Parocin Hällekisin eristetehdas Ruotsissa uudistetaan – tavoitteena noin 80 prosentin päästövähennykset

26 huhti 2024

Muokattu 6.5.2024 (tieto Industrial Leap -ohjelman tukirahoituksesta lisätty)

Paroc AB:n omistaja Owens Corning on sitoutunut saavuttamaan päästötavoitteensa ja jatkaa investointejaan kestävään tulevaisuuteen. Yhtiö uudistaa Ruotsissa sijaitsevan Hällekisin eristetehtaansa sulatusprosessin koksiuunista sähköiseen sulatukseen. Uudistuksen arvioidaan vähentävän laitoksen scope 1- ja scope 2 -luokan* päästöjä noin 80 prosenttia. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-asemaa, parantaa tuotannon tehokkuutta ja vastata entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin Euroopan markkinoilla.

Paroc Hällekis factory

Owens Corning on ilmoittanut investoivansa Paroc AB:n Hällekisin eristetehtaan uudistukseen Ruotsissa. Laitos uudistaa sulatusprosessinsa koksiuunista sähköiseen sulatukseen, mikä merkitsee uutta askelta lähemmäs yhtiön päästötavoitteita. Uudistuksen jälkeen Keski-Ruotsissa sijaitseva tehdas palvelee asiakkaitaan myös Tanskassa ja Norjassa eristeillä, joiden hiilijalanjälki on pieni.

Jari Airola ParocInvestoinnin ennustetaan vähentävän laitoksen scope 1- ja scope 2* -luokan päästöjä 80 prosenttia, mikä vähentää merkittävästi tehtaalla tuotettuihin eristeisiin sitoutuneen hiilen määrää. Investointi tukee Owens Corningin tiedeperusteista tavoitetta vähentää scope 1 - ja scope 2 -luokan päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

"Projekti auttaa varmistamaan, että vastaamme jatkossakin arvostettujen asiakkaidemme odotuksiin Euroopan markkinoilla. Lisäksi se vahvistaa profiiliamme Pohjoismaissa osoittaen, että olemme sitoutuneet liiketoiminnallemme merkittäviin markkinoihin", sanoo Jari Airola, Vice President Owens Corning Europe & Managing Director, Europe Insulation.

Hankesuunnitelman mukaan tuotantolinjan on määrä käynnistyä vuoden 2027 alussa. Hällekisin tehdas perustettiin alun perin vuonna 1978 ja se täyttää 50 vuotta vuonna 2028. Nykyään 250 henkilöä työllistävä tehdas valmistaa kivivillaeristeitä, joita käytetään rakennusten eristämisessä ja teknisen eristämisen käyttökohteissa.


Paroc liittyi Owens Corningiin vuonna 2018. Yhtiöllä on vahva asema sekä rakennus- että teknisissä eristeissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Lisäksi Parocin tuotteilla on vahva haastajan asema Puolassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Norjassa.

Lue lisää Owens Corningin vastuullisuustyöstä sen 18. vuosittaisesta vastuullisuusraportista.

*Scope 1 -luokkaan sisältyy suorat päästöt yrityksen omista toiminnoista.
*Scope 2 -luokkaan sisältyy epäsuorat päästöt ostetun energian tuotannosta.
 

Hällekisin eristetehtaan muutoshanke saa tukea Ruotsin energiaviraston Industrial Leap (Industriklivet) -ohjelmasta, jolla tuetaan Ruotsin teollisuuden fossiilivapauteen siirtymistä.


Lisätietoja:

Emmy Arebo
+46 76 222 7414
paroc@miltton.com