Ristikkorakenteinen yläpohja

Ristikkorakenteinen yläpohja tehdään yleensä puurakenteisena ja lämmöneriste asennetaan vaakasuoraan alapaarteiden väliin ja sen yläpuolelle suunnitellun energiatehokkuuden mukaisesti. Puurakenteiden mitoitus tehdään Eurokoodi 5 mukaisesti.

Puurakenteisen yläpohjarakenteen suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakenteen energiatehokkuus/lämmöneristävyys sekä palo- ja kosteusturvallisuus.
 • Vesikattorakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
 • PAROC Tuulenohjaimet (XVA 004), asennetaan yläpohjan räystään reuna-alueille ennen PAROC-puhalluskivivillan asennusta
 • Kattoristikko (alapaarre: 50 x 100 mm), k900 / Pehmeä levyeriste PAROC eXtra, PAROC eXtra pro tai PAROC Natura Lana alapaarteen välissä + PAROC -puhalluskivivilla BLT 6 tai BLT 9
 • Ilman-/höyrynsulku, PAROC Höyrynsulku (XMV 020), limitys saumakohdissa väh. 200 mm, saumojen teippaus PAROC Cortex-teipillä (XST 022) / muulla soveltuvalla höyrynsulkuteipillä
 • 22 mm - harvalaudoitus 22 x 100mm, k300
 • 13 mm - kipsilevy
 • Pintamateriaali tai -käsittely, huoneselityksen mukaan

  Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tiilikate)
  Rw 55 dB, Rw+C 53 dB, Rw+Ctr 48 dB (peltikate)

Cold-roof-roof-truss-BW

Ristikkorakenteen ulkopuoliset rakennekerrokset:

Vedenpitävä tiivis aluskate asennetaan kattoristikkojen päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aluskate suojaa sekä kattoristikoita että lämmöneristekerrosta mahdollisilta vesivuodoilta, joita voi aiheutua epäjatkuvasta katemateriaalista (esimerkiksi tiilikate) tai katemateriaalin alapuolelle kondensoituneesta vedestä.

Aluskatteen yläpuolelle asennetaan tuuletusrimat ja ruoteet valitun kattorakenteen mukaisesti, jotka varmistavat aluskatteen ja vesikatteen välisen tilan tuulettumisen (yleensä tiili- ja muotolevykatteet). Suositeltava tuuuletusriman korkeus (paksuus) on 30-50 mm*.

Yläpohjatilan tuuletusta varten jyrkillä katoilla pitää alaräystäillä olla riittävät tuuletusaukot, jotka johtavat ilmaa tuuletusväliin/yläpohjatilaan. Poistoilma-aukot sijoitetaan mahdollisimman ylös rakenteeseen, jolloin tuuletus tapahtuu painovoimaisesti mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu vesitiiviivis katto toimii rakennuksen tärkeänä sääsuojana.

*Lähde: Toimivat Katot 2022 -julkaisu

Kattoristikot ja lämmöneristäminen:

 • Räystään reuna-alueille on suositeltavaa asentaa tuulenohjaimet varsinkin puhallusvillaa käytettäessä lämmöneristeenä. Tuulenohjaimet muodostavat yhtenäisen kotelon, mikä helpottaa puhallusvillan asennusta estäen puhallusvillan kulkeutumista tuuletusaukkoihin ja -väliin. Samalla ne ohjaavat tuulen aiheuttaman ilmavirran eristeen yli niin, ettei ilmavirta pääse tunkeutumaan eristeeseen eristyskykyä heikentävästi** eikä puhallusvilla siirry tuulen vaikutuksesta.

  Vaihtoehtoisesti seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös niin, ettei ilmavirta räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen.
 • Pehmeät PAROC-levyeristeet on helppo asentaa tiiviisti kattoristikoiden alapaarteiden väliin, sillä pehmeä, mutta jämäkkä eristelevy pysyy alapaarteiden välissä ilman erillisiä kiinnikkeitä ja tiivistämistä. Pehmeitä PAROC-levyeristeitä on tarjolla ilman leikkaamista k900 ja k1200 -kattoristikkojakoihin.
 • Alapaarteiden väliin asennettava pehmeä PAROC PAROC-levyeriste, kuten PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana, muodostaa tukevan alustan PAROC -puhallusvillalle PAROC BLT 6 tai PAROC BLT 9. Levyeristeen päälle asennettava puhallusvilla tarttuu liukumattomasti alla olevaan kivivillalevyyn, minkä vuoksi se sopii vaakasuorien yläpohjien lisäksi myös vinojen ns. saksiristikkoyläpohjien eristämiseen.
 • Alapaarteiden väliin höyrynsulun päälle asennetut pehmeät PAROC-levyeristeet riittävät rakentamisen aikaiseksi lämmöneristeeksi, mikä mahdollistaa rakennuksen lämmittämisen ja kuivattamisen ennen puhallusvillan asentamista.
 • Puhallusurakoitsija asentaa lopullisen lämmöneristyksen puhallusvillalla, kun kaikki tarvittavat työt (kuten ilmanvaihto- ja sähkötyöt) yläpohjatilassa on tehty. Lämmöneristys on mahdollista tehdä kokonaan myös pehmeällä PAROC-levyeristeellä.

