Loivan katon eristys ja lisäeristys

PAROC kivivilla soveltuu erinomaisesti loivien kattojen eristykseen lujuudenkestonsa ja kosteudenkestokykynsä ansiosta. Palamaton kivivilla antaa turvallisen alustan vesikatteelle ja säilyttää eristysominaisuutensa samana koko rakenteen käyttöiän.

Loivina kattoina pidetään kattoja, joiden kaltevuus on 1:10–1:80. Tätä loivempia ei ole suositeltavaa suunnitella. Loivien kattojen suunnittelussa tulisi huomioida rakennusten käyttöikätavoite. 

PAROC kivivillalamelli- ja levyeristeet soveltuvat kaikkien vedeneristysmateriaalien alustaksi. Lamellikatto on erittäin nopea ja ergonominen asentaa kaksikerrosrakenteen ja lamellin koon vuoksi. Lamelli on jopa 5 kertaa jäykempi kuin vastaava eristelevy, sillä sen kuidut ovat pääsääntöisesti pystysuuntaisia. Levymäinen lämmöneristys tehdään yleensä kolmella tai neljällä eristekerroksella. 

Vesikaton kunnostuksen suunnittelua varten tulee selvittää rakenteen nykyinen kunto ja mahdollisten vaurioiden laajuus. Yleensä vesikaton korjaukseen ryhdytään vesikatteen uusintatarpeen takia. Samassa yhteydessä voidaan myös parantaa katon toimivuutta vedenpoistoa ja lämmöneristystä parantamalla. Lisäeristyksellä saavutettava energian säästö on sitä merkittävämpi, mitä alempi vanhan rakenteen eristystaso on.

Vesikatto kannattaa korjata, ennen kuin siihen syntyy vuotoja, jotka vahingoittavat rakennuksen vaippaa. Katon kallistukset, räystäsrakenteet ja katemateriaali tarkastetaan ensin silmämääräisesti, samoin veden poisto, kattokaivot, läpiviennit ja suojapellitykset. Vanhan katon korjauksessa voi pitkälti toimia samoin kuin uuden katon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Korjattavan katon tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan vanhan eristekerroksen kunto. Jos vettä on vuotanut kattoon pitkään, vanhat eristeet poistetaan kastuneilta alueilta ja korvataan uusilla eristeillä. Tarvittaessa katon painaumat tasataan ja korjataan kallistukset. Vanhassa katossa uusien kallistuksien teko on tehokas tapa parantaa vedenpoistoa. Kaltevuuden korjaus voidaan tehdä kuivalla kevytsoralla ja lämmöneristyslevyillä.

Uudiskohteen eristysratkaisut

LAMELLIERISTYSRATKAISU 

TT-laatta, lamelliseristys 
 • Katekermi
 • Mekaaniset kiinnikkeet
 • PAROC ROB 80gt tai PAROC ROB 100gt
 • PAROC ROL 30 tai
 • PAROC ROL 50
 • Höyrynsulku: bitumikermi tai vastaava  
 • Kantava alusrakenne: TT-laatta
 •  

   

   

   Eristysratkaisu Puolilämmin tila   Lämmin tila
   
  PAROC ROB 80gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm  30 mm 30 mm 30 mm
  PAROC ROL 30
  230 mm   370 mm   450 mm 
  PAROC ROL 50    240 mm   375 mm  
  PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 60t          30 mm
  U-arvo W/m2K  0,14  0,14 0,09 0,09 0,07 

   

  LEVYERISTYSRATKAISU

  Vaativimpiin kattokohteisiin on tarvittaessa saatavana suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita.

   

  TT-laatta, levyeristysratkaisu

   

   

   

    

  Eristysratkaisu Puolilämmin tila Lämmin tila
  PAROC ROB 80 gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm
  PAROC ROS 30
  110 mm 180 mm
  PAROC ROS 30 110 mm 180 mm 
  U-arvo W/m2K  0,14 0,09

  LAMELLIERISTYSRATKAISU

  Profiilipelti, lamellieristysratkaisu

   

   

   

   Eristysratkaisu Puolilämmin tila   Lämmin tila
   
  PAROC ROB 80gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm  30 mm 30 mm 30 mm
  PAROC ROL 30
  205 mm   340 mm   450 mm 
  PAROC ROL 50   240 mm    375 mm  
  PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 60t  30 mm  30 mm 30 mm  30 mm   30 mm
  U-arvo W/m2K  0,14  0,13 0,09 0,09 0,07 

   

  LEVYERISTYSRATKAISU

  Vaativimpiin kattokohteisiin on tarvittaessa saatavana suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita.

