Vino yläpohjarakenne, kantava puupalkisto

Vino yläpohjarakenne tehdään yleensä puurakenteisena ja sen toteuttamiseen voidaan valita erilaisia ratkaisuja. Puurakenteiden mitoitus tehdään Eurokoodi 5 mukaisesti.

Puurakenteisen yläpohjarakenteen suunnittelussa on otettava huomioon mm. rakenteen energiatehokkuus/lämmöneristävyys sekä palo- ja kosteusturvallisuus.
 • Vesikattorakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
 • ≥ 100mm tuuletusväli (≤ 1:10) ja ≥ 200mm (1:10 – 1:20)
 • Kattopalkit 51 mm, k900 / Pehmeä levyeriste PAROC eXtra, PAROC eXtra pro tai PAROC Natura Lana + Tuulensuojaeriste PAROC Cortex tai PAROC Cortex pro
 • Ilman-/höyrynsulku, PAROC Höyrynsulku (XMV 020), limitys saumakohdissa väh. 200 mm, saumojen teippaus PAROC Cortex-teipillä (XST 022) / muulla soveltuvalla höyrynsulkuteipillä
 • 22mm - harvalaudoitus 22 x 100mm, k300
 • 13mm - kipsilevy
 • Pintamateriaali tai -käsittely, huoneselityksen mukaan

  Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tiilikate)
  Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB (peltikate)
Warm-roof-wind-protection-slabs

Pehmeäksi levyeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC eXtra: Soveltuu kaikkiin normaaleihin seinä-, rossipohja- ja harjakattorakenteisiin
PAROC Natura Lana: Soveltuu kaikkiin normaaleihin seinä-, rossipohja- ja harjakattorakenteisiin. Hiilidioksidikompensoitu valinta.
PAROC eXtra pro: Tehokkaampi lämmöneriste. Soveltuu kaikkiin normaaleihin seinä-, rossipohja- ja harjakattorakenteisiin

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:

PAROC Cortex: 30 mm eristepaksuus, lambda 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro: 40, 50, 55 ja 70 mm eristepaksuudet, lambda 0.032 W/mK
PAROC Natura Wind: 50 mm eristepaksuus, lambda 0.032 W/mK. Hiilidioksidikompensoitu valinta.

 

Kantavan puupalkiston ulkopuoliset rakennekerrokset:

 • Puupalkiston ulkopinnalle asennetaan vedenpitävä tiivis aluskate, joka suojaa sekä kattopalkkeja että lämmöneristekerrosta mahdollisilta vesivuodoilta. Vesivuodot voivat aiheutua epäjatkuvasta katemateriaalista (esimerkiksi tiilikate) tai katemateriaalin alapuolelle kondensoituneesta vedestä.
 • Aluskatteen yläpuolelle asennetaan tuuletusrimat ja ruoteet valitun kattorakenteen mukaisesti, jotka varmistavat aluskatteen ja vesikatteen välisen tilan tuulettumisen (yleensä tiili- ja muotolevykatteet). Suositeltava tuuuletusriman korkeus (paksuus) on 30-50 mm*.
 • Aluskatteen ja tuulensuojaeristeen väliin tulee aina jättää riittävän suuri tuuletusväli. Tuuletusvälin korkeus riippuu esimerkiksi katon kaltevuudesta ja palkkien pituudesta (tuuletusmatkan pituus). Palkkien korkeutta voidaan lisätä joko ylä- tai alapuolelle asennettavalla koolauksella. Hyvin järjestetty tuuletus poistaa kattorakenteista sinne luonnollisesti kertynyttä kosteutta ja siten vähentää kosteusvaurioiden riskiä. Tuuletusvälin minimimitta* on yleensä 100 mm, mutta loivemmissa kattokaltevuuksissa saatetaan tarvita jopa 200 mm tuuletusväliä.
 • Jyrkillä katoilla pitää alaräystäillä olla riittävät tuuletusaukot, jotka johtavat ilmaa tuuletusväliin. Poistoilma-aukot sijoitetaan mahdollisimman ylös rakenteeseen, jolloin tuuletus tapahtuu painovoimaisesti mahdollisimman tehokkaasti. Jos tuuletusmatka (esimerkiksi alaräystäältä harjalle) on yli 10 m tai tuuletustiessä on mutkia tai ilmavirtausta haittaavia esteitä, tulee tuuletusta tehostaa soveltuvilla toimenpiteillä (esim. vapaan tuuletustilan suurentaminen, alipainetuulettimet, harjatuuletus tms.). Kattoon ei saa jäädä tuulettumattomia alueita.
 • Hyvin suunniteltu ja toteutettu vesitiiviivis katto toimii rakennuksen tärkeänä sääsuojana.

