Elementtitehtaalla asennettava tuulensuojaeriste

Erinomaisesti elementtirakentamiseen soveltuva PAROC Cortex One on paloturvallinen puolijäykkä, paksu tuulensuojaeriste päällystettynä tuulitiiviillä ja vesihöyryä läpäisevällä Tyvek FireCurb- tuulensuojapinnoitteella. Yksikerrosratkaisu, tuulensuoja ja koko lämmöneristekerros samassa tuotteessa. Tutustu Kosteusoppaaseen, jossa tutkittua tietoa kosteusturvallisten rakenteiden suunnittelusta ja kivivillan kosteusominaisuuksista.

 • Betonielementtitehtaalla tehtävä yhden paksun PAROC Cortex One -tuulensuojaeristeen asennus säästää merkittävästi aikaa työmaalla.
 • Rakennukseen saadaan lämmitys nopeammin päälle, mikä mahdollistaa rakenteen nopeamman kuivumisen nopeuttaen kokonaisrakentamisaikaa huomattavasti.
 • Elementtitehtaalla tehtävän eristyksen ansiosta eristeiden leikkausjätettä ei keräänny työmaalle.
 • PAROC Cortex One -tuulensuojaeriste soveltuu kaikentyyppisten rakennusten tuulensuojaksi täyttäen paloasetuksen vaatimukset paloturvallisuudesta.

Elementtitehtaalla asennettava tuulensuojaeristeratkaisu

 • Kantava rakenne: betoni/betonielementti
 • Lämmön- ja tuulensuojaeriste: PAROC Cortex One
 • Saumojen teippaus: PAROC Cortex teipeillä (saumat PAROC XST 022 ja ulkokulmien tiivistys PAROC XST 021)
 • Tuuletusväli: ≥ 30 mm 1–2 kerrokselle, ≥ 35-50 mm yli 2-kerroksisiin rakennuksiin
 • Tiilijulkisivu 130 mm, kiinnitetty kantavaan rakenteeseen tiilisiteillä.

Asennus betonielementtitehtaalla

 • Lämmön- ja tuulensuojaeriste: PAROC Cortex One -levyeriste, asennetaan tehtaalla sisäkuoreen valun yhteydessä kovettumattoman betonin päälle. Eristelevyt kiinnittyvät sisäkuoreen betonin omalla sideaineella. Eristeen kiinnitys varmistetaan villakiinnikkeillä, jotka työnnetään eristeen läpi kovettumattomaan betonimassaan asti. Samalla asennetaan tiilisiteet.
 • Eristelevyjen välinen tiivistys tehdään valua seuraavana päivänä PAROC Cortex -teipillä (XST 022)
 • Betonielementin yläosan sääsuojauksen asennus

Asennus rakennustyömaalla

 • Elementtien välisten saumojen ja liitoskohtien tiivistysteippaus mahd. nopeasti elementtiasennuksen jälkeen PAROC Cortex-teipillä (XST 022).
 • Ulkokulmien tiivistyksessä voidaan käyttää leveämpää PAROC Cortex -kulmateippiä (XST 021)
 • Betonielementin yläosan sääsuojauksen poisto ennen seuraavan kerroksen elementtien asennusta tai sen yhteydessä

Lisätietoja asennuksesta: Kivivillan käsittely- ja asennusohje (pdf)

PAROC-Duo-L-lamellas-16217967

PAROC Cortex One
• Lämmönjohtavuus λD: 0,033 W/mK
• Paloluokka: A2-s1, d0
• Pinnoite: Tyvek FireCurb -tuulensuojapinnoite

U-arvot eri paksuuksille, mm
PAROC Cortex One 120 180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,25  0,17 0,15 0,14
Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Betoni, sisäkuori 150 mm: λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm, R = 0,060 m2K/W
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
• ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
• ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin. Tiilisiteet Ø 4 mm, 4-6 kpl/m2, λU = 17 W/mK (<3 %)

Elementtitehtaalla asennettava puisia apukarmeja kosteudelta suojaava ratkaisu

PAROC Duo L tiiliverhottu tuulettuva julkisivuratkaisu

PAROC DUO L (kuvassa apukarmin päällä) on keskeltä vinoon leikattu kivivillalamelli, jonka väliin voidaan asentaa apukarmia kosteudelta suojaava bitumikaistale valmiiksi jo betonielementtitehtaalla. Bitumikaistaletta käytettäessä on hyvä huomata, että bitumikaistaletta ei voi asentaa suoraan apukarmin pintaan, vaan apukarmin ja sitä suojaavan bitumikaistan väliin on jätettävä riittävästi tilaa apukarmin kuivumisen mahdollistamiseksi. Tutustu tuotteeseen 

Viistetty PAROC Duo L -lamellieriste on kehitetty varmistamaan puisten apukarmirakenteiden kosteusteknisesti turvallinen käyttö tuulettuvien betonirakenteisten ulkoseinien ikkuna- ja oviliittymissä. Lamellit sopivat hyvin käytettäviksi yhdessä PAROC Cortex One -eristelevyjen kanssa.

PAROC Duo L lamellitPAROC Duo L -lamellit kiinnittyvät betoniseinään betoniliiman välityksellä elementtivalun yhteydessä tai mekaanisilla kiinnikkeillä työmaa-asennuksen yhteydessä. Kaksi lamellia asennetaan aina vinot pinnat vastakkain tukemaan valumavesiltä suojaavaa bitumikaistaa. Lamellien ulkopinnat suojataan asianmukaisella hengittävällä PAROC Cortex-kulmateipillä (XST 021).

Tarvittaessa PAROC Duo L -lamellit leikataan sirkkelillä tai vast. rakenteessa käytettävän eristekerroksen paksuiseksi (esim. 180 mm Cortex One, jolloin 200 mm paksuisesta lamellista leikataan 20 mm pois). Samalla leikataan tila/kolotaan alempaan lamellipalaan apukarmin korkuinen ja paksuinen kolo.

Puisen apukarmin ulkopuolella tulisi olla n. 50 mm paksu tuulensuojapinnoitteella varustettu eristekerros, esim. Duo L + PAROC Cortex-kulmateippi (XST 021). Eristekerros pitää apukarmin lämpötilan ulkolämpötilaa korkeampana ja siten varmistaa puurakenteen kosteusturvallisen toiminnan eri vuodenaikoina.