Ääni- ja paloeristetty puurankainen väliseinä

 • 12,5 mm - normaali kipsilevy, yksi kerros
 • 66 x 39 mm puuranka, k600 / PAROC eXtra, 66 mm
 • 12,5 mm - normaali kipsilevy, yksi kerros

Rakenteen paloluokka ja ilmaääneneristysluku on esitettynä alemmassa taulukossa.

Partition-wall-wooden-frame-3131121-transparent

Kivivillalevyeriste palo- ja ääneneristettyyn puurankaväliseinään


PAROC eXtra 
on monikäyttöinen kimmoisa yleiseriste, jolla on erinomaiset palonkesto- ja ääneneristysominaisuudet. Tiheä ja jämäkkä levytuote, joka asentuu tiiviisti rakenteisiin. Helppo työstää pitkäteräisellä villaveitsellä.

 • Paloluokka: A1, palamaton

Parocilla on Eurofinsin myöntämä Eurooppalainen Tekninen Arviointi teräs- ja puurankaisille väliseinärakenteille. Katso lisätietoja ja suunnitteluohjeita: Eurooppalainen tekninen arviointi: Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071) 

Runkorakenne:

Runkorakenne valitaan ääneneristys- ja palonkestovaatimusten perusteella.

Mikäli ääneneristysvaatimukset kasvavat, voidaan väliseinärakenne rakentaa kahdesta erillisestä rungosta. Tämä estää äänen kulkeutumista rakenteen läpi runkotolppien kautta.

Eristys:

Väliseinät tulee suunnitella ja asentaa Eurooppalainen tekninen arviointi - Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071) -mukaisesti.

Äänen- ja paloeristyksen tehokkuuteen ja toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin eristettävä tila on asennettu. Eristeet on aina asennettava niin, että ne liittyvät kauttaaltaan tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Valitse eristepaksuudet ja -leveydet rungon mittojen ja rankajaon mukaan. Eristemateriaalin on täytettävä sille varattu tila kokonaisuudessaan. PAROC eXtra -levyeristeitä on tarjolla vakiotuotteina sekä puu- että teräsrankarakenteisiin. Esimerkiksi k600 puurankarakenteeseen soveltuu 565 mm leveät PAROC eXtra -tuotteet.

Kivivilla suojaa palon aikana puurunkoa/puurankaa hiiltymiseltä. Kivivillaeristystä voidaan käyttää puurakenteiden palosuunnittelussa tekijänä, joka parantaa palonkestävyyttä. Puurankaisten väliseinien palosuunnittelu voidaan tehdä Eurokoodi 5 -laskennan avulla. Katso lisätietoja Parocin Puun palosuojausoppaasta. Tai sitten suunnittelussa voidaan hyödyntää Parocin ETA-hyväksynnässä esitettyä puurankaista väliseinärakennetta.

Rakennuslevyt:

Tyypillinen ratkaisu on käyttää puurungon kummallakin puolella kipsilevyjä, joilla on vähintään 12,5 mm nimellispaksuus. Lisäksi muita levytyyppejä voidaan käyttää väliseinärakenteen vahvistamiseen, esimerkiksi vaneria ensimmäisenä kerroksena ja kipsilevyä päällimmäisenä kerroksena.

Hyväksynnät ja sertifikaatit:

 • Palonkestoluokitus puurankaisille väliseinärakenteille tehdään laskennallisesti Eurokoodi 5 -perusteella. Eurokoodi 5:n mukaisen laskennan avulla voidaan suunnitella väliseinärakenteita, joiden palonkestävyys on enintään 60 minuuttia. 
 • Eurooppalainen tekninen arviointi: Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071), jossa esitettynä puurankainen väliseinärakenne.

Paloluokka ja ilmaääneneristysluvut 

Rakenne PAROC-kivivillaeriste  Paloluokka Ilmaääneneristysluku, dB
    Rw
Yksinkertainen puurunko /
1-kipsilevykerros (min. 12,5 mm) molemmin puolin
 PAROC eXtra 66 mm EI60 40

Rakenne esitettynä Parocin ETA-hyväksynnässä:
Eurooppalainen tekninen arviointi - Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071)

Käytetyt termit:

 • Ilmaääneneristys: Rakennusosan, rakennusosien muodostaman kokonaisuuden tai materiaalin kyky eristää äänilähteestä ympäristöön ilman välityksellä leviävää ääntä.
 • Ilmaääneneristävyys R (dB): Ilmaääneneristävyys ilmaisee tietyllä taajuuskaistalla tilasta toiseen tai rakennusosan kautta sen toiselle puolelle siirtyneen äänitehon suhteessa rakennusosaan kohdanneeseen äänitehoon.
 • Rw (dB) -ilmaääneneristysluku: Taajuuskaistoittain taajuusalueella 100-3150 Hz mitatuista ja mallinnetuista ilmaääneneristävyyksistä R laskettu mittasuure (SFS-EN ISO 717-1) rakenteelle.
 • R'w (dB) -ilmaääneneristysluku: Rakenteen ilmaääneneristävyys mitattuna tai mallinnettuna rakennuksessa (sis. sivutiesiirtymän aiheuttaman heikennyksen).
 • EI: osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Väliseinissä osastoivuus ilmoitetaan merkinnällä EI (E = tiiviys ja I = eristävyys) ja merkinnän jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka, kuten esimerkiksi EI 60.