Parocin Puolan tehtaan sähkösulatuslinjat käyttävät sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä

UUSIUTUVA SÄHKÖ 21/06/2022

 

Siirron mahdollistaa Owens Corningin allekirjoittama Virtual Power Purchase -sopimus, joka turvaa tuulienergian saannin seuraavaksi 10 vuodeksi. Uusiutuvaan sähköön siirtymisellä on merkittävä vaikutus Puolan tehtaan tuotteiden hiilijalanjälkeen.

1.1.2022 Owens Corning Paroc otti merkittävän askeleen kestävän kehityksen matkalla, kun OC Parocin Puolan tehdas siirtyi käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä kahdella uusimmalla tuotantolinjallaan.

Askel on merkittävä, sillä Puolan tehdas on suurin OC Parocin tehtaista Euroopassa ja sillä on kaksi modernia, vuosina 2008 ja 2020 avattua tuotantolinjaa, jotka käyttävät sähkösulatusuuneja

”Puolassa sähköntuotanto on vahvasti riippuvainen hiilestä. Koska kahdella sähkösulatuslinjallamme Puolassa käytetty sähkö on nyt sataprosenttisesti uusiutuvaa, muutos on merkittävä ja vähentää huomattavasti tuotteiden hiilijalanjälkeä”, kertoo John McVey, Owens Corningin Euroopan energiajohtaja.

Noudattamalla World Resources Instituten GHG Protocol Scope 2 Guidancen kirjanpitostandardeja, jotka muuttavat GHG Protocol Corporate Standardia, Puolan tehtaan uusiutuvaa sähköä käyttävän sähkösulatusuunin tuotantoprosessi tuottaa 80 % vähemmän CO2-päästöjä kuin kupoliuuni.

"Tällä on iso merkitys", John McVey sanoo.

Sen mahdollistaa Virtual Power Purchase Agreement eli VPPA.


Uusiutuvan energian kasvun tukeminen Euroopassa

 Jotta vihreä siirtymä toteutuisi Puolassa, Owens Corning allekirjoitti vuoden 2021 lopulla virtuaalisen sähkönostosopimuksen Octopus Renewablesin kanssa hankkiakseen energiaa yhtiön Ljungbyholmin tuulipuistosta Etelä-Ruotsissa.

Owens Corning solmi kaksi tuulivoimalasopimusta, jotka tarjoavat vuosittain yli 90 MW:n uusiutuvan sähkön kapasiteetin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sillä edistetään Owens Corningin Euroopan toimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. OC Paroc on sitoutunut käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuoteen 2030 mennessä.

”Uusiutuvan energian käytön lisääminen on kriittinen osa suunnitelmaamme toimintojemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja tuotteidemme sisältämän hiilen vähentämiseksi. Tämä sopimus on yksi askel kohti sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä koskevaa tavoitettamme”, sanoo Frank O'Brien-Bernini, Owens Corningin kestävän kehityksen johtaja.

John McVeyn mukaan sopimus on merkittävä kahdesta syystä:

"Allekirjoittamalla VPPA:n emme turvaa vain uusiutuvan sähkön saantia Puolan tehtaallemme, vaan edesautamme myös uusiutuvan energian markkinoiden kasvua. Yhtiömme jatkaa edelleen uusiutuvan energian investointimahdollisuuksien etsimistä".

Saat lisätietoja uusiutuvan sähkön tavoitteistamme ja edistymisestä sekä muista vuoden 2030 tavoitteistamme tutustumalla vuoden 2021 kestävän kehityksen raporttiin.