*Lähde: Toimivat Katot 2022 -julkaisu

 

Kantava puupalkisto ja lämmöneristäminen

 • Kattopalkit mitoitetaan kuormituksen ja energiatehokkuuden tarpeiden mukaan. Pehmeät PAROC-levyeristeet on helppo asentaa tiiviisti palkkien väliin, sillä pehmeä, mutta jämäkkä eristelevy pysyy palkkien välissä ilman erillisiä kiinnikkeitä ja tiivistämistä.
 • Tuulensuojaeriste suojaa lämmöneristekerrosta haitallisilta ilmavirtauksilta. Kattopalkkien kylkiin asennettavat rimat helpottavat tuulensuojaeristeen asentamista. Tuulensuojaeriste asennetaan rimoja vasten alapuolelta tehtävässä asennuksessa, jolloin eriste asentuu oikeaan ja suunniteltuun korkeuteen palkin välissä.
 • Tuulensuojaeristeen asentamisen jälkeen kattopalkkien väli täytetään pehmeällä PAROC -levyeristeellä, kuten PAROC extra. Pehmeä levyeristekerros asennetaan tiiviisti tuulensuojaeristettä vasten.

 

Kantavan puupalkiston sisäpuoliset rakennekerrokset

 • Tiivis ja yhtenäinen ilman-/höyrynsulkukerros on ratkaisevan tärkeä puurakenteen kosteustekniselle toimivuudelle, koska se estää kostean sisäilman tunkeutumisen vesihöyrynä syvemmälle rakenteeseen. Suunnittelun haasteena on varmistaa höyrynsulkukerroksen jatkuvuus, erityisesti rakenteiden liitoskohdissa ja höyrynsulun läpivienneissä - kaikki liitokset ja läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti.
 • Johdot ja kaapelit asennetaan aina lämpimälle puolelle höyrynsulkua sähkösuunnitelman mukaisesti, jolla vältetään ylimääräiset läpiviennit höyrysulkukerroksessa. Höyrynsulun lämpimälle puolelle asennettu harvalaudoitus/koolaus toimii höyrynsulun tukena ja suojana sekä asennustilana kaapeloinnille.
 • Rakenteen sisäpuolelle asennetut rakennuslevyt suojaavat kantavaa palkkirakennetta palolta, jäykistävät rakennetta ja samalla parantavat koko rakenteen ääneneristävyyttä.

Kantava puupalkisto yläpohja U-arvot ja laskentaparametrit

Eristysratkaisujen U-arvot mm mm mm mm
PAROC Cortex pro (palkki) 40 40 50 40
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana (palkki)    250
425
PAROC eXtra pro (palkki)
 225   375
 U-arvo, W/m2K 0,14 0,14 0,09 0,09

Laskentaparametrit (standardin EN 6946 mukaan):

Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK, d = 13 mm, R = 0,052 m2K/W
Tuulettumaton ilmarako/harvalaudoitus 22 mm: λU = 0,1375 W/mK, d = 22 mm, R = 0,16 m2K/W
Höyrynsulku: λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm, R = 0,001 m2K/W

PAROC Cortex pro: λU = 0,032 W/mK
PAROC eXtra, PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro: λU = 0,033 W/mK

Puu: λU = 0,12 W/mK
• kattopalkki 51 mm koko eristekerroksen osalta, k900
• harvalaudoitus 22 x 100 mm, k300

Sisäpuolen pintavastus (Rsi): 0,10 m2K/W
Ulkopuolen pintavastus (Rse): 0,10 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
• ΔUg = Ilmarakojen korjauskerroin ΔU´´: Taso 1