  Profiilipelti, levyeristysratkaisu 

   

   

   

   

   Eristysratkaisu Puolilämmin tila Lämmin tila
  PAROC ROB 80gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm
  PAROC ROS 30
  170 mm 150 mm
  PAROC ROS 30
  150 mm
   PAROC ROS 50  50 mm  50 mm  
  U-arvo W/m2K  0,14 0,09

  LAMELLIERISTYSRATKAISU

  Ontelolaatta, lamellieristysratkaisu

   Eristysratkaisu Puolilämmin tila   Lämmin tila    
  PAROC ROB 80gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm  30 mm 30 mm 30 mm
  PAROC ROL 30
  230 mm   370 mm
  450 mm 
  PAROC ROL 50    240 mm   375 mm   
  PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 60t          30 mm
  U-arvo W/m2K  0,14 0,13  0,09 0,09 0,07  LEVYERISTYSRATKAISU

  Vaativimpiin kattokohteisiin on tarvittaessa saatavana suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita.

   

  Ontelolaatta, levyeristysratkaisu

   

   

   

   

   Eristysratkaisu Puolilämmin tila Lämmin tila
  PAROC ROB 80gt tai
  PAROC ROB 100gt
  30 mm 30 mm
  PAROC ROS 30
  100 mm 170 mm
  PAROC ROS 30 110 mm 170 mm 
  U-arvo W/m2K  0,14 0,09

  Laskentaparametrit (Laskettu standardin EN 6946 mukaan):

  Bitumipohjainen kermi: λU = 0,23 W/mK, d = 6 mm,  R = 0,026 m2K/W
  Höyrysulku: λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm, R = 0,001 m2K/W
  TT-Laatta: λU = 2 W/mK d = 50 mm, R = 0,025 m2K/W
  Ontelolaatta λU = 0,74 W/mK d = 265 mm R = 0,036 m2K/W
  PAROC ROB 100gt: λU = 0,038 W/mK
  PAROC ROL 30: λU = 0,038 W/mK
  PAROC ROL 50: λU = 0,039 W/mK
  PAROC ROB 60t: λU = 0,038 W/mK
  PAROC ROS 30: λU = 0,036 W/mK
  PAROC ROS 50: λU = 0,038 W/mK
  Pintavastukset Rsi + Rse = 0,14 m2K/W

  U-arvon korjaukset:
  Urissa olevan ilman eristävyys R ilmarako = 0,130 m2K/W

  Uritus on laskettu omana kerroksenaan: syvyys 10 mm, 15 % alasta.
  Mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon on vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta.

  Vanhan rakennuksen lisäeristysratkaisut

  Lisälämmöneristys tehdään uritetulla pintakerroseristeellä. Tällöin vanhassa vesikatteessa oleva mahdollinen kosteus saadaan vähitellen kuivatettua. Lisäeristys lämmittää vanhaa rakennetta ja edistää sen kuivumista. Vanha vesikate jätetään paikoilleen, jolloin se toimii ilmasulkuna mahdollisia ilmavuotoja vastaan.

  Lisäeristyskerros toimii uuden vesitiiviin vesikatteen alustana. Yleensä PAROC ROS 30 on riittävä alakerroseristeeksi. Mikäli vanha rakenne on pehmeää, käytetään lisäeristykseen jäykempää eristetyyppiä (esimerkiksi ROS 50) joka määritellään kohdekohtaisesti suunnittelijan ohjeen mukaan. Pintakerroseristeeksi sopivat uritetut PAROC ROB 80gt tai PAROC ROB 100gt.

  Kiinnitä lisäeriste ja uusi vesitiivis vesikate mekaanisesti pitkillä kiinnikkeillä. Kiinnikkeiden asennusta betonialustaan saattaa hankaloittaa kallistusten kohdalla kevytsoran tunkeutuminen kiinnikkeelle porattuun reikään. Profiilipellin osalta on myös oltava erityisen tarkkana, kun kiinnike kohdistetaan profiilin harjaan. Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

  Loivan katon lisälämmöneristys

   Uusi lisärakenne: 

  Vanha rakenne:

  • Vanha vesikate
  • Vanha lämmöneristekerros
  • Höyrynsulku
  • Kantava alusrakenne: profiilipelti, TT-laatta, ontelolaatta
     
