Hirsiseinän ulkopuolinen lisälämmöneristys

VANHA RAKENNE:

  • Vanha hyväkuntoinen hirsiseinä

UUSI RAKENNE:

  • Hirsien välit tilkitään ilmatiiviyden parantamiseksi pehmeällä kivivillalla tai muulla tarkoituksen soveltuvalla tilkemateriaalilla.
  • Puurunko k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste PAROC eXtra, 125-200 mm asennettuna runkotolppien väliin.
  • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex, PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex One kiinnitettynä ruuvien ja aluslevyn avulla. Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys) -teipeillä.
  • Tuuletusväli: Naulausvälike tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan PAROC XFP 002 + koolaus 22 x 100 mm, k600
  • Puuverhous
Renovation-log-wall-19284913

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC Natura Lana hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,033 W/mK

 

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex 30 mm eristevahvuus, lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0,032 W/mK

 

Hirsiseinien lisäeristys tulee tehdä aina rakenteen ulkopuolelle avohuokoisella eristeellä. Ulkopuolinen eristys nostaa hirsirakenteen lämpötilaa ja parantaa näin ollen rakenteen kosteusteknistä toimivuutta mahdollistamalla rakenteiden kuivumisen ulospäin diffuusioavoimen eristekerroksen läpi. Rakenteen ulkopinnassa tulee käyttää aina kosteuden ulosjohtavaa tuulettuvaa julkisivurakennetta.

Vanha seinärakenne:

Mikäli vanha hirsirakenne on hyvässä kunnossa, voidaan uudet rakennekerrokset lisätä vanhan rakenteen päälle.

Hirsien välit tilkitään ilmatiiviiksi esim. pehmeästä PAROC eXtrasta leikatuilla villasuikaleilla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla tilkemateriaalilla. Ilmavuotojen estäminen on keskeistä pyrittäessä rakenteen hyvään energiatehokkuuteen. Ilmatiiviys voidaan tarpeen vaatiessa varmistaa asentamalla tarkoitukseen soveltuva (muoviton) ilmansulkupaperi hirsirakenteen ulkopintaan.

Uusi rakenne:

Hirsirakenteen ulkopuolelle rakennetaan puurankaseinä. Epätasainen seinä voidaan suoristaa/oikaista samalla tarvittaessa kiiloilla. Seinän runkotolppien väliin asennetaan pehmeä lämmöneriste (esim. PAROC eXtra). Eristelevyt asennetaan runkotolppien väliin niin, että ne täyttävät kokonaan eristettävän tilan. Vanhan seinän epätasaisuuden vuoksi kannattaa valita 10 –20 mm uutta runkoa paksumpi eriste.

Puurankaseinän ulkopuolelle asennetaan yhtenäinen tuulensuojaeristekerros. Huokoinen kivivillaeriste ja siinä käytettävä hengittävä diffuusioavoin pinnoite eivät estä rakenteessa olevan mahdollisen rakennuskosteuden haihtumista. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjenasennuksen jälkeen.

Jos hirsirakenne on riittävän suora ja tasainen, lisäeristys voidaan tehdä myös yhdellä PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex One -tuulensuojaeristekerroksella. Tällöinkin hirsien välit tilkitään ilmatiiviiksi. Rakenteen ilmatiiviys voidaan varmistaa soveltuvalla hirren ulkopintaan asennettavalla ilmansulkupaperilla. Tuulensuojaeristeiden kiinnitys ruuvien ja  aluslevyn (PAROC XFW 003) avulla. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjen asennuksen jälkeen. Naulausvälikkeen, naulauslaudan ja julkisivuverhouksen asennus kuten alempana esitetään.

Naulausvälikettä PAROC XFP 002 käytetään tuulettuvan puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. PAROC XFP 002 Naulausvälikkeitä on saatavana 30, 40, 50, 55 ja 70 mm paksuille tuulensuojaeristeille. Välikkeet työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten k600 jaolla ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla (menekki: 4-6 kpl/m2). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan naulauslaudat naulaamalla tai ruuvaamalla ne kiinni runkorakenteeseen. Välikkeiden ja lautojen avulla saadaan tarvittava tuuletusväli rakenteen ja ulkoverhouksen väliin. Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli.

Julkisivuverhous kiinnitetään naulauslautoihin. Sateen ja lumen pääsy rakennekerroksiin estetään huolellisella liittymädetaljoinnilla (mm. ikkuna-, ovi-, räystäs-ja sokkeliliittymät).

Jyrsijöiden pääsy rakennukseen voidaan estää kiinnittämällä 5 mm metallinen seulaverkko tiiviisti tuuletusvälin alapäähän sekä seinän ja katon väliseen tuuletusväliin.

 

Uusi rakenne voidaan myös toteuttaa paksulla Cortex One tuulensuojaeristeellä käyttämällä julkisivun kannatukseen PAROC Zerofix-järjestelmää.

Paloturvallisuus:

PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena (K2). Parocin tuulensuojaeristeet suojaavat puuta hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. Seuraavassa taulukossa esitettynä PAROC-tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsin 

 Tuulensuojaeriste  Paksuus  Luokitus
 PAROC Cortex pro  50 mm  K230
 PAROC Cortex One  80 mm  K230

Lämmöneristävyys:

Ohjeellisia U-arvoja eri eristepaksuuksille: (mm)
PAROC eXtra tai Natura Lana (puurunko)       125 150 175  
PAROC eXtra pro (puurunko)  

    200
PAROC Cortex pro 50 70   50 50 50 50
PAROC Cortex One     100        
U-arvo, W/m2K 0,37 0,30 0,26 0,17  0,15  0,14 0,12

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Vanha hirsiseinä λhirsi = 0,12 W/mK, d = 120 mm, U = 0,85 W/m2K, R = 1,170 m2K/W
Ilmansulkupaperi λU = 0,14 W/mK, d = 0,27 mm, R = 0,002 m2K/W

Mekaaninen kiinnike:
λ = 50 W/mK
Ø = 5 mm (eristepaksuudet 50-70 mm)
Ø = 7,5 mm (eristepaksuus 100 mm)
vaakasuuntaan asennettava: k1000 (pystysuunta)
vinoon asennettava (kulma 30°): k1500 (pystysuunta)
vaakasuunta / naulauslaudat: k600


PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: λ= 0,032 W/mK
PAROC Cortex One: λ= 0,033 W/mK

Puurunko 50 mm: λ= 0,12 W/mK d =  50-200 mm, k600

Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
ΔUf  = Lisäeristys: puuranka/eXtra + tuulensuojaeriste: mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida.
ΔUf  = Lisäeristys: tuulensuojaeriste: mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,012 -0,024 W/m2K) on huomioitu U-arvossa