Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle voi olla näennäisesti halpaa, mutta todellinen hinta on liian korkea

9.2.2024

Vuonna 2020 eri toimialoilta ja kotitalouksilta syntyneen jätteen määrä EU:ssa oli yhteensä 2 153 miljoonaa tonnia, josta lähes 38 % oli peräisin rakennus- ja purkuteollisuudesta. Tämän määrän pienentämiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä, kirjoittaa Juha Laihonen, OC Parocin Circular Economy Lead, Nordics.

Kierrätä, kierrätä, kierrätä. Tämä on viesti jokaiselle kotitaloudelle EU:ssa. Viesti yrityksille voi kuitenkin toisinaan olla hieman erilainen.
Itse asiassa Euroopan unionin jätelainsäädäntö keskittyy pääasiassa kotitalousjätteisiin, kun taas teollisuusjätteen kaatopaikalle sijoittamisen kustannukset ovat usein alhaisemmat kuin kierrätyksen tai polton. Ellen McArthur -säätiön artikkelin mukaan kierrätyksen keskimääräiset kustannukset (ilman veroja) ovat Ranskassa 144 euroa per tonni, kun polton hinta on 105 euroa tonnilta ja kaatopaikalle sijoittamisen 68 euroa tonnilta.
 
Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle saattaa olla euroissa halpaa, mutta muu hinta on aivan liian korkea maksettavaksi. Olen työskennellyt rakennusalalla 35 vuotta eri tehtävissä ja nähnyt ympäristömme muuttuvan. Meidän tulee tehdä kaikkemme siirtyäksemme kiertotalouteen, ja päästä pois jätteen sijoittamisesta kaatopaikoille. Vaikka lainsäädäntö ei aina taloudellisesti kannustakaan yrityksiä ja toimialoja vähentämään ja keräämään jätettä, on siihen olemassa paljon suurempi kannustin: planeettamme. 
 

Ei jätettä kaatopaikoille vuoteen 2030 mennessä

Kivivillan kierrättäminen
Me Parocilla olemme asettaneet tavoitteeksi luopua jätteen sijoittamisesta kaatopaikoille vuoteen 2030 mennessä. Olen ylpeä saadessani olla mukana toteuttamassa tätä tavoitetta. Esimerkiksi REWOOL-järjestelmämme on ollut käytössä Ruotsissa vuodesta 1996. Vuonna 2023 aloitimme pilottiprojektin valittujen asiakkaiden kanssa Saksassa. Kehitämme parhaillaan tätä jätteiden takaisinottojärjestelmää myös muille valituille markkinoille. Hyödynnämme myös asiakkaiden hukkapaloja puhallusvillan valmistukseen, muunnamme sisäistä prosessijätettä sekä ulkoista jätettä briketeiksi ja käytämme esim. vaurioituneita tuotteita ja asiakkaiden hukkapaloja raaka-aineena uusille kivivillatuotteille.
 
Jotta voimme löytää uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia kerätä sekä hyödyntää asiakkaiden hukkapaloja ja purkujätettä kivivillatuotannossa entistäkin enemmän, on syvällinen työmaatoiminnan tuntemus tärkeää. Vielä nykyäänkään ei ole harvinaista löytää muovisia kahvimukeja hukkapalojen joukosta. Koko rakennusalan tulisikin tehdä yhteistyötä tehdäkseen kierrätyksestä ja lajittelusta rakennustyömailla mahdollisimman helppoa.
 
Kiertotalouden nostaminen uudelle tasolle
 
Vuonna 2022 OC PAROC perusti tiimin edistämään kiertotaloutta. Tiimimme keskittyy tiekarttatyöhön sekä hukkapalojen käytön laajentamiseksi että kestävien purkuvillan hyödyntämistapojen löytämiseksi tuotannossamme. Lisäksi yksi tärkeimmistä tehtävistämme on etsiä ja löytää uusia tapoja, joilla muut toimialat voivat hyödyntää meidän sivutuotteitamme ja me puolestamme näiden sivutuotteita.
 
Nyt ei ole aika istua aloillaan ja ajatella, että niin kauan kuin kaatopaikalle sijoittaminen on halpaa, meidän ei tarvitse ryhtyä toimiin. Nyt on aika nostaa kiertotalous seuraavalle tasolle. 

 

Juha Laihonen OC Paroc  

Juha Laihonen
Circular Economy Lead, Nordics
OC PAROC

 

Lähteet:


Blogi-kirjoitus on aiemmin julkaistu englanniksi paroc.com sivulla 8.5.2023