  Kun vanha vesikattorakenne on vain katteen uusinnan tarpeessa ja alusta on riittävän jäykkä, käytetään vesikatteen alustana laakerikerroksena alapinnastaan uritettua pintakerroseristettä. Uritus mahdollistaa vanhassa rakenteessa olevan ja mahdollisesti työn aikana tulevan kosteuden kuivatuksen. Varmista kuitenkin vanhan kermin kuivuus ennen laakerikerroksen asentamista. Eristeen urat johdetaan yhdyskanavaan harjalla ja ylösnostoissa. Tarvittaessa tehdään vesikatteen uusinnan kannalta tarpeelliset korjaukset kuten painumien tasaus ja vastakallistusten parannus.

  Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

   

  Loivan katon lisälämmöneristys, vesikate

  Uusi lisärakenne: 

  • Uusi vesitiivis vesikate
  • Mekaaniset kiinnikkeet
  • Uusi laakerikerros: PAROC ROB 80gt, 30 mm

  Vanha rakenne:

  • Vanha vesikate
  • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
  • Höyrynsulku
  • Kantava alusrakenne: TT-laatta, Ontelolaatta, Profiilipelti
     

  Vanhan vesikaton ollessa myös pintajäykistyksen tarpeessa käytetään kahta levykerrosta pintakerroseristettä. Alemman levykerroksen pitkittäissaumoihin jätetään n. 60 mm raot ja toinen levykerros katteen alustaksi. Näin saadaan uudelle vesikatteelle jäykistetty ja tuulettuva alusta. Eristekerroksen urat johdetaan yhdyskanavaan harjalla ja ylösnostoissa.

  Laakerikerros kiinnitetään yhdessä vesikatteen kanssa eristekerroksen läpi alustaan. Mekaaniseen kiinnitykseen voidaan myös käyttää vanhan vesikatteen läpi eristekerrokseen ulottuvaa ruuvikiinnikettä, jolloin höyrynsulkuun ei tule lisäreikiä. 

  Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

  Flat roof, concrete 4 

  Uusi lisärakenne: 

  • Uusi vesitiivis vesikate
  • Mekaaniset kiinnikkeet
  • Uusi jäykistyskerros: 2 x PAROC ROB 80t, 20 mm 

  Vanha rakenne:

  • Vanha vesikate
  • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
  • Höyrynsulku
  • Kantava alusrakenne: TT-laatta, Ontelolaatta, Profiilipelti 
    

  Vanhassa katossa uusien kallistuksien teko on tehokas tapa parantaa vedenpoistoa. Kaltevuuden korjaus tehdään vanhan vesikatteen päälle asennettavalla kuivalla kevytsoralla ja lämmöneristyslevyillä.

  Uuden vesikatteen alustana ja laakerikerroksena käytettävä pintakerroseriste tulee sitomattoman kevytsoran päälle, jolloin se joustaa päällä liikuttaessa.

  Lisäjäykkyyttä saadaan asentamalla kaksi pintakerroseristelevyä päällekkäin, jolloin askelkuormitus jakaantuu tasaisemmin ja kevytsoran painuma on tasaisempi.

  Erityisesti paksuissa vastakallistuksissa ja ylösnostojen alueella vesikatteelle saadaan näin tukeva alusta. Laakerikerros kiinnitetään yhdessä vesikatteen kanssa eristekerroksen läpi alustaan. Mekaaniseen kiinnitykseen voidaan myös käyttää vanhan vesikatteen läpi eristekerrokseen ulottuvaa ruuvikiinnikettä, jolloin höyrynsulkuun ei tule lisäreikiä.

  Oikean tyyppinen kiinnike sekä kiinnikemäärä  tulee varmistaa suunnittelijalta ja/tai kiinnikevalmistajalta.

  Loivan katon lisälämmöneristys, lisäkallistus

   

   Uusi lisärakenne: 

  • Uusi vesitiivis vesikate 
  • Mekaaniset kiinnikkeet 
  • Uusi laakerikerros: PAROC ROB 80t, 20 mm tai
   Uusi laakeri- ja jäykistyskerros :
   2 X PAROC ROB 80t, 20 mm 
  • Lisäkallistuskerros: kuivaa kevytsoraa

  Vanha rakenne:

  • Vanha vesikate
  • Vanha lämmöneriste: mineraalivilla
  • Höyrynsulku
  • Kantava alusrakenne: profiilipelti, TT-laatta, ontelolaatta