Ympäristödokumentaatio

Joutsenmerkki
Joutsenmerkki takaa, että ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden, energian ja luonnonvarojen kulutuksen, jätehuollon ja kierrätyksen kriteerit täyttyvät. Eristystuotteille ei erikseen haeta Joutsenmerkkiä vaan ne on hyväksytty käytettäväksi osana Joutsenmerkittyä kokonaisuutta. Joutsenmerkki voidaan myöntää rakennukselle, jossa käytetään Joutsenmerkin tietokantaan hyväksyttyjä PAROC-tuotteita.

Lisätietoja on Joutsenmerkin verkkosivustolla >

Linkki Joutsenmerkin asiakasportaaliin >  


Ympäristöseloste (EPD, Environmental Product Declaration)
EPD®-ympäristöselosteen tarkoituksena on antaa olennaista, varmennettua ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen todentama asiakirja, jossa kuvataan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysin perusteella. Ympäristöseloste laaditaan ja rekisteröidään tietyn järjestelmän puitteissa kansainvälisen ISO 14025 ‑standardin mukaisesti.

Ympäristöseloste EPD, PAROC Rakennuseristeet (pdf) >

Ympäristöseloste EPD, PAROC Natura Lana (pdf) >

Lisätietoja on EPD:n verkkosivustolla (englanniksi) >


EUCEB
EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool) on riippumaton sertifiointielin, joka kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten perusteella takaa, että valmistetun kuidun koostumus täyttää direktiivin 97/69/EY liukoisuusvaatimukset huomautuksen Q mukaisesti.

Linkki PAROCin EUCEB-sertifikaattiin >

Lisätietoja EUCEB-organisaatiosta (englanniksi) >


Päästöluokitus – M1
Parocin kivivillatuotteet täyttävät tiukimmat vaatimukset (M1) suomalaisessa vapaaehtoisessa rakennusmateriaalipäästöjä koskevassa luokittelussa. Lisätietoja M1-luokituksen kriteereistä on Rakennustietosäätiö RTS:n verkkosivustolla.


Breeam

BREEAM
Isossa-Britanniassa kehitetty BREEAM on rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmä.  Siinä arvioidaan rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä yleisesti tunnustettujen suorituskykymittausten avulla, joita verrataan vakiintuneisiin normeihin. Mittauksissa tarkastellaan monenlaisia kategorioita ja kriteerejä aina energian kulutuksesta ekologisuuteen. BREEAM-järjestelmästä on kehitetty sekä paikallisiin olosuhteisiin mukautettuja maakohtaisia versioita että kansainvälisiä versioita yksittäisten hankkeiden sertifiointiin eri puolilla maailmaa.  

Lisätietoja on BREEAM-järjestelmän verkkosivustolla (englanniksi) >LEED
LEED Green Building Rating System on tunnetuin luokitusjärjestelmä, jonka on kehittänyt voittoa tavoittelematon yhdistys U.S. Green Building Council. Järjestelmää käytetään rakennusten ympäristötehokkuuden arviointiin. Kyseessä on pisteytysjärjestelmä, jossa hanke voi saada pisteitä ympäristöystävällisistä toimista rakennuksen rakentamisen ja käytön yhteydessä. LEED-sertifiointi, joka sisältää kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin, osoittaa asiakkaille ja muillekin, että ympäristötavoitteet on saavutettu ja rakennus toimii niin kuin on tarkoitettukin.

Lisätietoja LEED-sertifioinnista on Green Building Certificate Instituten verkkosivustolla (englanniksi) >BES 6001
PAROC on saanut rakennustuotteiden vastuullista hankintaa koskevan BES 6001 ‑standardin mukaisen sertifikaatin, jonka myöntäjä on Building Research Establishment Limited (BRE). Sertifikaatti kattaa kaikki Parocin lämpöeristeiden tuotantopaikat Euroopassa. PAROC on ensimmäinen mineraalivillan valmistaja, joka on saanut BES 6001 -sertifikaatin vastuullisesta hankinnasta luokituksella ”hyvä”.    


ISO 14001
Tuotantoyksiköillemme on myönnetty ISO 14001:2015 ‑ympäristöjärjestelmän mukainen sertifikaatti kaikissa viidessä maassa, joissa PAROCilla on tuotantotoimintaa. ISO 14001 ‑sertifiointi koskee myös PAROCin kaivoksia. Sertifikaatin myöntää riippumaton luokituslaitos, joka arvioi säännöllisin väliajoin kaikkia tuotantoyksiköitämme.

PAROCin toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea työntekijöidemme toimintaa. Mittaamme tuloksiamme aktiivisesti useilla eri menetelmillä. Tarvittaessa ryhdymme nopeasti ehkäiseviin tai korjaaviin toimenpiteisiin.