Betonilaatta kantavana rakenteena

Betoni- tai ontelolaatalla tehtävän yläpohjarakenteen suunnittelussa on otettava huomioon rakenteen energiatehokkuus/lämmöneristävyys sekä erityisesti elementtisaumojen sekä liitosten tiiviys.
  • Vesikattorakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
  • PAROC Tuulenohjaimet (XVA 004), asennetaan yläpohjan räystään reuna-alueille ennen PAROC-puhalluskivivillan asennusta
  • Vesikaton kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan
  • Lämmöneriste: puhalluskivivilla PAROC BLT 6 tai PAROC BLT 9 tai pehmeä levyeriste PAROC eXtra, PAROC eXtra pro tai PAROC Natura Lana
  • Ilman-/höyrynsulku: bituminen höyrynsulku
  • Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan, ontelolaatta
  • Pintamateriaali tai -käsittely

Cold-roof-hollow-core-slab-BW

Betoni-/ontelolaatta kantavana rakenteena

  • Betonilaatta voidaan valmistaa elementtitehtaalla tai paikalla valettuna työmaalla. Yleisimpiä elementtirakenteita ovat ontelo- ja TT-laatat. Betonirakenne on sinänsä hyvin höyrytiivis, mutta elementtien saumat, elementtien liitokset muihin rakenteisiin ja kaikki läpiviennit ovat ilman erityistä tiivistämistä paikkoja, mistä sisäpuolinen kosteus helposti pääsee rakenteen kylmälle puolelle ilman huolellista tiivistämistä.
  • Betonirakenne on luja ja tukeva alusta höyrynsuluille ja läpivientien tiivistämiselle. Ongelmaksi saattavat muodostua epätasaisuus ja epäpuhtaudet betonin pinnassa, jolloin ohuet höyrynsulkumateriaalit vaurioituvat erittäin helposti niiden päällä käveltäessä työn aikana. Siksi betonirakenteiden pinnassa on suositeltavaa käyttää bitumista höyrynsulkua. Läpivientien luotettava tiivistys on myös helpointa tehdä bitumikermeillä ja niiden kanssa käytettävillä tiivistyslaipoilla.
  • Höyrynsulun liitos seinärakenteeseen on aina suunniteltava erikseen. Materiaalin ja liitosten tulee kestää rakenteiden liikkeet (esim. elementtien taipumat lumikuorman alla ja seinäelementtien lämpöliikkeet) vaurioitumatta.

Ontelolaatta yläpohja U-arvot ja laskentaparametrit

Eristysratkaisujen U-arvot Puhallusvilla (mm) Levyvilla (mm)
PAROC BLT 6 tai BLT 9
(yhtenäinen kerros)
370 480  
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana
(yhtenäinen kerros)
    325 425
PAROC BLT 6 tai BLT 9
(puupukkien tukipuu)
50 50    
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana
(puupukkien tukipuu)
    50 50
 U-arvo, W/m2K 0,09  0,07 0,09 0,07

Laskentaparametrit (standardin EN 6946 mukaan):

Ontelolaatta: λU = 0,7361 W/mK, d = 200 mm, R = 0,272 m2K/W
Höyrynsulku, bitumikermi: λU = 0,23 W/mK, d = 1,0 mm, R = 0,004 m2K/W

PAROC BLT 6: λU = 0,041 W/mK
PAROC BLT 9: λU = 0,041 W/mK
PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK

Puu: λU = 0,12 W/mK
• puupukkien lappeelleen asennettavat tukipuut 50 x 100 mm, k1200

Sisäpuolen pintavastus (Rsi): 0,10 m2K/W
Ulkopuolen pintavastus (Rse): 0,04 m2K/W
Katon ilmatilan lämmönvastus: 0,2 m2K/W