**Lämmöneristeen konvektio:

 • Huokoisen lämmöneristeen (esim. kivi-, lasi- ja selluvillat sekä puukuitueristeet; levyeristeet ja puhallusvillat) lämmöneristyskyky perustuu eristeen huokosissa paikallaan pysyvän ilman eristävyyteen. Mikäli ilma pääsee liikkumaan, on kyseessä konvektio, jolloin lämmöneristeen eristyskyky heikkenee. Lämmöneristeessä voi tapahtua kahdenlaista konvektiota; pakotettua ja luonnollista.
 • Pakotetussa konvektiossa mm. tuuli aiheuttaa eristeessä olevan ilman liikettä, mikäli eristettä ei ole suojattu tuulensuojalevyllä tai esim. tuulenohjaimilla. Luonnollista konvektiota syntyy rakenteen eri puolilla olevan lämpötilaeron vaikutuksesta. Luonnollisessa konvektiossa ilma liikkuu eristeen sisällä luonnollisesti ilman tiheyserojen vaikutuksesta. Kevyempi lämmin ilma pyrkii siirtymään ylöspäin ja samalla raskaampi kylmä ilma laskeutuu alaspäin.
 • Hyvin kevyillä huokoisilla eristeillä (TTY:n tutkimuksessa esitetty alle 25 kg/m3) ilmanläpäisevyys on usein suurta ja siten ilma pääsee liikkumaan vapaammin. Tällöin riskit luonnollisen konvektion syntymiselle kasvavat ja etenkin kylminä ajankohtina rakenteen lämmöneristyskyky heikkenee merkittävästi.
 • Tiheämmillä eristeillä, kuten PAROC-kivivillaeristeet, ilmanläpäisevyys on pientä, eikä siten haitallista konvektiota pääse syntymään.

Lämmöneristyksen sisäpuoliset rakennekerrokset:

 • Tiivis ja yhtenäinen ilman-/höyrynsulkukerros on ratkaisevan tärkeä puurakenteen kosteustekniselle toimivuudelle, koska se estää kostean sisäilman tunkeutumisen vesihöyrynä syvemmälle rakenteeseen. Suunnittelun haasteena on varmistaa höyrynsulkukerroksen jatkuvuus, erityisesti rakenteiden liitoskohdissa ja höyrynsulun läpivienneissä - kaikki liitokset ja läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti.
 • Johdot ja kaapelit asennetaan aina lämpimälle puolelle höyrynsulkua sähkösuunnitelman mukaisesti, jolla vältetään ylimääräiset läpiviennit höyrysulkukerroksessa. Höyrynsulun lämpimälle puolelle asennettu harvalaudoitus/koolaus toimii höyrynsulun tukena ja suojana sekä asennustilana kaapeloinnille.
 • Rakenteen sisäpuolelle asennetut rakennuslevyt suojaavat kantavaa rakennetta palolta, jäykistävät rakennetta ja samalla parantavat koko rakenteen ääneneristävyyttä.

 

Ristikkorakenteinen yläpohja U-arvot ja laskentaparametrit

Eristysratkaisujen U-arvot Levyvilla + puhallusvilla (mm) Puhallusvilla (mm) Levyvilla (mm)
PAROC BLT 6 tai BLT 9
(yhtenäinen kerros)
160 310 420 170 320 440 150 275 375
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana
(yhtenäinen kerros)
   
           
PAROC BLT 6 tai BLT 9
(alapaarre)
       100 100 100      
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana
(alapaarre)
100 100 100       100 100 100
 U-arvo, W/m2K 0,14 0,09 0,07 0,14 0,09  0,07 0,14 0,09 0,07

Laskentaparametrit (standardin EN 6946 mukaan):

Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK, d = 13 mm, R = 0,052 m2K/W
Tuulettumaton ilmarako 22 mm / harvalaudoitus 22x100 mm, k300: λU = 0,1375 W/mK, d = 22 mm, R = 0,16 m2K/W
Höyrynsulku: λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm, R = 0,001 m2K/W
PAROC BLT 6 ja PAROC BLT 9: λU = 0,041 W/mK
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
Puu: λU = 0,12 W/mK
• kattoristikon alapaarre 50 x 100 mm, k900
• harvalaudoitus 22 x 100 mm, k300

Sisäpuolen pintavastus (Rsi): 0,10 m2K/W
Ulkopuolen pintavastus (Rse): 0,04 m2K/W
Katon ilmatilan lämmönvastus: 0,2 m2K/W