Ääni- ja paloeristetty teräsrankainen väliseinä

  • 12,5 mm – normaali kipsilevy, 1-3 kerrosta
  • 66-100 mm teräsranka, k600 / PAROC eXtra
  • 12,5 mm – normaali kipsilevy, 1-3 kerrrosta


Rakenteiden paloluokat ja ilmaääneneristysluvut ovat esitettyinä alemmassa taulukossa.

Partition-wall-metal-frame-3159160-transparent

Kivivillalevyeriste palo- ja ääneneristettyyn teräsrankaväliseinään

PAROC eXtra on monikäyttöinen kimmoisa yleiseriste, jolla on erinomaiset palonkesto- ja ääneneristysominaisuudet. Tiheä ja jämäkkä levytuote, joka asentuu tiiviisti rakenteisiin. Helppo työstää pitkäteräisellä villaveitsellä.

  • Paloluokka: A1, palamaton 

Parocilla on Eurofinsin myöntämä Eurooppalainen Tekninen Arviointi teräs- ja puurankaisille väliseinärakenteille.

Katso lisätietoja ja suunnitteluohjeita: Eurooppalainen tekninen arviointi: Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071)

Runkorakenne:

Runkorakenne valitaan ääneneristys- ja palonkestovaatimusten perusteella. 

Mikäli ääneneristysvaatimukset kasvavat, voidaan väliseinärakenne rakentaa kahdesta erillisestä rungosta. Tämä estää äänen kulkeutumista rakenteen läpi runkotolppien kautta.

Äänen- ja paloeristys:

Väliseinät tulee suunnitella ja asentaa Eurooppalainen tekninen arviointi - Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071) -mukaisesti.

Äänen- ja paloeristyksen tehokkuuteen ja toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin eriste on asennettu. Eristeet on aina asennettava niin, että ne liittyvät kauttaaltaan tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Valitse eristepaksuudet ja -leveydet rungon mittojen ja rankajaon mukaan. Eristemateriaalin on täytettävä sille varattu tila kokonaisuudessaan. PAROC eXtra -levyeristeitä on tarjolla vakiotuotteina sekä puu- että teräsrankarakenteisiin. Esimerkiksi k600 teräsrankarakenteeseen soveltuu 610 mm leveät PAROC eXtra -tuotteet.

Rakennuslevyt:

Tyypillinen ratkaisu on käyttää nimellispaksuudeltaan vähintään 12,5 mm kipsilevyjä teräsrangan kummallakin puolella. Lisäksi muita levytyyppejä voidaan käyttää väliseinärakenteen vahvistamiseen, esimerkiksi vaneria ensimmäisenä kerroksena ja kipsilevyä päällimmäisenä kerroksena.

Paloluokka ja ilmaääneneristysluvut:

Rakenne  PAROC-kivivillaeriste Paloluokka Ilmaääneneristysluku, dB

Rw R'w
Yksinkertainen teräsrunko / 
1-kipsilevykerros (min. 12,5 mm) molemmin puolin
  PAROC eXtra 66 mm EI60 40  
PAROC eXtra 95 mm EI60 45 36
Yksinkertainen teräsrunko /
2-kipsilevykerrosta (2 x min. 12,5 mm) molemmin puolin
  PAROC eXtra 95 ja 100 mm EI 90 55 44
Erillisrunko, teräsranka 66 mm limittäin (sik-sak) /
2-kipsilevykerrosta (2 x min. 12,5 mm) molemmin puolin
  PAROC eXtra 95 ja 100 mm EI90 58 48
Kaksinkertainen runko 2 x 66 mm /
2-kipsilevykerrosta (2 x min.12,5 mm) molemmin puolin
  PAROC eXtra 66 mm EI90 63 56
Kaksinkertainen runko 2 x 66 mm /
3-kipsilevykerrosta (3 x min.12,5 mm) molemmin puolin
  PAROC eXtra, 95 ja 100 mm EI90 65 60

Rakenteet esitettynä Parocin ETA-hyväksynnässä:
Eurooppalainen tekninen arviointi - Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071)

Käytetyt termit: 

  • Ilmaääneneristys: Rakennusosan, rakennusosien muodostaman kokonaisuuden tai materiaalin kyky eristää äänilähteestä ympäristöön ilman välityksellä leviävää ääntä.
  • Ilmaääneneristävyys R (dB): Ilmaääneneristävyys ilmaisee tietyllä taajuuskaistalla tilasta toiseen tai rakennusosan kautta sen toiselle puolelle siirtyneen äänitehon suhteessa rakennusosaan kohdanneeseen äänitehoon.
  • Rw (dB) -ilmaääneneristysluku: Taajuuskaistoittain taajuusalueella 100-3150 Hz mitatuista ja mallinnetuista ilmaääneneristävyyksistä R laskettu mittasuure (SFS-EN ISO 717-1) rakenteelle.
  • R'w (dB) -ilmaääneneristysluku: Rakenteen ilmaääneneristävyys mitattuna tai mallinnettuna rakennuksessa (sis. sivutiesiirtymän aiheuttaman heikennyksen).
  • EI: osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Väliseinissä osastoivuus ilmoitetaan merkinnällä EI (E = tiiviys ja I = eristävyys) ja merkinnän jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka, kuten esimerkiksi EI 60.