Parocilta uusi tuote edistämään kosteusteknisesti turvallista rakentamista

08 maalis 2020

Parocin kehittämä PAROC Duo L -eriste auttaa varmistamaan puisen apukarmirakenteen kosteusteknisesti turvallisen käytön betonirakenteisten ulkoseinien ikkuna- ja oviliittymissä.

PAROC Duo L lamellieriste

Rakentamisen kosteusturvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Tästä näkökulmasta keskustelua on herättänyt puisten apukarmien käyttö korkeiden rakennusten tiilimuurattujen julkisivujen yhteydessä. Tutkimusten mukaan apukarmin kosteuskuorma johtuu enimmäkseen betonivalusta siirtyvästä rakennuskosteudesta, ja keskeinen haaste onkin ollut apukarmin kuivumismahdollisuuksien varmistaminen.

Tähän haasteeseen vastaa nyt PAROC Duo L; Parocin kehittämä uusi, kivivillasta valmistettu viistetty lamellieriste, jota on saatavilla kahdella eri eristepaksuudella (200 mm ja 250 mm). PAROC Duo L on kehitetty helpottamaan eristeasentajan työtä tapauksissa, joissa halutaan varmistaa puisen apukarmirakenteen kosteusteknisesti turvallinen käyttö betonirakenteisten ulkoseinien ikkuna- ja oviliittymissä, kertoo Juha Laihonen, Application Manager Parocilta.

Kyseisten rakenteiden liittymäkohtaan on jo viime vuonna kehitetty uudet suunnitteluohjeet yhteistyössä alan toimijoiden kesken. Suunnitteluohjeissa puisen apukarmin kuivuminen mahdollistetaan nostamalla valumavesiltä suojaava bitumikaista hieman ylemmäs rakenteessa – irti apukarmista kahden viistoon leikatun villalamellin väliin. Kosteuden siirtyminen betonivalusta apukarmiin estetään lisäksi puun ja betonin väliin asennettavalla kapillaarikatkolla. Parocin kanssa ohjetta kehittämässä olivat Inwido, Isover, Lehto Group Oyj, VaBe ja Wienerberger.

PAROC Duo L -eriste tuo edellä mainitun suunnitteluohjeen rinnalle konkreettista apua asennukseen. Valmiiksi viistetty tuote on kehitetty erityisesti betonielementtitehtaiden käyttöön, mutta yhtä lailla sitä voidaan käyttää myös työmailla. Tehdasolosuhteissa valmistettujen lamellien viistous on aina vakio, mikä varmistaa ratkaisun toimivuuden.
Kosteuden hallinta on keskeinen osa laadukasta, turvallista rakentamista ja Paroc tekee omalta osaltaan aktiivisesti työtä sen edistämiseksi. PAROC Duo L on tärkeä askel tässä tuotekehityksessä. Puisten apukarmien kosteuskuormaa keventävästä ratkaisusta hyötyvät paitsi rakentajat, viime kädessä myös kuluttajat parempana asumisen laatuna.

Lisätietoja:

Juha Laihonen, Application Manager, puh. 0400 902 759