CLT-rakenteet

CLT-rakenteella (ristiinlaminoitu massiivinen puulevy) toteutetut ulkoseinät tarjoavat perustan ihanteellisille eristysratkaisuille, sillä rakennuksen kantava puinen rakenne pysyy kokonaisuudessaan eristekerroksen lämpimällä puolella. 

 • Sisäverhous huoneselityksen mukaan
 • Sisäpuolinen suojaverhous vaatimustason mukaan
  •  puukerrostalossa: K210 tai K230 (esim. kipsilevy)
  • 1-2 krs. P2 -paloluokan rakennukset ja pientalot: ei suojaamisvaadetta tällä rakenteella
 • Kantava rakenne: 90-120 mm CLT -levy
 • Tuulensuojaeristys/suojaverhousvaatimus K210 (yli 2 krs. P2 -paloluokan rakennukset/puukerrostalot):
  • PAROC Cortex One (K230), työmaalla tehtävä alkukiinnitys (menekki: 1-2 kpl/levy): Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004) tai
  • Suojaverhousta vaativissa kohteissa: Katso kiinnitysohjeistus: PAROC Rakennevalitsin.
  • Saumojen teippaus: PAROC Cortex-teippi (XST 022) (eristelevyjen väliset saumat) ja PAROC Cortex-kulmateippi (XST 021) (ulkokulmien tiivistys)
 • Tuuletusväli + PAROC ZEROfix -asennusjärjestelmä: 
  • Naulauslauta, minimikoko 40 x 98 mm ja lujuusluokka ≥ C18 , k600, kiinnitys Julkisivuruuveilla SFS Twin UD puu (XFS 002).
  • Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004), k800 / vastaava puristusta kestävä välike.
  • Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita kiinnikkeitä ja naulauslautoja erillisen suunnitelman ja kohteen vaatimustason mukaan.
 • Palokatkot kerroksittain tarvittaessa kohteen vaatimustason mukaan.
 • Ulkoverhous

Seinärakenne on mitoitettava paloluokalle R30 tai R60 (tai tarvittaessa REl 30/REl 60).

Ilmaääneneristysluku: Rw 49 dB / Rw + C 48 dB / Rw + Ctr 42 dB
(ilmaääneneristysluvun laskennassa huomioitu CLT kantavana rakenteena + sisäpuolinen K210 suojaverhous, kipsilevy 13 mm)

CLT-wall-teaser-2

Huomautus! CLT-tuotteille ei ole tällä hetkellä harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, joten CLT-levyt voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen hyväksyntäkäytännön mukaisesti. CLT-elementtien tekniset ominaisuudet ja mitoitus ovat valmistajakohtaisia.

CLT-rakenne ja sisäpuoliset rakennekerrokset:

CLT-rakenteen ilma-/höyrytiiviys perustuu huolellisesti suunniteltuihin ja toteutettuihin tiiviisiin rakenneliittymiin sekä massiivipuuelementin ilmatiiviyteen. CLT-elementin valmistustekniikasta riippuen levyn jokaisen laudan syrjä on joko liimattu tai liimaamaton. Reunaliimatussa CLT:ssä rakenne pystytään toteuttamaan ilman höyrynsulkumuovia, kun taas reunaliimaamattomassa CLT:ssä lautojen välit jäävät näkyviin, joten rakenteen tiiviys täytyy varmistaa höyrynsulkumuovilla.

On myös syytä pitää mielessä, että CLT-elementissä kosteus siirtyy liimaamattomissa puuliitoksissa. Toisaalta reunaliimatussa elementissä kuivuminen voi aiheuttaa halkeilua.

CLT-rakenteissa mahdollisesti edellytetty sisäinen palosuojaus tehdään yleensä sisäpinnalle asennettavilla kipsilevykerroksilla.

Yksi- tai kaksikerroksinen eristysratkaisu:

Yksikerroksisessa eristysratkaisussa samanaikaisesti lämmöneristeenä ja tuulensuojana toimiva paksu PAROC Cortex One -tuulensuojaeristekerros asennetaan suoraan CLT-elementin ulkopintaan. PAROC Cortex One -tuulensuojaeriste kiinnitetään CLT-levyyn aluslevyllisellä Eristekiinnikkeellä (XFM 004) tai suojaverhousta vaativissa kohteissa PAROC Rakennevalitsimessa esitetyn kiinnitysohjeistuksen mukaan ennen julkisivuverhouksen kiinnitykseen tarvittavien naulauslautojen asennusta. PAROC Cortex One -tuotteen erinomaisen ilmatiiviyden ja eristyskyvyn ansiosta vaadittu energiatehokkuus voidaan saavuttaa yhdellä paksulla eristekerroksella. Tämä nopeuttaa asennustyötä ja vähentää työmaalla käytettävien tuotteiden määrää.

Kaksikerroksista eristysratkaisua käytettäessä CLT-elementtiin kiinnitetään ensin pehmeä PAROC eXtra -lämmöneriste (tai muu PAROC pehmeä lämmöneriste), jonka päälle asennetaan erillinen ohut PAROC Cortex tai Cortex pro -tuulensuojaeristekerros. Päällekkäisten eristekerrosten saumat limitetään. Pehmeiden eristeiden yhteydessä on hyvä käyttää naulausvälikettä asennuksen helpottamiseksi.

