Väliseinän eristysratkaisut

Väliseinärakenteet on suunniteltava saavuttamaan määritellyt ääneneristävyys- ja palonkestävyysvaatimukset. Väliseinät eivät ainoastaan toimi rakennusten sisätilojen jakajina, vaan myös vähentävät äänen kulkeutumista ja estävät tulipalon leviämistä.

Rakentamismääräyksissä on esitetty eri tilojen väliset äänen- ja/tai paloeristysvaatimukset (paloluokka EI; E = tiiviys ja I = eristävyys). Korjausrakentamista suunniteltaessa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin uudisrakentamisessa. Vanhan väliseinän äänen- ja paloeristävyyttä on yleensä mahdollista parantaa käyttämällä palamatonta, ääntä absorboivaa kivivillaeristettä ja kipsilevyä/-levyjä. Suunnitelma ja toteutus tulee aina tehdä alan ammattilaisten toimesta hyvän ja toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

PAROC-kivivilla mahdollistaa ensiluokkaisten väliseinien toteuttamisen sekä palonkestävyyden että ääneneristävyyden osalta. PAROC-kivivilla on erinomainen äänenvaimennin optimaalisen kuiturakenteensa sekä hyvän ilmanläpäisevyytensä ansiosta. Kipsilevyn massan ja kivivillan äänenabsortiokyvyn yhteistoiminta muodostaa hyvin ääntä eristävän väliseinän. Parocin väliseiniin tarkoitetut kivivillaeristeet kuuluvat parhaaseen rakennustarvikkeiden paloluokkaan A1 ja oikein käytettynä suojaavat rakennetta tulipalon aikana. Siten PAROC-kivivillasta tehdyillä väliseinäeristeillä on mahdollista nostaa väliseinärakenteiden palonkestävyyttä.

PAROC eXtra on kustannustehokas tuotteemme puurunkoisten ja teräsrunkoisten väliseinien ääneneristämiseen. Lisäksi se toimii erinomaisesti rakenteessa paloeristeenä parantaen rakenteen palonkestävyyttä. Alempana on esitetty väliseinärakenteita toteutettuna PAROC eXtra -kivivillaeristeellä.

Väliseinärakenne tulee toteuttaa huolellisesti huomioiden kaikkien saumojen ja liitäntöjen tiivistäminen suunniteltujen arvojen saavuttamiseksi.

Katso lisätietoja ja suunnitteluohjeita:
Eurooppalainen tekninen arviointi: Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071)

Tulipalon aikana kipsilevyt estävät kuumien savukaasujen pääsyn (E = tiiviys) väliseinärakenteen läpi. Palon puolella oleva normaali kipsilevy kestää paloa noin 10–15 minuuttia, minkä jälkeen se murtuu. Rangan väliin asennettu kivivillaeristys suojaa puu- ja teräsrangan kylkiä sulamatta palon aikana ja samalla vähentää rakenteen lämpötilan (I = eristävyys) nousua palon kylmällä puolella. Tällöin rakenteen riittävän tiiviyden varmistava kylmällä puolella oleva kipsilevykerros kestää kauemmin paloa, mikä parantaa väliseinärakenteen palonkestävyyttä = rakenteen paloluokkaa. 

Väliseinän palonkestoaikaa voidaan lisäksi parantaa lisäämällä kipsilevykerroksia tai käyttämällä tarvittaessa paloa paremmin kestäviä palokipsilevyjä.
Kipsilevykerrokset lisäävät väliseinän massaa, mikä parantaa rakenteen ilmaääneneristävyyttä. Ääneneristyksen kannalta on parempi käyttää useita ohuita kipsilevykerroksia paksujen levyjen sijasta.

PAROC-kivivilla on paloturvallinen ja hyvin ääntävaimentava materiaali ja sopii siksi erinomaisesti väliseinien eristeeksi. Lue lisää kivivillan ominaisuuksista.