Betonieristeet

Kivivillasta valmistetut betonieristeet eristävät betonielementit tehokkaasti. Kivivilla ei kerää kosteutta ja eristeen tuuletusurat tehostavat kosteuden poistumista rakenteesta joten betonielementti kuivuu nopeammin ja näin nopeuttaa viimeistelytöiden aloittamista.
PAROC COS 10ggtImage

PAROC COS 10ggt (Betonirakenne-eriste)

PAROC COS 10ggt on palamaton kivivillaeriste. Sitä käytetään lämmöneristeenä betonielementteihin ja paikalla valettuihin betonirakenteisiin, joissa vaaditaan tavallista korkeampaa puristusjännitystä, esim. bsw-elementin normaalia paksumman sisäkuoren vuoksi.
PAROC COS 10ggt -eristelevyn puristusjännitys on 10 kPa, mikä tarkoittaa, että levyyn saa kohdistua 1000 kg/m2:n kuormitus valun aikana. 

Eristelevyn pinnassa on lasikuituhuovalla suojatut tuuletusurat ja levyn päissä on poikittaisura. Lasikuituhuovan tarkoituksena on pitää tuuletusurat auki valun aikana. Kivivillan erinomainen vesihöyryn läpäisevyys sallii kosteuden haihtua eristeen läpi.  PAROC COS 10 ggt -levyn tuuletusurat tehostavat kosteuden poistumista rakenteesta. Elementit kuivuvat nopeammin ja rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa aikaisemmin.

Tästä linkistä löydät mm.:
- Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen 
- CAD-kuvat


PAROC COS 5Image

PAROC COS 5 (Betonirakenne-eriste)

PAROC COS 5 -eristelevy on betonielementeissä ja paikalla valetuissa betonirakenteissa käytettävä palamaton kivivillaeriste. Eristelevyn puristusjännitys on 5 kPa, mikä tarkoittaa että levyyn saa kohdistua 500 kg/m2:n kuormitus valun aikana. Kivivillan erinomaisen vesihöyryn läpäisevyyden ansiosta kosteus pääsee kuivumaan eristeen läpi. Elementit kuivuvat näin ollen nopeasti ja rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa aikaisemmin.

 

Tästä linkistä löydät mm.:
- Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen 
- CAD-kuvat


PAROC COS 5ggtImage

PAROC COS 5ggt (Betonirakenne-eriste)

PAROC COS 5ggt -eristelevy on betonielementeissä ja paikalla valetuissa betonirakenteissa käytettävä palamaton kivivillaeriste. Eristelevyn puristusjännitys on 5 kPa, mikä tarkoittaa että levyyn saa kohdistua 500 kg/m2:n kuormitus valun aikana. Eristelevyn pinnassa on lasikuituhuovalla suojatut tuuletusurat ja levyn päissä on poikittaisura. Lasikuituhuovan tarkoituksena on pitää tuuletusurat auki valun aikana. Kivivillan erinomainen vesihöyryn läpäisevyys sallii kosteuden haihtua eristeen läpi. Tuuletusurat tehostavat kosteuden poistumista rakenteesta. Elementit kuivuvat nopeammin ja rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa aikaisemmin.

Tästä linkistä löydät mm.:
- Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen 
- CAD-kuvat


PAROC Duo LImage

PAROC Duo L

Viistetyt PAROC Duo L -lamellieristeet on kehitetty varmistamaan omalta osaltaan puisten apukarmirakenteiden kosteusteknisesti turvallinen käyttö tuulettuvien betonirakenteisten ulkoseinien ikkuna- ja oviliittymissä.  Lamellit sopivat hyvin käytettäviksi yhdessä esim. PAROC Cortex One -eristelevyjen kanssa.
PAROC Duo L -lamellit kiinnittyvät betoniseinään betoniliiman välityksellä elementtivalun yhteydessä tai mekaanisilla kiinnikkeillä työmaa-asennuksen yhteydessä. Kaksi lamellia asennetaan aina vinot pinnat vastakkain tukemaan valumavesiltä suojaavaa bitumikaistaa. Lamellien ulkopinnat suojataan asianmukaisella hengittävällä tuulensuojateipillä.

Tästä linkistä löydät mm.:
- Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen 
- CAD-kuvat


PAROC PreCast ggtImage

PAROC PreCast ggt (Betonirakenne-eriste)

PAROC PreCast ggt -eristelevy on betonielementeissä käytettävä palamaton kivivillaeriste. Eristelevyn puristusjännitys on 5 kPa, mikä tarkoittaa että levyyn saa kohdistua 500 kg/m2:n kuormitus valun aikana. Eristelevyn pinnassa on lasikuituhuovalla suojatut tuuletusurat ja levyn päissä on poikittaisura. Lasikuituhuovan tarkoituksena on pitää tuuletusurat auki valun aikana. Kivivillan erinomainen vesihöyryn läpäisevyys sallii kosteuden haihtua eristeen läpi. Tuuletusurat tehostavat kosteuden poistumista rakenteesta. Elementit kuivuvat nopeammin, ja rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa aikaisemmin. PAROC PreCast -eristeiden lämmönjohtavuus on erittäin pieni, mikä pienentää betonielementin kokonaispaksuutta.

Tästä linkistä löydät mm.:
- Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen 
- CAD-kuvat