Ilmanvaihtojärjestelmissä tarvitaan lämmöneristystä, jotta lämpöhäviöt saataisiin minimoitua. Lämpöhäviöitä pienentämällä vähennetään energiankulutusta ja näin säästetään rahaa ja ympäristöä. Tuotteen valintaan ja eristepaksuuden mitoitukseen vaikuttavat kanavassa kulkevan ilman ja ympäröivän tilan lämpötilat.

Ilmakanavat lämmöneristetty PAROC-kivivillaverkkomatolla

Myös jäähdytettyä tai kylmää ilmaa kuljettavissa kanavissa tulee olla tehokas lämmöneristys. Lämmöneristys pitää kanavan sisäisen lämpötilan halutulla tasolla, kun se eristää kanavan sitä ympäröivästä ilmasta. Jos ympäristön ilma lämmittää kanavassa olevaa viileää ilmaa, ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuus heikkenee ja samalla kanavan oikean lämpötilan ylläpitämiseen kuluu enemmän energiaa. Kun kanavat eristetään kunnolla, koko ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti eikä laitteita tarvitse jatkuvasti säätää.