennusvaipan korjauksen yhteydessä antaa useita hyötyjä

 • Tasaiset ja lähellä huoneilman lämpötilaa olevat sisäpintojen lämpötilat vähentävät vedon tunnetta japarantavat lämpöviihtyisyyttä, kylmien pintojen vaikutusta ei tarvitse kompensoida ylilämmittämällä
 • Viihtyisyys saavutetaan aiempaa alhaisemmalla sisäilman lämpötilatasolla
 • Olosuhteet pysyvät myös häiriötilanteissa
 • Rakenteiden sisäpuolisten osien kondenssiriski pienenee ja kosteusturvallisuus tältä osin parantuu
 • Energiantarve ja lämmityskustannukset pienenevät
 • Rakenteellinen energiatehokkuus antaa hyvän pohjanmuille energiansäästötoimille.
Lisäksi päivitetty julkisivu on sekä esteettisesti kaunis että energiataloudellisesti kannattava.

Energiatehokkaalla korjausrakentamisella kohti nollapäästöjä

Energiankulutuksen vähentämisen vaatimukset koskevat kaikkia remontoinnin vaiheita: tiivistämistä, eristämistä, ikkunoita, ovia sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Energiatehokas korjausrakentaminen vastaa tulevaisuuden haasteisiin pyrkimällä kohti lähes nollapäästöistä rakentamista, säästäen niin energiakulutusta kuin luontoa.

Energiatehokkaassa rakentamisessa paljon hyödynnetty työkalu on niin kutsuttu Kioton pyramidi, joka osoittaa, missä järjestyksessä energiansäästötoimenpiteitä kannattaa toteuttaa. Pyramidin näyttämän järjestyksen avulla kodin energiankäytön vähentäminen on mahdollisimman tehokasta.

Toimenpiteiden järjestys alkaa pyramidin pohjalta kohti huippua. Tärkein periaate: Kuluta vähemmän

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

 • Minimoi lämmöntarve: lämpöhäviöiden pienentäminen (mm. tehokkaampi lämmöneristys)
 • Minimoi sähköntarve: kulutuksen tehostaminen (mm. energiatehokkaat kodinkoneet)
 • Hyödynnä aurinkoenergiaa: Ilmaisenergioiden hyödyntäminen (mm. aurinkoenergia, rakennuksen suuntaus) 
 • Testaa ja säädä: energiankulutuksen seuraaminen, säätäminen ja ohjaus. 
 • Valitse energialähde: asianmukaisen energialähteen valinta (mm. lämpöpumppu, biopolttoaine, kaukolämpö, sähkö tai kaasu)
Kioto-pyramidi-energia-2022-FI

Korjaamalla vanhaa edistämme kiertotaloutta

EU:ssa noin 36% ihmisten aiheuttamista kasvihuonepäästöistä syntyy huonosti eristetyistä kodeista ja toimistoista sekä niiden lämmitykseen kuluvasta energiasta.* Rakennusten energiatehokkuudella on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja rakennussektorin tuleekin kiristää tahtia energiatehokkuuden parantamisessa.

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Noin kaksi kolmesta nykyään pystyssä olevasta rakennuksesta tulee olemaan käytössä myös tuolloin. EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa linjataan konkreettisia tavoitteita nykyisen rakennuskannan peruskorjaamiselle (35 miljoonaa rakennusta vuoteen 2030 mennessä*). Tärkeä osa tätä työtä on varmistaa, että korjausten jälkeen rakennukset kuluttavat vähemmän niin energiaa kuin resursseja. On siis aika vähentää energiankulutusta ja tehdä energiaremontti, joka:

 

circular-economy
 • Parantaa rakennusten asukkaiden ja käyttäjien elämänlaatua sekä pienentää kuluja
 • Vähentää Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä
 • Parantaa materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä
 • Vähentää energiantarvetta (lisää omavaraisuutta ja vähentää energian tuonnin kysyntää)

EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa esitetty peruskorjausten aalto on valtava investointi eurooppalaisten rakennusten parantamiseksi. Se tulee lisäämään arviolta jopa 160 000 työpaikkaa, edistämään kiertotaloutta ja parantamaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöolosuhteita Euroopan unionissa. Hankkeen tavoitteena on tuplata rakennusten peruskorjausten määrä ja varmistaa, että rakennuskanta on valmis ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen.

Lähteet: 

PAROC-kivivilla on energiatehokas lämmöneriste ja sopii käytettäväksi korjausrakentamisessa.
Lue lisää kivivillan ominaisuuksista >>