Tuulettuva julkisivu vanhan betonisandwich-julkisivun päälle

VANHA RAKENNE:
  • Vanha hyväkuntoinen betonisandwich-elementti
UUSI RAKENNE:
  • Metallirakenteinen julkisivujärjestelmä (esim. seinäkannake + T-profiili)
  • PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex One tuulensuojaeriste
Eristelevyjen saumojen teippausja tiivistys ympäröiviin rakenteisiin: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)
  • Tuuletusväli julkisivujärjestelmän mukaisesti
  • Verhouslevy tai levyrappaus
Renovation-concrete-element-rendering-board-19284876
Yksikerroksinen tuulensuojaeristeratkaisu:

PAROC Cortex One: paksuus ≥ 80 mm, lambda 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0.032 W/mK

Vanhan rakenteen kartoitus ja purku:

Julkisivukorjauksen tärkein vaihe on rakennusta koskevien lähtötietojen ja kunnon selvitys. Vasta kunnollisten lähtötietojen pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan uuden julkisivun rakentamista ja varmistaa korjaustyöhön varatun budjetin riittävyys.

Vanhan hyväkuntoisen julkisivun pinta tulee puhdistaa ja tasoittaa niin, että vanhan julkisivun ja uuden lämmöneristekerroksen väliin ei jää ilmarakoja.

Julkisivujärjestelmä (valmistajan ohjeiden mukaisesti):

Julkisivukorjauksissa vanhan kiinnitysalustan kunto on testattava aina kiinnikkeiden irtivetokokein oikean kiinniketyypin ja rakenteen kantokyvyn varmistamiseksi. Myös vanhan ulkokuoren lisäkannatus tulee tehdä tarpeen mukaan.

Metallirakenteisten julkisivujärjestelmien julkisivuverhousta kannatteleva rakenne on yleensä valmistettu alumiinista ja/tai ruostumattomasta teräksestä. Järjestelmän seinäkonsoleissa käytetyllä metallityypillä on suuri vaikutus U-arvoon ja siihen vaadittavaan eristepaksuuteen. Tämä johtuu lämmöneristekerrokseen tunkeutuvien seinäkonsolien (kylmäsiltojen) suuresta määrästä ja metallin suuresta lämmönjohtavuudesta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla konsoleilla on käytetyistä metallityypeistä pienin lämmönjohtavuus. Markkinoilla on myös sellaisia julkisivujärjestelmiä, joissa konsoleiden lämmönjohtavuutta on pienennetty kylmäsiltakatkoilla (esimerkiksi Hilti) tai optimoimalla kiinnikkeen koko (esimerkiksi Sto Ventro X).

Järjestelmän valmistaja suunnittelee kiinnikkeiden määrän ja koon seinän neliömetriä kohti jokaiseen kohteeseen erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti. Yleensä seinäkiinnikkeiden määrä on n.  2–4 kpl/m2. Kiinnikkeen koko ja/tai määrä riippuu mm. julkisivuverhouksen painosta ja eristekerroksen paksuudesta. Jos seinäkiinnikkeen tyyppi vaihdetaan rakennusvaiheessa järjestelmästä toiseen, tulee kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutuksen muutos tarkistaa niin, että rakenteen U-arvo pysyy vaatimusten mukaisena.

Lämmöneristys:

Yksikerroksisessa eristysratkaisussa koko lämmöneriste-ja tuulensuojakerros toteutetaan yhdellä paksulla PAROC Cortex pro tai Cortex One -tuulensuojaeristeellä. Eristeet asennetaan tiiviisti alustaa ja toisia levyjä vasten ja kiinnitetään eristekiinnikkeillä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti.

Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi mahdollisimman pian tuulensuojaeristeen asentamisen jälkeen PAROC saumausteipeillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021).

Huom. Tuulensuojakerroksen tiiviys ja  pinnoitteen pysyvyys tulee aina varmistaa kaikkien saumojen teippauksella. Mikäli tuulensuojaeristeiden saumoja ei pystytä teippaamaan heti eristeasennuksen yhteydessä, tulee pinnoitteen kiinnipysyvyys varmistaa käyttämällä levyn nurkissa erillisiä PAROC XFF 002-pinnoitekiinnikkeitä .

Julkisivuverhous:

Julkisivuverhouksen kiinnitysalustana toimivat seinäkiinnikkeisiin asennetut metalliprofiilit. Julkisivuverhous asennetaan mahdollisimman pian eristeiden asennuksen jälkeen antamaan tarvittava sääsuoja sisäpuolisille rakennekerroksille. Metallirakenteiset julkisivujärjestelmät tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten julkisivuverhousten toteuttamiseen. Suosituimpia julkisivupintoja ovat mm. tuulettuva levyrappaus, tiililaatta ja erilaiset rakennuslevyt sekä niiden yhdistelmät.

Lisälämmöneristyksen yhteydessä ikkunoiden asemaa julkisivussa saatetaan joutua siirtämään ulommas tai ikkunat voidaan vaihtaa kokonaan uusiin. On hyvä muistaa, että seinän rakennepaksuuden kasvattaminen vaikuttaa myös rakenneosien liittymiin. Joissakin tapauksissa tämä voijohtaa esim. tarpeeseen muuttaa katon räystäsrakenteita

Lämmöneristävyys:

Alta löydät esimerkkinä STO Ventro X -järjestelmällä toteutetun julkisivukorjauksen lisälämmöneristyksen eristepaksuudet eri U-arvoille. Tavoiteltava U-arvo ja siihen tarvittava eristepaksuus riippuu oleellisesti käytettävien seinäkonsolien kylmäsiltavaikutuksesta, joten jokainen järjestelmä vaatii erillisen U-arvo tarkastelun.

STO Ventro X:

U-arvot STO Ventro X -julkisivujärjestelmälle

STO VENTRO X -JÄRJESTELMÄ 
Alkuperäinen lisäeristettävä betonisandwich-rakenne  Lisälämmöneriste ja U-arvo (W/m2K)
 Rakennusvuosi Lähtötilanteen U-arvo PAROC Cortex pro 50 mm  PAROC Cortex pro 70 mm  PAROC Cortex One 100 mm  PAROC Cortex One 180 mm
 1969  0,81*  0,36 0,30 0,24 0,16
 1976  0,40
 0,25 0,22 0,19 0,13
 1978  0,29  0,20 0,18 0,16 0,12
 1985  0,28  0,19 0,18 0,16 0,12
 2003  0,25  0,18 0,16 0,15 0,11
 2007  0,24  0,17 0,16 0,14 0,11
Vihreällä merkityissä kohdissa mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida. * 1969 -Eteläinen vyöhyke "normaalit vaatimukset"

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
PAROC Cortex One λU= 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro λU= 0,032 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
ΔU= Mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä huomioitu laskelmissa seuraavasti:STO Ventro X -järjestelmä: Ø 10 mm kiinnike (λ = 15 W/mK). Kiinnikkeiden määrä: eristepaksuus 50 -160 mm: 3 kpl/m2, eristepaksuus > 160 mm: 3,7 kpl/m2

 

Seinäkonsoleissa käytettävillä metallityypeillä on hyvin erilaiset lämmönjohtavuudet. Alla olevassa taulukossa näkyy lämmönjohtavuuden erot eri metallien välillä. Mitä suurempi lämmönjohtavuus metallilla on sitä suurempi konsolin kylmäsiltavaikutus.

 Metallityyppi  Lämmönjohtavuus  (λ), W/mK
 Alumiini  220
 Teräs  50
 Ruostumaton teräs  17