Parocin viisi tekoa kiertotalouden edistämiseksi

KIERTOTALOUS 19/03/2021

 

Osana Owens Corningia Paroc sitoutunut siihen, että vuoteen 2030 mennessä yksikään tehtaistamme ei tuota enää kaatopaikkajätettä. Teemme konkreettisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä niistä viisi.

Kiertotalous näyttää piirrettynä todella yksinkertaiselta: vihreä nuoli muodostaa ympyrän, joka on jatkuvassa liikkeessä.

Miten kiertotalouden edellyttämä jatkuva liike saadaan aikaan?

Kokosimme yhteen viisi konkreettista tekoa, joiden avulla edistämme kiertotaloutta. Ne ovat olleet jo pitkään ja ovat yhä tänäkin päivänä käytössä Parocin tehtailla.

Teot puhuvat puolestaan.

 

1. Kivivillasta puhallusvillaan

PuhallusvillaeristystäAloitetaan matka 1980-luvulta. 40 vuotta sitten Paroc otti käyttöön teknologian, jonka avulla leikkausjätteet revitään puhallusvillaksi, pussitetaan ja myydään asiakkaille.

Parocin omasta tuotannosta syntyvä leikkausjäte ei ole ainoa keino uusiokäyttää materiaaleja. Voimme uusiokäyttää myös varastossa pitkään seisoneet, vahingoittuneet ja II-laadun tuotteet.

Vuonna 2019 kierrätimme 26 000 tonnia ylijäämämateriaalia ja II-laadun tuotteita Parocin tehtailla puhallusvillan valmistukseen.

 

2. Kivivillasta kuituun

Kivivillalevyjen ja tuotannon ylijäämän hyödyntämiseen ja kierrätykseen on olemassa myös toinen keino: materiaali voidaan jauhaa kuiduiksi ja uusiokäyttää ne kivivillan tuotannon raaka-aineena.

Eristemateriaalin kierrättämisessä ei tarvita sulattamista tai monimutkaisia vaiheita, mikä tekee siitä erityisen energiatehokasta. Paroc kierrättää vuosittain 35 000 tonnia ylijäämäeristeitä kivivillakuidun valmistusprosessiin.

Tällä hetkellä johtava kierrätetyn kivivillakuidun hyödyntäjä on Hässleholmin tehdas Ruotsissa. Vuonna 2019 Hässleholmin tehtaalla otettiin käyttöön uusimman mallin mukainen kierrätysteknologia ja tänä vuonna tehdas kierrättää kaiken tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin. 

 

3. Asiakkaalta takaisin tehtaalle

Kivivillan leikkausREWOOL takaisinottojärjestelmä on ollut Ruotsissa käytössä jo yli 20 vuotta. Kun järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1996, idea oli uraauurtava: asiakas pakkaa ylijäämämateriaalit pusseihin ja järjestää niille toimituksen tai kuljettaa pussit takaisin Parocin tehtaalle. Sen jälkeen tehdas käyttää ylijäämämateriaalin uudelleen ja valmistaa siitä joko puhallusvillaa tai kierrätettyä kivivillakuitua.

On olemassa myös kolmas keino, jonka avulla Ruotsin tehtaat voivat REWOOL-järjestelmän avulla hyödyntää kierrätetyn ylijäämämateriaalin: valmistamalla siitä brikettejä.

Vuonna 2020 Paroc REWOOL lanseerattiin myös Suomessa, jossa asiakkaiden ylijäämämateriaali kierrätetään yhteistyössä kahden yrityskumppanin kanssa. Toinen heistä, Eko-Expert, hyödyntää kierrätysmateriaalin puhallusvillan tuotannossa.

 

4. Jätteestä briketeiksi

Kivivillan valmistus tuottaa paitsi ylijäämää myös muuta prosessijätettä, jota ei voida hyödyntää puhallusvillan tai kierrätetyn kuidun raaka-aineena. Onneksi suurin osa tästä materiaalista voidaan kierrättää briketeiksi.

Briketit ovat tuotantoprosessin eri vaiheissa sekä ympäristön puhdistusprosesseissa syntyvää jätettä, joka puristetaan yhteen betoni- ja kiviaineksella. Puolet materiaalista on tehtaan tuottamaa jätettä ja toinen puolikas kierrätettyä materiaalia.

Parasta on kuitenkin se, että brikettejä voidaan käyttää uusien PAROC-kivivillatuotteiden raaka-aineena. Vuonna 2019 Parocin tehtailla kierrätettiin briketöinnin avulla 69 000 tonnia jätettä.

Osana Owens Corningia Paroc sitoutunut siihen, että vuoteen 2030 mennessä yksikään tehdas ei tuota enää kaatopaikkajätettä. Hässleholmin tehdas on jo lähellä nollatasoa: tehtaan tuottamasta jätteestä vain 6 prosenttia päätyy kaatopaikalle.

Parocin tehdas Vilnassa Liettuassa saavutti tavoitteen ensimmäisenä vuonna 2020 – ei kuormaakaan kaatopaikalle.

 

5. Raudan talteenotto

On vielä yksi teko, joka pitää nuolen liikkeessä kaikilla Parocin tehtailla. Se on raudan talteenotto sulasta kiviaineksesta kupolisulatusuunissa.

Kivivillaa valmistettaessa on ensin sulatettava kiviaines ja briketit. Tässä vaiheessa syntyy rautaa, joka on otettava säännöllisesti talteen kupoliuunista. Raudan talteenoton yhteydessä on huomioitava myös sula kiviaines.

Rauta voidaan ottaa talteen massasta ja kierrättää. Puhdistettu massa puolestaan palautetaan takaisin uuniin, jossa siitä syntyy kivivillaa.

Aivan kuten kaikki muutkin Parocin kierrätysmenetelmät, tämäkin on tärkeä askel matkalla kohti toimivaa kiertotaloutta.