Palosuojaus

Palotilanteessa rakennusrunko ja rakennusmateriaalit ovat kovalla koetuksella. Tarpeeksi korkeassa lämpötilassa jopa teräs taipuu ja betoni rapautuu. Kun kantavan runkomateriaalin kriittinen lämpötila ylittyy, on koko rakennus vaarassa.

Kantavien rakenteiden palosuojauksen tarkoituksena on varmistaa riittävän lujuuden säilymisen lämpötilojen noustessa palotilanteessa. Asianmukaisella passiivisella palosuojauksella voidaan rajoittaa omaisuuden tuhoutumista ja antaa rakennuksen käyttäjille enemmän aikaa poistua rakennuksesta.

Paroc on eristämisen asiantuntija ja tunnettu palosuojausratkaisuistaan. Tavoitteemme on, että jokainen rakennus on materiaaleista ja rakenteista riippumatta mahdollisimman turvallinen ja kestävä ja siksi haluamme jakaa asiantuntemustamme suunnittelijoille.

Vuosien varrella olemme keränneet paljon testitietoja eri rakenteiden toimivuudesta palotilanteissa. Haluamme jakaa tämän tiedon asiakkaillemme palosuojausoppaiden muodossa. Oppaissa esitetään ratkaisuja teräksen, betonin, puun ja palavien materiaalien suojaamiseksi tulipalolta. Ne sisältävät eri materiaalien passiiviseen palosuojaukseen tarvittavan tiedon, laskentaesimerkit ja mitoitustaulukot.


Puurakenteiden palosuojaus

Vaikka puu luokitellaan palavaksi materiaaliksi, oikein suunniteltu puurakenne kestää suhteellisen hyvin tulipalossa.

Kevyet puurakenteet saavat helposti riittävän suojan kivivilla-lämmöneristeestä ja normaaleista kipsilevykerroksista. 

fire protection guide wood

Betonirakenteiden palosuojaus

Vaikka betoni on palamaton materiaali, betonirakenteiden palonkestävyys riippuu monesta eri tekijästä.

Palonkestävyyttä voidaan lisätä suojaamalla betoniteräkset palolta.

fire protection guide concrete

Teräsrakenteiden palosuojaus

Kaikki teräsmateriaalit menettävät lujuuttaan kuumentuessaan riippumatta teräksen laadusta. Käytännöllisin tapa rajoittaa teräksen lämpötilan nousua on eristää se palolta.
fire protection guide steel

Savupiipun läpiviennit

Paikalla tehtävien savupiippujen (tiili- ja metalli) läpivientiratkaisut tulee suunnitella ja tehdä ympäristöministeriön savupiippuasetuksen
745/2017 mukaisesti.

Tiilipiipun yläpohjarakenteen läpivientikohdassa voidaan poiketa asetuksen 745/2017 6 §:n läpivientiratkaisusta, kun ratkaisun toimivuus on todennettu erillisellä palokokeella.

Valmispiippujen osalta piipun valmistaja on aina vastuussa läpivientien teko-ohjeistuksesta.
Chimney-fire-protection

Kylmän ullakon EI 30 palo-osastointi

Uusien rakennusten ullakot tulee aina osastoida voimassa olevan paloasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Ennen vuotta 1990 rakennettujen rivitalojen ullakoita ei ole todennäköisesti palo-osastoitu huoneistoittain nykyvaatimusten mukaisesti. Paloturvallisuuden kannalta näissä rakennuksissa on riskinä nopea palon leviäminen yhdestä palo-osastosta osastoimattoman ullakkotilan kautta koko rakennukseen.
Fire-partitioning-attic-EI30