Loivien kattojen eristysratkaisut

Erityisesti loivien kattojen eristämisessä oikeat materiaalit ja ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä rakennettaessa kestäviä, energiatehokkaita ja palonkestäviä rakennuksia. PAROC-kivivilla soveltuu erinomaisesti loivien kattojen eristykseen lujuutensa ja kosteudenkestokykynsä ansiosta. Palamaton kivivilla antaa turvallisen alustan vesikatteelle ja säilyttää eristysominaisuutensa koko rakenteen käyttöiän.

Katon tyypistä tai kaltevuudesta riippumatta, katolla rakennusosana on merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen ja lämpöhäviöön. Hyvin eristetty katto pienentää lämpöhäviöitä vähentäen lämmitysenergian kulutusta.

 

Ratkaisut kaikentyyppisille loiville katoille

Loivina kattoina pidetään kattoja, joiden kaltevuus on 1:10–1:80. Tätä loivempia kattoja ei ole suositeltavaa suunnitella. Loivien kattojen suunnittelussa tulisi huomioida rakennusten käyttöikätavoite. Parocilla on kattava valikoima palonkestäviä kivivillaeristeitä energiatehokkaiden loivien kattojen toteuttamiseen.

PAROC kivivillalamelli- ja levyeristeet soveltuvat kaikkien hyväksyttyjen vedeneristysmateriaalien alustaksi. Lamellikatto on erittäin nopea ja ergonominen asentaa kaksikerrosrakenteen ja lamellin koon vuoksi. Lamellieristeillä pystytään tekemään erittäin jämäkkiä loivia kattorakenteita. PAROC ROL 50 suositellaan kohteisiin, joissa loivien kattojen eristeiltä edellytetään tavallista korkeampaa kuormituskestävyyttä. Levymäinen lämmöneristys tehdään yleensä kolmella tai neljällä eristekerroksella.

PAROC-kivivilla on palonkestävä materiaali, joka ei ime kosteutta. Se säilyttää muotonsa ja eristävyytensä koko rakennuksen elinkaaren ajan soveltuen näin erinomaisesti loivien kattojen eristämiseen.