Autohallien ja kellarikerrosten katot

Rakennuksen lämpimien tilojen ja niiden alapuolella olevien kellaritilojen, autohallien ja muiden kylmien tilojen välisen välipohjan eristämisellä voidaan helposti parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta.

Välipohjan alapinnan eristäminen on helppoa ja se voidaan tehdä käytännössä milloin tahansa, myös rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Eristämisellä voidaan alentaa rakennuksen lämmityskustannuksia, kun ylemmän kerroksen lämmittämiseen tarvitaan vähemmän energiaa välipohjan paremman eristystason myötä. Samalla on mahdollista parantaa kerrosten välistä paloturvallisuutta ja laskea kellarikerroksen melutasoa.

PAROC CGL 20 on mineraalipohjaisella sementtiliimalaastilla betonivälipohjan alapintaan liimattava kivivillalamelli. Tuotetta on saatavana kahtena eri versiona, joita ovat PAROC CGL 20 ja PAROC CGL 20cy. PAROC CGL 20 on pinnoittamaton suorareunainen lamellieriste. PAROC CGL 20cy on reunaviistetty lamellieriste, jonka näkyvän puolen pinta on primeroitu (pohjamaalattu, silikaattipohjainen pinnoite). Pohjamaalatun pinnan avulla pystytään vähentämään työmaalla pinnoitukseen kuluvaa asennusaikaa ja reunaviistous auttaa häivyttämään alustan pieniä tasoeroja.

Asennuksen jälkeen lamellieristeen (CGL 20 ja CGL 20cy) pinta voidaan maalata. Maalaustyön suoritus PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan.

Palosuojaus:

PAROC CGL 20 (ja CGL 20cy) on tehokas passiivinen palosuojausratkaisu betoni- ja ontelolaatoille. REI 240 -paloluokitus on mahdollista saavuttaa vain 50 mm paksulla CGL 20 (ja CGL 20cy) -lamellilla. Tarkemmat tiedot sovellusmahdollisuuksista ja rajoituksista sekä asennusohjeet löytyvät Palosuojausoppasta 2 / Betoni.

Äänenvaimennus:

PAROC CGL 20 -lamellit ovat ääntä vaimentavia (absorboivia) ja niitä voidaan käyttää vähentämään melua mm. kellarikerroksen parkkihallissa:

  • 50 mm paksun PAROC CGL 20cy -lamellin painotettu äänenabsorptiokerroin on αw=0,75. Tätä arvoa voidaan soveltaa PAROC CGL 20 ja PAROC CGL 20cy tuotepaksuuksille 50-249 mm.
  • 250 mm paksun PAROC CGL 20 -lamellin painotettu äänenabsorptiokerroin on αw=0,95. Tätä arvoa voidaan soveltaa tuotepaksuuksille 250-400 mm.

Garage-and-cellar-ceilings-1743376

Kellarikattojen lamellieristeet: 

PAROC CGL 20 kivivillalamellieriste  

PAROC CGL 20cy näkyviin jäävältä puolelta reunaviistetty ja primeroitu kivivillalamellieriste

Lämmöneristävyys:

 Eristysratkaisu, U-arvot eri paksuuksille  mm
 PAROC CGL 20 140 200 270 400
 PAROC CGL 20cy 140 200    
 U-arvo, W/m2 0,23 0,17 0,13 0,09

Huom! Maksimipaksuus PAROC CGL 20cy tuotteelle on 250 mm.

 

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Ontelolaatta: λU = 0,74 W/mK, d = 265 mm, R = 0,36 m2K/W
PAROC CGL 20: λU = 0,037 W/mK
PAROC CGL 20cy: λU = 0,037 W/mK

Pintavastus, sisä (Rsi): 0,17 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,04 m2K/W