Eristerappausjärjestelmät

Lämpöä eristävä eristerappausjärjestelmä sopii erilaisiin kantaviin seiniin, kuten tiili-, harkko- ja betonirakenteisiin. Parocin energiatehokkaita ja alkalinkestäviä kivivillaeristeitä on tarjolla sekä ohut- että paksurappaus-eristejärjestelmien rappausaluseristeiksi. Alkalinkestävyys on tärkeää, kun työskennellään aina emäksisten betonin ja rappauslaastien kanssa.

Parocin rappausaluseristetarjonta on suunniteltu täyttämään seuraavat standardit ja vaatimukset:

  • ETAG 004: Rapatut ulkopuoliset lämmöneristysjärjestelmät.
  • ETAG 014: Rapattujen ulkopuolisten lämmöneristysjärjestelmien muoviankkurit.
  • EN 13500: Lämmöneristetuotteet rakentamiskäyttöön – Ulkopuolinen mineraalivillalämmöneristejärjestelmä (ETICS) – Näiden standardien ja vaatimusten perusteella kunkin järjestelmän omistaja voi hakea ETA-hyväksyntää.
  • Suomessa: by 57 Eriste- ja levyrappaus 2016.

Rappausaluseristeiden asennus voidaan tehdä työmaalla tai elementtitehtaalla. Elementtitehtaalla tehtävä eristeiden asennus sekä eristeen pintaa/rappauksen alustaa UV-säteilyltä suojaava sääsuojarappauksen teko säästävät aikaa työmaalla. Varsinkin lamellieristeet asennetaan useimmiten elementtitehtaalla, jolloin lamelli kiinnittyy betoniin valun yhteydessä. Elementtitehtaalla asennetun eristyksen ansiosta rakennukseen saadaan lämmitys nopeammin päälle, mikä mahdollistaa rakenteen nopeamman kuivumisen.

Eristerappausten suunnittelu ja toteutus (mm. eristeiden kiinnitys, detaljit, rappaustyö/-paksuudet) tulee aina tehdä valitun eristerappaus-järjestelmänhaltijan ohjeistusten mukaisesti laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamista on lisäksi ohjeistettu Julkisivuyhdistyksen ja Suomen Betoniyhdistys ry:n yhteistyössä teettämässä julkaisussa by 57 Eriste- ja levyrappaus 2016.

Rapattava julkisivu on myös mahdollista tehdä tuulettuvana levyrappauksena. Ks. rakenneratkaisut Tuulettuvat julkisivuratkaisut -sivuilta

PAROC-kivivilla on palonkestävä, kosteudenkestävä ja hyvin ääntävaimentava materiaali ja sopii siksi erinomaisesti eristerappausjärjestelmien lämmöneristeeksi alusmateriaalista riippumatta. Lue lisää kivivillan ominaisuuksista.