Betonivälipohjan alapuolinen eristäminen

Välipohjan alapuoliset eristysratkaisut ovat uudis- ja korjausrakentamiseen tarkoitettuja ratkaisuja, joilla voidaan eristää kylmien, puolilämpimien ja lämpimien tilojen välisiä betoni- ja ontelolaattoja, esimerkiksi autohalleissa ja kellareissa asentamalla eristeet välipohjan alapintaan.
Parocin tuotevalikoimasta löytyy tähän tarkoitukseen sekä pinnoitettuja että pinnoittamattomia eristetuotteita eri mitoissa. Välipohjan palonkestävyys on yhtä tärkeää kuin energiatehokkuus, joissain tapauksissa jopa tärkeämpää. Kivivillalamelli-eristysratkaisullamme voidaan parantaa lämmöneristävyyden lisäksi kantavien betoni- ja ontelolaattojen palonkestävyyttä Palosuojausopas 2 / Betoni esitetyllä tavalla. Eristysratkaisun kivivillalamellit ovat myös ääntä vaimentavia ja siten niillä on mahdollista parantaa myös tilojen akustiikkaa.