Tekniset suositukset loivien kattojen suunnitteluun

Katon rakenne ja muotoilu on valittava siten, että katon odotetun toiminnan vaatimukset täyttyvät. EN-standardit kuvaavat, miten tuotteet testataan ja mitkä ovat vaatimustasot.  On tärkeää, että kansallisia sääntöjä noudatetaan. Eristetuotteen valintaan vaikuttavat katon kuormitus, asennuksen aikaiset ilmasto-olosuhteet ja päivittäinen ympäristö, jolle katto altistuu. Kantava rakenne voidaan valmistaa teräslevystä, erilaisista betoni- tai puualustoista.

Käsittely ja varastointi

Kattotuotteet toimitetaan pääasiallisesti kivivillajalkojen (SWP) päällä perinteisten puulavojen asemesta. Varastoi lavat tasaiselle alustalle suojattuna maaperän kosteudelta sekä sääolosuhteilta. Lavat on pakattu muovihuppuun, joka ehjänä mahdollistaa lyhytaikaisen varastoinnin ulkona ilman suojaa.

Leikkaus

Kattoeristeet on helpointa leikata villaveitsellä tai -sahalla. Reikiä voidaan tehdä villaveitsellä tai reikäsahalla. Tarkista, että käytössäsi oleva leikkausväline soveltuu korkeatiheyksiselle villalle.
Leikkaustyössä tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Tutustu tarkemmin turvallisiin käsittelytapoihin käyttöturvallisuustiedotteemme (pdf) avulla.

Asennus

Eristeet tulee asentaa huolellisesti ilman rakoja saumoissa tai liitoksissa. Tarvittaessa voit käyttää apuna FPY 5 -villakaistoja. Vältä neljän kulman liitoksia ja limitä saumat eri eristekerrosten välillä.

Asennetut eristeet ja avatut pakkaukset tulee suojata säältä taukojen yms. ajaksi.

Kivivilla on diffuusioavointa ja siihen pakotettu kosteus kuivuu tehokkaasti sopivissa olosuhteissa. Tuuletusurista huolimatta tulee aina huolehtia, ettei ylimääräistä kosteutta päädy rakenteeseen.

Eristeen kuormittaminen

Tarpeetonta kävelyä eristeen päällä asennustyön aikana tulee välttää. Asennusaikaiset kulkuväylät on hyvä suojata esimerkiksi rakennuslevyillä. Työn aikana vaurioituneet eristeet tulee vaihtaa ennen vedeneristystyön aloittamista.
Mikäli valmiin rakenteen päällä on tavanomaista huoltoa vilkkaampaa liikennettä, on katolle hyvä suunnitella kulkusillat tai vastaavat vähentämään vedeneristeelle ja lämmöneristeelle kohdistuvaa rasitusta.

Katso Ohjeet aurinkopaneelien sijoittamiseen loivalle katolle aurinkopaneelijärjestelmien suunnittelua ja sijoittamista varten.