Lämmöneristeet tulee aina asentaa tiiviisti toisiaan ja kantavaa sisäkuorta vasten. Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi mahdollisimman pian tuulensuojaeristeen asentamisen jälkeen PAROC Cortex -teipeillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021).

Julkisivu:

Julkisivuverhous kiinnitetään CLT-elementtiin eristekerroksen läpi. PAROC ZEROfix on asennusjärjestelmä, jossa eristekerroksen läpäisevien kylmäsiltojen määrä on minimoitu. Tässä järjestelmässä eristekerroksen päälle asennetaan julkisivuverhouksen kiinnitystä varten naulauslauta (minimikoko 40 x 98 mm ja lujuusluokka C18), k600. Naulauslauta kiinnitetään CLT-elementtiin pitkillä Julkisivuruuveilla SFS Twin UD puu (XFS 002). Naulauslauta sisältyy järjestelmään, mutta sitä ei ole tarjolla asennustarvikkeena. Järjestelmään soveltuvia naulauslautoja on saatavilla puutavaran jälleenmyyjältä. Julkisivuruuveja tarvitaan kaksi eri pituutta/rakenne, joista toinen asennetaan vaakasuoraan (tuulikuorma) ja toinen vinoon (pystykuorma).

Pystysuorat naulauslaudat asennetaan eristekerroksen päälle yleensä 600 mm:n jaolla. Tarvittavien julkisivuruuvien lukumäärä, ruuvien pituus ja sijainti on määritettävä rakennustyömaalla vallitsevien tuuliolosuhteiden, rakennuksen korkeuden, kantavan seinärakenteen tyypin ja verhousmateriaalin painon perusteella. Tarvittava mitoituslaskenta voidaan tehdä PAROC ZEROfix -mitoitustyökalulla.

Naulauslauta toimii valitun julkisivuverhoilun kiinnitysalustana. Julkisivuverhous asennetaan naulauslautaan julkisivutoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Naulauslaudan asennusta helpottaa Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004), 180 mm, jota voidaan käyttää välikkeenä naulauslautojen alla. Välike soveltuu 180 mm Cortex One -tuulensuojaeristeen välikkeeksi ja sillä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa.

Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita kiinnikkeitä ja naulauslautoja erillisen suunnitelman ja kohteen vaatimustason mukaan. 

Paloturvallisuus:

Puurunko voidaan asetuksen mukaisesti suojata ulkopuoliselta palolta suojaverhouksella. Paloluokiteltu suojaverhous (K2) suojaa puupintaa hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena. Seuraavassa taulukossa esitettynä Paroc -tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsimesta.

 Tuulensuojaeriste Paksuus Luokitus
 PAROC Cortex Pro  50 mm  K230
 PAROC Cortex One  80 mm  K230

Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli. Puuverhoilun käyttö julkisivussa saattaa edellyttää palokatkon asentamista tuuletusväliin. Tämä on syytä pitää mielessä tuuletusvälin mitoituksessa ja tuulensuojaeristeen valinnassa. Tuuletusvälin palokatkoja sisältäviin rakenteisiin suosittelemme aina PAROC Cortex -tuotteiden käyttöä, sillä tuuletusvälissä olevat esteet lisäävät ilmavirtausta (konvektio) palokatkojen ympärillä ohjaten ilmaa eristekerrokseen. Cortex-tuotteen tiivis pinnoite estää tehokkaasti kylmän ilmavirran pääsyn eristeeseen.

Lämmöneristävyys

U-arvot eri eristepaksuuksille (CLT-elementin paksuus 90-120 mm ZEROfix-asennusjärjestelmää käytettäessä):

 Eristepaksuus mm mm mm
PAROC Cortex One 180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,17 0,15 0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
 
Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK, d = 13/18 mm R = 0,052 / 0,072 m2K/W
CLT-elementti: λU = 0,11 W/mK  d = 90 mm
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK

PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi: λ = 50 W/mK
 • vaakasuoraan asennettava: k1200 (pystysuuntainen etäisyys)
 • vinoon asennettava (kulma 30°): k2700 (pystysuuntainen etäisyys)
 • pystyyn asennettavat naulauslaudat: k600 (vaakasuuntainen etäisyys) 
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W
 
U-arvoa korjaavat tekijät:
 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
 • ΔUf (ZEROfix/CLT)= Eristepaksuuksilla 180, 205 ja 220 mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,009-0,011 W/m2K) on huomioitu U-arvossa

ZEROfix -järjestelmään (kantavana rakenteena: CLT) kuuluvat tuotteet 

Paroc Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

PAROC Cortex-teippi (XST 022)

PAROC-Cortex-tape

PAROC Cortex-kulmateippi (XST 021)

PAROC-XST-021-transparent-2863667

Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005)

paroc-XFS-005-transparent

PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003)

paroc-xfw-003-transparent-3168299

Julkisivuruuvi SFS Twin UD puu (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

PAROC ZEROfix kulmatyökalu (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073