Metallirakenteiset julkisivujärjestelmät

Metallirakenteista julkisivujärjestelmää voidaan käyttää kaikenlaisten kantavien seinärakenteiden yhteydessä ja sen käyttö tarjoaa laajat mahdollisuudet valita erilaisia julkisivumateriaaleja.
 • Kantava rakenne (betoni, kevytbetoni, tiili jne.)
 • Metallirakenteinen julkisivujärjestelmä (esim. seinäkannake + profiili)
 • Lämmöneristys:
  Yksikerroksinen eristeratkaisu: PAROC Cortex One -tuulensuojaeriste
  Kaksikerroksinen eristeratkaisu: PAROC pehmeä lämmöneriste + PAROC tuulensuojaeriste.
  Saumojen teippaus: PAROC Cortex-teipit (XST 022 saumat ja XST 021 ulkokulmien tiivistys) 
 • Tuuletusväli järjestelmän mukaisesti
 • Verhouslevy + esim. rappaus

  Seinärakenne on tarvittaessa mitoitettava paloluokalle R(EI)30 tai R(EI)60.

  Ilmaääneneristysluku on laskettava tarvittaessa.

   

 
Metal-frame-teaser-3

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:
PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin
PAROC Natura Lana:  hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin
PAROC eXtra pro: tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:
PAROC Cortex: 30 mm eristevahvuus, lambda 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro:  40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0.032 W/mK
PAROC Natura Wind: 50 mm eristevahvuus, lambda 0.32 W/mK

Julkisivujärjestelmä (valmistajan ohjeiden mukaisesti):

Metallirakenteisten julkisivujärjestelmien julkisivuverhousta kannatteleva rakenne on yleensä valmistettu alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä. Järjestelmän seinäkonsoleissa käytetyllä metallityypillä on suuri vaikutus vaadittuun eristepaksuuteen. Tämä johtuu lämmöneristekerrokseen tunkeutuvien seinäkonsolien (kylmäsiltojen) suuresta määrästä ja metallin suuresta lämmönjohtavuudesta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla konsoleilla on käytetyistä metallityypeistä pienin lämmönjohtavuus. Markkinoilla on myös sellaisia julkisivujärjestelmiä, joissa konsoleiden lämmönjohtavuutta on pienennetty kylmäsiltakatkoilla (esimerkiksi Hilti) tai optimoimalla kiinnikkeen koko (esimerkiksi Sto Ventro X).

Järjestelmän valmistaja suunnittelee kiinnikkeiden määrän ja koon seinän neliömetriä kohti jokaiseen kohteeseen erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti. Yleensä seinäkiinnikkeiden määrä on n.  2–4 kpl/m2. Kiinnikkeen koko ja/tai määrää riippuu mm. julkisivuverhouksen painosta ja eristekerroksen paksuudesta. Jos seinäkiinnikkeen tyyppi vaihdetaan rakennusvaiheessa järjestelmästä toiseen, tulee kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutuksen muutos tarkistaa niin, että rakenteen U-arvo pysyy vaatimusten mukaisena.

Lämmöneristys:

Lämmöneriste asennetaan yleensä joko seinäkiinnikkeiden väliin tai vaihtoehtoisesti asentamalla kiinnike eristelevyn läpi kiinni taustaseinään. Lämmöneristeet tulee aina asentaa tiiviisti toisiaan ja kantavaa sisäkuorta vasten.

Lämmöneristys voidaan toteuttaa joko kaksikerroksisen tai yksikerroksisen eristysratkaisun avulla:

Kaksikerroksisessa eristeratkaisussa asennetaan kantavan rakenteen ulkopintaan ensin paksumpi pehmeä eristekerros (esimerkiksi PAROC eXtra) kantavaa seinärakennetta vasten, jonka päälle asennetaan ohuempi tuulensuojaeriste (esimerkiksi PAROC Cortex pro). Eristekerrokset asennetaan saumat limittäen.

Yksikerroksisessa eristysratkaisussa koko lämmöneriste- ja tuulensuojakerros toteutetaan yhdellä paksulla PAROC Cortex One -tuulensuojaeristekerroksella.

Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi mahdollisimman pian tulensuojaeristeen asentamisen jälkeen PAROC Cortex -teipeillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021).

Julkisivuverhous:

Julkisivuverhouksen kiinnitysalustana toimivat metalliprofiilit ja julkisivuverhous asennetaan mahdollisimman pian eristeiden asennuksen jälkeen antamaan tarvittava sääsuoja sisäpuolisille rakennekerroksille. Metallirakenteiset julkisivujärjestelmät tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten julkisivuverhousten toteuttamiseen. Suosituimpia julkisivupintoja ovat mm. rappaus, tiililaatta ja erilaiset rakennuslevyt sekä niiden yhdistelmät.

Lämmöneristävyys:

Alta löydät valmiiksi lasketut eristepaksuudet joillekin markkinoilla oleville metallisille julkisivujärjestelmille. 

STO Ventro X

U-arvot (yksikerroksinen eristeratkaisu)
STO Ventro X -julkisivujärjestelmälle
 
 Eristepaksuus mm mm
PAROC Cortex One  135 205
U-arvo, W/m2K  0,25 0,17
paroc-sto-metal-frame-2

Hilti Eurofox MFT-FOX VT:

U-arvot (yksikerroksinen eristysratkaisu)
Hilti Eurofox MFT-FOX VT -järjestelmälle:
  
 Eristepaksuus mm mm
 PAROC Cortex One 125 185
 U-arvo, W/m2K  0,25 0,17
paroc-hilti-metal-frame-2

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Betoni, sisäkuori 80 mm (STO Ventro X -laskelma): λU = 2,5 W/mK, d = 80 mm R = 0,032 m2K/W
Betoni, sisäkuori 150 mm (Hilti Eurofox MFT- FOX VT -laskelma): λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin STO-järjestelmässä: d= 135 mm = 0,019, d= 205 mm = 0,016 (> 3%)
ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin Hilti-järjestelmässä: d= 125mm = 0,008, d= 185 mm = 0,004 (> 3%)
Seinäkonsoleissa käytettävillä metallityypeillä on hyvin erilaiset lämmönjohtavuudet. Alla olevassa taulukossa näkyy lämmönjohtavuuden erot eri metallien välillä. Mitä suurempi lämmönjohtavuus metallilla on sitä suurempi konsolin kylmäsiltavaikutus.

Metallityyppi Lämmönjohtavuus  (λ), W/mK
Alumiini 220
Teräs 50
Ruostumaton teräs 17