Perjantaina 13. syyskuuta vietetään Tapaturmapäivää

12 syys 2019

Perjantaina 13. syyskuuta vietetään Tapaturmapäivää. Sen tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan, miten riskinotto altistaa tapaturmien synnylle niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Nyt on siis hyvä ajankohta muistuttaa itseään ja toisiamme tapaturmien ehkäisyn ja työyhteisön hyvinvoinnin tärkeydestä.

Vuonna 2018 palkansaajille sattui noin 127 000 työtapaturmaa. Korvatuista tapaturmista noin 23 000 oli asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia. Kaikilla työpaikoilla tulisi pyrkiä nollaan työtapaturmaan. Tavoitteena on, että jokainen pääsee töistä terveenä kotiin.

Tapaturmapäivä 13.9.2019 on jälleen hyvä ajankohta pohtia, miten elämme ja teemme työtämme turvallisesti ja terveellisesti. PAROCilla turvallisuus on läsnä toiminnassamme päivittäin, ja näin tapaturmapäivänä toimipisteissämme järjestetään esim. aihetta koskevia turvallisuustuokioita ”, toteaa PAROCin Suomen OHS-päällikkö Anna Vaihinen. ”Moderni, ennakoiva turvallisuusajattelu lähtee 24/7-näkökulmasta, sillä vaaroja tai uhkia niin terveydelle kuin turvallisuudelle on kaikkialla. Havainnoidaan, välitetään ja ollaan hereillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu – yhdessä saamme ympäristöstämme entistä viihtyisämmän ja turvallisemman!

Tapaturmattomuuden saavuttaminen vaatii ennakoivia toimia, joihin turvallisuushavainnot kuuluvat olennaisesti. Turvallisuushavainto voi olla jokin työpaikalla havaittu epäkohta tai sattunut vaaratilanne, josta on selvitty ilman vahinkoja. Turvallisuushavainto voi olla myös positiivinen tai se voi olla kehittämisehdotus.

Tapaturma ei katso aikaa eikä paikkaa; vapaa-ajalla ja töissä sattuneet tapaturmat pilaavat saman määrän päiviä. Ihmiset jotka toimivat turvallisuuden suhteen suorastaan esimerkillisesti työelämässä, saattavat vapaa-ajalla suhtautua turvallisuuteen välinpitämättömästi. Yksi helppo ratkaisu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen on miettiä, miten saman asian tekisi työpaikalla. Tai jos oma kaveri tekisi näin, olisinko huolissani hänen turvallisuudestaan? Ennakointi ja huolellinen valmistautuminen ovat yhtä tärkeitä asioita myös kotona.

Vaikutamme omalla käytöksellämme myös lastemme turvallisuusajatteluun. Jos kävelet suojatien vierestä tai punaisia päin, käytät puhelinta ajaessasi tai raivoat liikenteessä, lapsesi saa siitä hyväksyttävän mallin itselleen. Toisaalta, jos otat asioita huomioon, olet kohtelias sekä asioihin tarttuva, lapsesi ottaa siitäkin mallia”, kehottaa Urho Lagerström, PAROCin Paraisten tehtaan tuotantohenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Tapaturmapäivän nettisivuilla voi perehtyä useisiin turvallisuutta koskeviin artikkeleihin, joiden kautta voi virkistää muistiaan ja oppia uutta.