Harkkoseinän ulkopuolinen lisälämmöneristys

VANHA RAKENNE:

  • Vanha hyväkuntoinen harkkorakenteinen seinä

UUSI RAKENNE:

  • Tasoite (tarvittaessa) rakenteen ilmatiiviyden varmistamiseksi
  • Puurunko k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste PAROC eXtra, 125-200 mm asennettuna runkotolppien väliin.
  • Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex pro tai PAROC Cortex kiinnitettynä ruuvien ja aluslevyn avulla. Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys) -teipeillä.
  • Tuuletusväli: Naulausvälike tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan PAROC XFP 002 + pystysuora naulauslauta  22 x 100 mm, k600
  • Puuverhous
Renovation-block-wall-19284921

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC Natura Lana hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin, lambda 0,033 W/mK

 

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex / Cortex b 30 mm eristevahvuus (b = musta tuulensuojakangas), lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0,032 W/mK

 

Harkkorakenteisten seinien ilmatiiviys perustuu yleensä seinän sisäpinnan tasoitteeseen. Jos harkkorakenne ei ole ilmatiivis, tulee rakenne tasoittaa tarpeen vaatiessa myös ulkopuolelta ennen uusien rakenteiden asentamista.

Vanha seinärakenne:

Mikäli vanha harkkorakenne on hyvässä kunnossa, voidaan uudet rakennekerrokset lisätä vanhan rakenteen päälle.

Harkkorakenne tiivistetään tarvittaessa ilmatiiviiksi tasoittamalla vanha ulkopinta kauttaaltaan. Ilmavuotojen estäminen on keskeistä pyrittäessä rakenteen hyvään energia tehokkuuteen.

Uusi rakenne:

Harkkorakenteen ulkopuolelle rakennetaan puurankaseinä. Seinän runkotolppien väliin asennetaan pehmeä lämmöneriste (esim. PAROC eXtra).

Puurankaseinän ulkopuolelle asennetaan yhtenäinen tuulensuojaeristekerros. Huokoinen kivivillaeriste ja siinä käytettävä hengittävä pinnoite eivät estä rakenteessa olevan mahdollisen rakennuskosteuden haihtumista. Rakennuksen vaipan tuuli-/ilmatiiviys varmistetaan teippaamalla tuulensuojaeristelevyjen saumat ja leikkauspinnat saumausteipillä (PAROC XST 022 ja PAROC XST 021) heti levyjen asennuksen jälkeen. 

Naulausvälikettä PAROC XFP 002 käytetään tuulettuvan puu- ja levyverhouksen yhteydessä naulauslautojen asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Välikkeellä estetään tuulensuojaeristeen puristuminen naulauslaudan asennuksessa. Naulausvälike valitaan tuulensuojaeristeen paksuuden mukaan. PAROC XFP 002 Naulausvälikkeitä on saatavana 30, 40, 50, 55 ja 70 mm paksuille tuulensuojaeristeille. Välikkeet työnnetään tuulensuojaeristeen läpi runkotolppaa vasten k600 jaolla ja kiinnitetään ruuvilla tai naulalla (menekki: 4-6 kpl/m2). Naulausvälikkeiden päälle asennetaan naulauslaudat naulaamalla tai ruuvaamalla ne kiinni runkorakenteeseen. Välikkeiden ja lautojen avulla saadaan tarvittava tuuletusväli rakenteen ja ulkoverhouksen väliin. Puurakenteisen seinän julkisivuverhoilun takana on aina oltava tuuletusväli.

Julkisivuverhous kiinnitetään naulauslautoihin. Sateen ja lumen pääsy rakennekerroksiin estetään huolellisella liittymädetaljoinnilla (mm. ikkuna-, ovi-, räystäs- ja sokkeliliittymät).

Jyrsijöiden pääsy rakennukseen voidaan estää kiinnittämällä 5 mm metallinen seulaverkko tiiviisti tuuletusvälin alapäähän sekä seinän ja katon väliseen tuuletusväliin. 

Lämmöneristävyys:

Ohjeellisia U-arvoja eri eristepaksuuksille: (mm)
PAROC eXtra tai Natura Lana 75 100 100 125 125 150 175  
PAROC eXtra pro  
 

  175
PAROC Cortex pro     50   50 50 50 50
PAROC Cortex 30 30   30      
U-arvo (W/m²K) 0,21 0,19 0,17 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Vanha harkkoseinä λkevytbetoniharkko = 0,14 W/mK, d = 250 mm, U = 0,51W/m2K, R = 1,956m2K/W 
PAROC eXtra:  λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro:   λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: λ= 0,032 W/mK

Puurunko 50 mm: λ= 0,12 W/mK d = 75-175 mm, k600

Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
ΔUf  = Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida
Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.