Tiiliverhotut rakenteet

 • Kantava rakenne (betonia), 150 mm 
 • Lämmöneristys 180-250 mm: 
 • Yksikerroksinen eristeratkaisu: PAROC Cortex One (180-220 mm)
 • Kaksikerroksinen eristeratkaisu: PAROC eXtra + PAROC Cortex (pro) (180-250 mm)
 • Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)
 • Tuuletusväli: ≥ 30 mm 1–2 kerrokselle, ≥ 35-50 mm yli 2-kerroksisiin rakennuksiin
 • Tiilijulkisivu 130 mm, kiinnitetty kantavaan rakenteeseen tiilisiteillä.

  Seinärakenne mitoitetaan tarvittaessa paloluokalle R(EI)30 tai R(EI)60.

  Rw 60 dB / Rw + C 58 dB / Rw + Ctr 52 dB

   

brick-wall-teaser-3

Tiiliverhouksen erityispiirteet: 

Tiiliverhousta voidaan käyttää monenlaisten kantavien rakenteiden yhteydessä. Toisin kuin muissa tuulettuvissa julkisivurakenteissa, tiilijulkisivujen tuuletusvälin ja -aukkojen mitoitus perustuu pääasiassa tiiliverhoilun suureen kosteudensitomiskykyyn ja sen vaikutukseen ympäröiviin rakenteisiin. Koska useimmat julkisivuverhousmateriaalit ovat melko ohuita, ne kuivuvat yleensä nopeasti. Paksu ja huokoinen tiilijulkisivu voi sen sijaan imeä itseensä paljon kosteutta muuttuvissa sääolosuhteissa. Tiiliverhouksen suuri kosteuskuorma lisää julkisivuverhouksen kuivumisaikaa ja taustalla olevan tuuletusvälin kosteuspitoisuutta. Tästä syystä tuuletusvälin ilmavirta tulee saada riittävän tehokkaaksi tuuletusaukotuksen huolellisella suunnittelulla, jotta ylimääräinen kosteus saadaan johdettua pois rakenteesta. 

Tuuletusvälin ja -aukkojen mitoitustaulukko löytyy täältä.

Kivirakenteiset tiiliverhotut seinät:
Lämmöneristekerros asennetaan kivirakenteisen seinän ulkopintaan. Kaksikerroksisessa eristeratkaisussa asennetaan kantavan rakenteen ulkopintaan ensin paksumpi pehmeä eristekerros (esimerkiksi PAROC eXtra) kantavaa seinärakennetta vasten, jonka päälle asennetaan ohuempi tuulensuojaeriste (esimerkiksi PAROC Cortex pro). Eristekerrokset asennetaan limitetysti päällekkäin. Yksikerroksisessa eristysratkaisussa koko lämmöneriste- ja tuulensuojakerros toteutetaan yhdellä paksulla PAROC Cortex One -tuulensuojaeristekerroksella. Asennus voidaan toteuttaa joko työmaalla tai betonielementtitehtaalla. Ks. lisätietoja elementtitehtaalla asennettavasta eristysratkaisusta. Tuulensuojaeristelevyjen ja rakenteellisten liitoskohtien väliset saumat teipataan rakenteen täydellisen ilmatiiviyden varmistamiseksi.

Tiiliverhous tuetaan kantavaan seinärakenteeseen tiilisiteillä eristekerroksen läpi. U-arvoa laskettaessa on otettava huomioon tiilisiteistä muodostuvat kylmäsillat.

VTT:n tutkimuksen ja sen tulosten perusteella on suositeltavaa välttää korkeita ikkunattomia tiiliverhottuja julkisivurakenteita, sillä riittävän tuuletuksen varmistaminen voi olla niissä hankalaa. Ikkuna-aukkojen detaljoinnin hyödyntäminen osana tuuletusaukotusta parantaa huomattavasti tiiliverhouksen taustan tuuletusta ilmankierron tehostuessa. Ohuemmat julkisivutiilet tai vettä hylkivä muurauksen pintakäsittely parantavat tiiliverhotun rakenteen kosteusteknistä toimintaa.
 
Tiiliverhottujen betonirakenteisten kerrostalojen puisten apukarmien yläosa suojataan asennusaikaiselta kosteudelta hengittävällä Tyvek-kankaalla. Apukarmin päälle asennettava vettä hylkivä, mutta vesihöyryä läpäisevä kangas, suojaa puurakennetta valuvalta vedeltä ja mahdollistaa materiaaleihin sitoutuneen rakennuskosteuden kuivumisen. Kosteuden siirtyminen tuoreesta betonista puiseen apukarmiin estetään apukarmin ja betoniseinän väliin asennettavalla bitumikaistaleella.

PAROC DUO L (kuvassa apukarmin päällä) on keskeltä vinoon leikattu kivivillalamelli, jonka väliin voidaan asentaa apukarmia kosteudelta suojaava bitumikaistale valmiiksi jo betonielementtitehtaalla. Bitumikaistaletta käytettäessä on hyvä huomata, että bitumikaistaletta ei voi asentaa suoraan apukarmin pintaan vaan apukarmin ja sitä suojaavan bitumikaista väliin on jätettävä riittävästi tilaa apukarmin kuivumisen mahdollistamiseksi.
paroc-duo-l-solutions-image-16217967

Edellä mainittujen suojausratkaisujen lisäksi puinen apukarmi tulee eristää ulkoapäin n. 50 mm paksulla tuulensuojaeristekerroksella. Eriste pitää apukarmin lämpötilan ulkolämpötilaa korkeampana ja takaa näin puurakenteen kosteusturvallisen toiminnan eri vuodenaikoina.

