Uusi eristerappaus vanhan hyväkuntoisen betonisandwich-julkisivun päälle

VANHA RAKENNE:

  • Vanha betonisandwich-elementti

UUSI RAKENNE:

  • Lämmön- ja rappausaluseriste:
    • Paksurappaus-eristejärjestelmä: PAROC Fatio Plus tai PAROC Fatio Standard
    • Ohutrappaus-eristejärjestelmä: PAROC Linio 15 tai PAROC Linio 80

Rappausaluseristeiden kiinnitys järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaisesti.

  • Paksu- tai ohutrappaus (järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan).

Huom! Julkisivukorjauksella ei saa heikentää rakenteen paloturvallisuutta eikä ääniympäristöä.

Eristerapatut julkisivut ovat ns. tuulettumattomia rakenteita, joten niiden kosteustekninen detaljointi on suunniteltava erityisen huolellisesti (mm. rappauksen vesihöyrynläpäisevyys, pellitykset, kallistukset, tiivistykset ja saumaukset).

4-Renovation-concrete-element-rendering-19284886
Paksurappaus-eristejärjestelmiin soveltuvat rappausaluseristeet:

PAROC Fatio Plus: levymäinen erittäin tehokas lämmöneriste paksurappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,033 W/mK 

PAROC Fatio Standard: levymäinen lämmöneriste paksurappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,035 W/mK

 
Ohutrappaus-eristejärjestelmiin soveltuvat rappausaluseristeet:

PAROC Linio 15: levymäinen lämmöneriste ohutrappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,037 W/mK

PAROC Linio 80: lamellimainen lämmöneriste ohutrappaus-eristemenetelmien alustaksi, lambda 0,040 W/mK

Eristerappauksien suunnittelu ja toteutus (mm. eristeiden kiinnitys, detaljit, rappaustyö/-paksuudet) tulee aina tehdä by 57 Eriste-ja levyrappaus 2016 -julkaisun ja eristerappausjärjestelmän-haltijan ohjeistuksien mukaisesti laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vanhan rakenteen kartoitus ja purku:

Julkisivukorjauksen tärkein vaihe on rakennusta koskevien lähtötietojen ja kunnon selvitys. Vasta kunnollisten lähtötietojen pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan uuden julkisivun rakentamista ja varmistaa korjaustyöhön varatun budjetin riittävyys.

Jos vanha julkisivurakenne on hyväkuntoinen ja korjaamisella halutaan samalla uudistaa rakennuksen ilmettä, voidaan lisälämmöneristys tehdä vanhan rakenteen päälle. Huokoinen kivivillalevy ei estä vanhan rakenteen kuivumista eristekerroksen läpiulospäin.

Rappausalusta ja eristerappausjärjestelmän kiinnikkeet:

Julkisivukorjauksissa vanhan kiinnitysalustan kunto on testattava aina vetokokein oikean kiinniketyypin varmistamiseksi. Järjestelmänhaltija määrittelee rappauskiinnikkeiden määrän ja koon seinän neliömetriä kohti jokaiseen kohteeseen erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti. Rappauskerroksen ja lämmöneristeiden kiinnitys on mitoitettava kestämään mm. tuulen imu.

Lämmöneristys:

Paksurappauksen yhteydessä lämmöneristeet kiinnitetään alustaan mekaanisesti seinään asennetuilla rappauskiinnikkeillä. Kiinnike kannattelee eristekerroksen päälle asennettavan rappausverkon ja rappauskerrosten painoa. Mekaaniset kiinnikkeet mukautuvat rappauksen mahdollisiin liikkeisiin.

Ohutrappauksen yhteydessä levymäinen lämmöneriste PAROC Linio 15 kiinnitetään sekä liima- että mekaanisella kiinnityksellä. Lamellimainen ohutrappaus-eristemenetelmienaluseriste PAROC Linio 80 kiinnitetään pääasiallisesti alustaan liimalaastilla

Käytettäessä paksurappausta osa korjaustöistä voidaan tehdä myös talviaikaan. Eristystyöt voidaan tehdä talvella ja rappaus sekä siihen kuuluva teräsverkon asennus keväällä.

Palamaton kivivillaeriste ei vaadi lämmöneristeen palokatkoja ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kaiken tyyppisissä ja korkuisissa rakennuksissa

Julkisivuverhous:

Eristerappaus asennetaan suunnittelijan ja järjestelmänhaltijan ohjeiden mukaan. Paksurappaus-eristejärjestelmissä rappauksen paksuus on tyypillisesti noin 20-25 mm ja se on lujitettu sinkityllä rappausverkolla. Ohutrappaus-eristejärjestelmissä rappauksen paksuus on noin 5-10 mm ja se on lujitettu muovipinnoitetulla lasikuituverkolla.

Eristerappaustyö suositellaan tehtäväksi aina sääsuojatuilta telineiltä yli 5°C lämpötilassa.

Lisälämmöneristyksen yhteydessä ikkunoiden asemaa julkisivussa saatetaan joutua siirtämään ulommas tai ikkunat voidaan vaihtaa kokonaan uusiin. On hyvä muistaa, että seinän rakennepaksuuden kasvattaminen vaikuttaa myös rakenneosien liittymiin. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa esim. tarpeeseen muuttaa katon räystäsrakenteita.

 

U-arvot paksurappaus-eristejärjestelmälle:

Alkuperäinen lisäeristettävä betonisandwich-rakenne  Lisälämmöneriste ja U-arvo (W/m2K)
 RAKENNUSVUOSI Lähtötilanteen U-arvo PAROC Fatio Plus 50 mm PAROC Fatio Plus 100 mm
 1969 0,81* 0,36 0,23
1976 0,40 0,25 0,18
1978 0,29 0,20 0,15
1985 0,28 0,20 0,15
2003 0,25 0,18 0,14
2007 0,24 0,18 0,14

*1969 -Eteläinen vyöhyke "normaalit vaatimukset"

 

U-arvot ohutrappaus-eristejärjestelmälle:

Alkuperäinen lisäeristettävä betonisandwich -rakenne  Lisälämmöneriste ja U-arvo (W/m2K)
RAKENNUSVUOSI Lähtötilanteen U-arvo PAROC Linio 15 50 mm PAROC Linio 15 100 mm
1969 0,81* 0,39 0,25
1976 0,40 0,26 0,19
1978 0,29 0,21 0,16
1985 0,28 0,20 0,16
2003 0,25 0,19 0,15
2007 0,24 0,18 0,15

* 1969 - Eteläinen vyöhyke "normaalit vaatimukset"

 

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
PAROC Fatio Plus λ= 0,033 W/mK
PAROC Fatio Standard λ= 0,035 W/mK
PAROC Linio 15 λ= 0,037 W/mK
PAROC Linio 80 λ= 0,040 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi) 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse) 0,04 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

  • ΔU= Ilmarakojen korjaustekijä ΔU ́ ́: Taso 0
  • ΔU= Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon < 3% = 0