PAROC ZeroFix -julkisivujärjestelmä

PAROC ZEROfix on itsekantava julkisivujärjestelmä, joka sopii erinomaisesti julkisivun kiinnittämiseen massiivipuiseen kantavaan runkoon (mm. CLT ja LVL) lämmöneristekerroksen läpi ilman erillistä runkorakennetta.

CLT-rakenteella (ristiinlaminoitu massiivinen puulevy) toteutetut ulkoseinät tarjoavat perustan ihanteellisille eristysratkaisuille, sillä rakennuksen kantava puinen rakenne pysyy kokonaisuudessaan eristekerroksen lämpimällä puolella.

 • Sisäverhous huoneselityksen mukaan
 • Sisäpuolinen suojaverhous vaatimustason mukaan
  • puukerrostalossa: K210 tai K230 (esim. kipsilevy)
  • 1-2 krs. P2 -paloluokan rakennukset ja pientalot: ei suojaamisvaadetta tällä rakenteella
 • Kantava rakenne: 90-120 mm CLT -levy
 • Tuulensuojaeristys/suojaverhousvaatimus K210 (yli 2 krs. P2 -paloluokan rakennukset/puukerrostalot):
  • PAROC Cortex One (K230), työmaalla tehtävä alkukiinnitys (menekki: 1-2 kpl/levy): Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004) tai
  • Suojaverhousta vaativissa kohteissa: Katso kiinnitysohjeistus: PAROC Rakennevalitsin.
  • Saumojen teippaus: PAROC Cortex-teippi (XST 022) (eristelevyjen väliset saumat) ja PAROC Cortex-kulmateippi (XST 021) (ulkokulmien tiivistys)
 • Tuuletusväli + PAROC ZEROfix -asennusjärjestelmä:
  • Naulauslauta, minimikoko 40 x 98 mm ja lujuusluokka ≥ C18 , k600, kiinnitys Julkisivuruuveilla SFS Twin UD puu (XFS 002).
  • Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004), k800 / vastaava puristusta kestävä välike. 
 • Palokatkot kerroksittain tarvittaessa kohteen vaatimustason mukaan.
 • Ulkoverhous


  Seinärakenne on mitoitettava paloluokalle R30 tai R60 (tai tarvittaessa REl 30/REl 60).

Ilmaääneneristysluku: Rw 49 dB / Rw + C 48 dB / Rw + Ctr 42 dB
(Ilmaääneneristysluvun laskennassa huomioitu CLT kantavana rakenteena + sisäpuolinen K210 suojaverhous, kipsilevy 13 mm)

CLT-wall-teaser-2

Järjestelmän komponentit:

PAROC ZEROfix -julkisivujärjestelmä koostuu PAROC Cortex One -tuulensuojaeristeestä, saumausteipeistä, eristekiinnikkeestä, puristusta kestävästä välikkeestä, naulauslaudoista ja julkisivuruuveista. Järjestelmään ei sisälly julkisivun ulkoverhousmateriaalia. Suunnittelijalla on siten mahdollisuus valita soveltuva ulkoverhous (lauta, levy...) kohteen vaatimustason mukaan.

PAROC ZEROfix -julkisivujärjestelmässä käytettävän naulauslaudan, johon varsinainen julkisivuverhous kiinnitetään, minimikoko on 40 x 98 mm ja lujuusluokka ≥ C18. Naulauslauta sisältyy järjestelmään, mutta sitä ei ole tarjolla asennustarvikkeena. Järjestelmään soveltuvia naulauslautoja on saatavilla puutavaran jälleenmyyjältä. Naulauslauta asennetaan eristekerroksen päälle Julkisivuruuveilla XFS Twin UD puu (XFS 002).

Julkisivun tuulikuormaa hallitaan vaakasuuntaisilla julkisivuruuveilla, ja pystysuuntaista kuormaa vinoon asennettavilla julkisivuruuveilla. Tämä julkisivuruuvien yhdistelmä muodostaa erittäin kestävän ja yksinkertaisen julkisivun kannatusjärjestelmän, jossa kylmäsiltojen määrä on minimoitu.

Julkisivuruuvien lukumäärä, ruuvien pituus ja asennuskohdat on määritettävä rakennustyömaalla vallitsevien tuuliolosuhteiden, rakennuksen korkeuden, kantavan seinärakenteen tyypin ja verhousmateriaalin painon perusteella. Tarvittava mitoituslaskenta voidaan tehdä PAROC ZEROfix -mitoitustyökalulla. Jos kantavan rakenteen lujuusominaisuuksia ei tunneta, on rakenne testattava vetokokein.

CLT tai LVL kantavana rakenteena:

Julkisivuruuvien määrä on aina laskettava. CLT- tai LVL-rakenteissa käytetään tavallisesti kolmea vaakasuuntaista julkisivuruuvia ja yhtä tai kahta vinoon asennettua julkisivuruuvia kerrosta kohden. Pystysuora naulauslauta asennetaan eristeen päälle yleensä 600 mm:n jaolla. Jos tuulikuorma kasvaa, vaakatasoon asennettavien ruuvien määrä kasvaa ja jos julkisivumateriaalien kuormitus kasvaa, vinoon asennettujen ruuvien määrä kasvaa.

