Finnisolin Eristetty totuus -kampanja tarjoaa faktoja eristämisestä

26 maalis 2019

Suomen johtavien lämmöneristevalmistajien toimialajärjestö Finnisol on käynnistänyt Eristetty totuus -kampanjan. Kampanjan tavoitteena on purkaa eristämisen myyttejä ja palauttaa keskusteluun eristämisen ja rakentamisen faktoja aikana, jolloin mielipiteet korvaavat julkisessa keskustelussa usein tutkitun tiedon.

Eristetty totuus -kampanja korostaa mineraalivillaeristeiden hyötyjä. Sen tarkoitus tai tavoite ei ole kritisoida kilpailevia materiaaleja. Kampanja pitää yllä keskustelua edustamiensa eristemateriaalien testatuista ja hyväksi todetuista lämpöominaisuuksista, paloturvallisuudesta, ympäristöystävällisyydestä, äänen eristämisestä sekä niiden helppokäyttöisyydestä.

Kampanja perustelee materiaaleja koskevien myyttien purkamisen rinnalla päätöksentekijöille, suunnittelijoille, rakentajille ja kuluttajille eristämisen merkitystä ylipäätään, koska myös se on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa.

”On tärkeä eristää rakennuksia, jotta niissä on turvallista ja terveellistä asua. Rakennus on eristettävä hyvin, jotta voidaan ylipäätään säästää energiaa. Eristetty totuus -kampanja pyrkii myös näiltä osin tarttumaan löysiin julkisiin argumentteihin ja palauttamaan mieliin kiistattomat tosiasiat”, Finnisol ry:n puheenjohtaja Gunnar Forsman kertoo.

Kampanjaan voi tutustua verkkosivuilla ja Twitterissä.

Finnisolin jäsenyrityksiä ovat Paroc, ISOVER ja Rockwool.

FINNISOL RY
Finnisol on Suomen johtavien lämmöneristevalmistajien toimialajärjestö. Se edistää rakentamisen yleistä kehitystä, laatua ja turvallisuutta. Yhdistys on Euroopan mineraalivillavalmistajien yhdistyksen Euriman (European Insulation Manufacturers Association) jäsen. Sen jäsenyrityksiä ovat ISOVER, Paroc ja Rockwool.