Lämmöneristävyys:

U-arvot eri eristepaksuuksille:

Yksikerroksinen eristeratkaisu:

 Eristepaksuus mm mm mm mm
PAROC Cortex One 120  180 205 220
U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,15 0,14

Kaksikerroksinen eristeratkaisu:

 Eristepaksuus mm mm mm mm mm mm  mm
PAROC Cortex 30   30 30      
PAROC Cortex pro   40     50 55  50
PAROC eXtra  100 150   175 175 175 200
PAROC eXtra Pro     150        
U-arvo, W/m2K 0,25 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
 Eristepaksuus mm mm mm
PAROC Natura Lana 150 175 200
PAROC Natura Wind 50 50 50
U-arvo, W/m2K 0,17 0,15 0,13

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Betoni, sisäkuori 150 mm    λU = 2,5 W/mK,  d = 150 mm   R = 0,060 m2K/W

PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK 
PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: λU = 0,032 W/mK
PAROC Natura Wind: λU = 0,032 W/mK
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W
 
U-arvoa korjaavat tekijät: 

 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0 
 • ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden korjauskerroin. Tiilisiteet Ø 4 mm, 4-6 kpl/m2, λU = 17 W/mK (<3 %)

Puurakenteiset tiiliverhotut seinät:

Tehokkaasti tuulettuvaa tiiliverhoilua voidaan käyttää turvallisesti myös puurakenteissa. Korkeammissa puurunkoisissa rakennuksissa, joissa on tiilijulkisivu, on suositeltavaa tehostaa tuuletusraon ilmavirtausta toteuttamalla tuuletusaukot myös ikkuna-aukotusten detaljeihin.

 
 • Sisäverhous: kipsilevy, 13 mm
 • Koolaus, k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste, 50 mm
  (Tarvittaessa puurakenteen palosuojaus vaatimustason mukaan, esim. puukerrostaloissa yleensä K230, pientaloissa ei suojaamisvaadetta)
 • PAROC Höyryn- / ilmansulku, saumojen teippaus: PAROC XST 013
 • Puurunko (C24), k600 / PAROC pehmeä lämmöneriste, 125-200 mm
  Tuulensuojaeristys: PAROC Cortex pro, PAROC Natura Wind tai PAROC Cortex kiinnitettynä aluslevyillä (PAROC XFW 003) ja sinkityillä nauloilla tai ruuveilla. Saumojen teippaus: PAROC XST 022 (saumat) ja PAROC XST 021 (ulkokulmien tiivistys)
 • ≥ 40 mm tuuletusväli
 • Tiilijulkisivu 130 mm, kiinnitettynä runkotolppiin kohteeseen soveltuvilla tiilisiteillä
paroc-brick-wall-cortex-final

REI 60
Rw 57 dB / Rw + C 55 dB / Rw + Ctr 51 dB

(eristeinä: PAROC eXtra 175 mm + PAROC Cortex pro 40 mm)

Pehmeäksi lämmöneristeeksi soveltuvat tuotteet:
PAROC eXtra: soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin
PAROC Natura Lana: hiilineutraali vaihtoehto, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin
PAROC eXtra pro: tehokkaampi lämmöneriste, soveltuu kaikkiin normaaleihin seinärakenteisiin

Tuulensuojaeristeeksi soveltuvat tuotteet:
PAROC Cortex / Cortex b: 30 mm eristevahvuus (b= musta), lambda 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro: 40, 50, 55 ja 70 mm eristevahvuudet, lambda 0.032 W/mK
PAROC Natura Wind: 50 mm eristevahvuus, lambda 0.032 W/mK

Lisää rakenteita: PAROC Rakennevalitsin >

Lämmöneristävyys

U-arvot eri eristepaksuuksille:

 Eristepaksuus mm mm mm  mm mm mm mm mm
PAROC eXtra (pystykoolaus)    50 50     50 50 50
PAROC eXtra (puurunko) 100 150 125 175   175 175 200
PAROX eXtra Pro (puurunko)          150      
PAROC Cortex pro 40   40 40 50 40 55 55
PAROC Cortex   30            
U-arvo, W/m2K  0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 0,13 0,12
 U-arvot eri paksuuksille mm mm mm mm mm
 PAROC Natura Lana (pystykoolaus)   50   50 50
 PAROC Natura Lana (puurunko) 100 125 175 175 200
 PAROC Natura Wind 50 50 50 50 50
 U-arvo, W/m2K 0,23 0,16 0,16 0,14 0,13

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):
Höyrynsulku: λU = 0,33 W/mK,   d = 0,25 mm   R = 0,001 m2K/W
Kipsilevy: λU = 0,25 W/mK,   d = 13 mm   R =  0,052 m2K/W 
PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC Natura Lana: λU = 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: λU = 0,032 W/mK
PAROC Natura Wind: λU = 0,032 W/mK  
Puu: λU = 0,12 W/mK
Puurunko/koolaus: 50 x 50-200 mm, k600 
Pintavastus, sisä (Rsi): 0,13 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,13 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:

 • ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0 
 • ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus/korjaus rakenteen U-arvoon on alle 3 %, jolloin korjauksia ei huomioida 
 • Lämmönläpäisykertoimen korjaustermi ΔU = 0 ja siten rakennusosan korjattu lämmönläpäisykerroin Uc = U.