Ullakon osastointi

Ullakon osastointi

1.1.2018 voimaan tulleen asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti uusien rakennusten ullakot tulee osastoida seuraavasti:

  • P1 ja P2 paloluokan rakennuksissa ullakot osastoidaan EI 30 rakenteilla pinta-aloittain niin, että yhden osaston koko on max. 1600m2. Osastot jaetaan lisäksi pienempiin 400m2 osiin EI 15 rakenteilla, joilla hidastetaan palon leviämistä. Osiin jakavat rakenteet tulee ulottaa lämmöneristeen alapintaan, mikäli lämmöneriste ei ole eristävältään osalta vähintään B-s1,d0 luokkaa.
  • P3 paloluokan rakennusten ullakot osastoidaan pääsääntöisesti alapuolisten osastojen mukaan EI 30 rakenteilla. Tarvittaessa myös nämä osastot jaetaan pienempiin osiin EI 15 rakenteilla. P3 paloluokan rakennuksen rungolle ei aseteta kantavuusvaatimuksia palotilanteessa.
  • Osastoivassa rakennusosassa olevan luukun paloluokkavaatimus on EI 15.Osastoivan rakennusosan läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta.
  • Ennen 1990 rakennettujen rivitalojen ullakoita ei ole todennäköisesti osastoitu. Paloturvallisuuden kannalta näissä rakennuksissa on riskinä nopea palon leviäminen yhdestä palo-osastosta ullakon kautta koko rakennukseen. Osastoinnin lisääminen vanhoihin rakennuksiin on suositeltavaa ja tapahtuu kätevästi esim. kattoremontin yhteydessä. Tällöin olisi hyvä myös tutkia IV laitteiden tilanne ja siirtyä huoneistokohtaisiin yksiköihin tarpeettomien putkiläpivientien välttämiseksi.

Osastoivan rakenteen tehtävänä on estää palon ja savun leviämisen palo-osastosta toiseen 30 minuutin ajan.

PAROC FireSAFE PR-järjestelmä on kehitetty ullakoiden osastointiin (R)EI30 luokkaan.

  • EI30 luokan osastoivassa rakenteessa PAROC FireSAFE PR30 -levy kiinnitetään toiselle puolelle kattokannattajaa
  • REI 30 luokan osastoivassa rakenteessa kuormitusvaatimukset varmistetaan kahdella vierekkäisellä kattokannattimella siten, että kumpikin kannattaja yksinään pystyy kantamaan kannattajaparille tulevat kuormat. Kattokannattajien välinen etäisyys toisistaan on enintään alla olevan huoneistojen välisen seinän paksuuden levyinen. PAROC FireSAFE PR30 30 -palosuojalevytys asennetaan kattokannattajien väliin kiinnitettynä toiseen kannattajaan.
  • Käyntiluukku osastoivaan rakenteeseen voidaan tarpeen vaatiessa tehdä PAROC FireSAFE PR15 kit -tarvikepakkauksella.

PAROC FireSAFE levyjen asennus

PAROC FireSAFE PR30 levyt asennetaan kattokannattajan toiselle sivulle käyttäen 4,2 x 50 mm puuruuveja ja metallisia aluslevyjä (kiinnikkeiden välinen etäisyys k300). Ympäripontatut palolevyt asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa ponttisaumoista tuotteen mukana toimitettavilla progressiivisilla villaruuveilla (kiinnikkeiden välinen etäisyys k300). Palolevyjen asennuksessa pystytukien väli saa olla max. 2400 mm ja vaakatukien väli max. 4000 mm. Tiheämpi rankajako helpottaa levyjen asennusta. 

Rakenteen liittymät ympäröiviin rakenteisiin tiivistetään käyttämällä pehmeä kivivillaa (esim. PAROC Pro Loose Mat 600) ja palosuojamassaa.

Huoneistojenvälisen seinän liittyessä ulkoseinään, tulee varmistaa, että palo ei pääse leviämään ulkoseinän kautta osastosta toiseen. Tämä voidaan ratkaista kiinnittämällä palosuojalevy kattokannattajan päihin tuulensuojalevyn jatkeeksi 500 mm leveydelle molemmin puolin osastoivaa rakennetta. Levyt tulee ulottaa vesikatteeseen asti.

Mikäli räystäs on koteloitu tai räystäs jatkuu pidempänä katoksena, tulee muodostuva ontelo katkaista siten, ettei palo pääse kiertämään ulkokautta osastosta toiseen.

Käyntiluukkupakkaus PAROC FireSAFE PR15 kit sisältää käyntiluukun asennukseen tarvittavat tarvikkeet lukuun ottamatta rakenteen taustapuolen puurunkoa.

PAROC FireSAFE ullakon osastointi

Tuotesertifikaatti PAROC FireSAFE PR-järjestelmä >>

PAROC FireSAFE PR30 tuotekortti sisältää tuotetiedot, tarvikkeet sekä asennusohjeen >>