Lämmöneristys ja julkisivuverhouksen kiinnitys:

PAROC ZEROfix -järjestelmä takaa rakenteelle erinomaisen energiatehokkuuden, sillä koko eristekerros voidaan asentaa ennen julkisivujärjestelmän kiinnikkeiden asentamista. Aluksi paksu tuulensuojaeristekerros PAROC Cortex One asennetaan kantavan rakenteen ulkopinnalle, jonka jälkeen jämäkän eristekerroksen päälle asennetaan naulauslauta vaakaruuveineen mitoitusohjelmasta saatujen ohjeiden mukaisesti. Lopuksi asennetaan vinoon asennettavat julkisivuruuvit laskelmassa määritetyin välein. Naulauslauta toimii valitun julkisivuverhoilun kiinnitysalustana. Julkisivuverhous asennetaan naulauslautaan julkisivutoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Naulauslaudan asennusta helpottaa Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004), 180mm, jota voidaan käyttää välikkeenä naulauslautojen alla. Välike soveltuu 180 mm Cortex One -tuulensuojaeristeen välikkeeksi ja sillä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa.

Huokoinen kivivillaeriste ja siinä oleva tiivis mutta hengittävä Cortex-pinnoite eivät estä rakenteissa olevan kosteuden kuivumista ulospäin. Rakennuksen vaipan tuuli/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla eristelevyjen väliset saumat sekä liittymät muihin rakenteisiin ja läpivienteihin.

Paloturvallisuus:

Puurunko voidaan asetuksen mukaisesti suojata ulkopuoliselta palolta suojaverhouksella. Paloluokiteltu suojaverhous (K2) suojaa puupintaa hiiltymiseltä 10, 30 tai 60 minuuttia. Suojaverhousluokat esitetään merkinnöillä K210, K230 ja K260. PAROC-tuulensuojaeristeitä voidaan käyttää samalla sekä lämmöneristeenä että suojaverhoustuotteena. Seuraavassa taulukossa esitettynä PAROC-tuulensuojaeristeiden suojaverhousluokituksia. Suojaverhousta vaativat kohteet: katso kiinnitysohjeistus PAROC Rakennevalitsimesta.

Tuulensuojaeriste Paksuus Luokitus
PAROC Cortex pro 50 mm K230
PAROC Cortex One 80 mm K230
Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli. Puuverhoilun käyttö julkisivussa saattaa edellyttää palokatkon asentamista tuuletusväliin. Tämä on syytä pitää mielessä tuuletusvälin mitoituksessa ja tuulensuojaeristeen valinnassa. Tuuletusvälin palokatkoja sisältäviin rakenteisiin suosittelemme aina PAROC Cortex -tuotteiden käyttöä, sillä tuuletusvälissä olevat esteet lisäävät ilmavirtausta (konvektio) palokatkojen ympärillä ohjaten ilmaa eristekerrokseen. Cortex-tuotteen tiivis pinnoite estää tehokkaasti kylmän ilmavirran pääsyn eristeeseen.

Lämmöneristävyys:

U-arvot eri eristepaksuuksille / CLT-elementin paksuudelle 90–120 mm ZEROfix-järjestelmää käytettäessä:

 Eristepaksuus mm mm mm
PAROC Cortex One  180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,17 0,15 0,14

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
 
Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK, d = 13/18 mm R = 0,052 / 0,072 m2K/W
CLT-elementti: λU = 0,11 W/mK  d = 90 mm
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK

PAROC XFS 002 -julkisivuruuvi: λ = 50 W/mK
 • vaakasuoraan asennettava: k1200 (pystysuuntainen etäisyys)
 • vinoon asennettava (kulma 30°): k2700 (pystysuuntainen etäisyys)
 • pystyyn asennettavat naulauslaudat: k600 (vaakasuuntainen etäisyys) 
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W
 
U-arvoa korjaavat tekijät:
 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
 • ΔUf (ZEROfix/CLT)= Eristepaksuuksilla 180, 205 ja 220 mm mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on yli 3 % ja vaikutus (0,009-0,011 W/m2K) on huomioitu U-arvossa
 

ZEROfix-järjestelmään (kantavana rakenteena: CLT tai LVL) kuuluvat tuotteet:

Paroc Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

Eristekiinnike/välike SFS RP45x120/BS-4,8 puu (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

Julkisivuruuvi SFS Twin UD puu (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

Eristeruuvi Dabo SW8RT, CLT (XFS 005)

paroc-XFS-005-transparent

PAROC Aluslevy, metalli (XFW 003)

paroc-xfw-003-transparent-3168299

PAROC Cortex-kulmateippi (XST 021)

PAROC-XST-021-transparent-2863667

PAROC Cortex-teippi (XST 022)

PAROC-Cortex-tape-XST-022-transparent

PAROC ZEROfix kulmatyökalu (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073

Julkisivuruuvien SFS Twin UD puu (XFS 002) pituudet ja asennussyvyydet eri eristepaksuuksilla

PAROC Cortex One paksuus (mm) Vaakasuoraan (L1) asennettavan ruuvin pituus (mm) Vinoon 30° kulmaan (L2) asennettavan ruuvin pituus (mm) Vinoon 45° kulmaan (L2) asennettavan ruuvin pituus (mm) 
 100 210 (70)  230 (59) 270 (51)
 120  210 (50)  250 (57)  300 (52)
 180 270 (50)  330 (66)  400 (63)
 205 300 (55) 360 (67)  440 (66)
 220  330 (70)  360 (52) 

440 (51) 

Julkisivuruuvien pituudessa on huomioituna eristepaksuus ja naulauslaudan paksuus 40 mm. 
Asennussyvyys CLT:hen ruuvin kärjestä mitaten on vähintään 48 mm.