Paroc-kivivilla on kosteiden olosuhteiden kuiva kaveri

08 loka 2018

Suomessa sataa, ja rakentaminen tapahtuu ulkona. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain hyvin pieni osa rakennusten kosteusongelmista johtuu rakennusvaiheessa tapahtuvasta lyhytaikaisesta materiaalien kastumisesta – suurin syy ongelmiin löytyy rakennus- ja suunnitteluvirheistä, rakennuksen käytöstä sekä huonosta ylläpidosta. Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumista ja kuivumista rakennusprojektin aikana on tutkittu hyvin laajasti sekä tutkimuslaitoksissa, työmailla että rakennetuissa kohteissa. Paroc-kivivillan on todettu näissä vertailevissa tutkimuksissa olevan erittäin kuiva.

Erinomainen suorituskyky

Valmiissa rakennuksessa lämmöneriste on aina kuivissa olosuhteissa, lukuun ottamatta maanpinnan alapuolisia rakenteita. Rakennuksen kate ja julkisivuverhoukset detaljeineen suojaavat eristeitä ulkoapäin ja höyrynsulku sisältä päin. Rakennuksen käytön aikana on tärkeää, ettei eriste ime itseensä vettä kosteasta ulko- tai sisäilmasta heikentäen rakenteen lämmöneristävyyttä. 

Rakennusvaiheessa tärkeimmät ominaisuudet lämmöneristeille ovatkin mahdollisimman vähäinen vedenimu ja nopea kuivumisaika. VTT:llä teetetty laaja lämmöneristeitä koskeva tutkimus osoitti, että eristeiden kosteusteknisessä toiminnassa on eroja. 

Tutkimuksen mukaan Paroc-kivivilla:

pysyy kuivana korkeissakin ilmankosteuksissa
ei ime itseensä vettä
kuivuu erittäin nopeasti
ei nosta vettä kapillaarisesti.

Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, 98 % RH (EN 12571:2013)

Vedenimeytyminen osittaisupotuksessa (en 12087)Säästöjä ja turvallisuutta

Suurin osa rakennusmateriaaleista sisältää vettä, jonka tulee päästä poistumaan rakenteista mahdollisimman pikaisesti jo rakennusvaiheen aikana. Työmaan aikaisen sateen ja kostean ilman aiheuttama kosteuslisä eri materiaaleissa vaihtelee suuresti. Vaikka eriste ei kastuisikaan, muiden rakenteiden kosteusmäärä nousee. Tämän vuoksi eristeen vesihöyrynläpäisevyydellä on suuri rooli kokonaisten rakenteiden kuivumisajan kannalta. Hyvin vesihöyryä läpäisevä eriste antaa rakennuskosteuden kuivua kahteen suuntaan. "Eristeet eivät yleensä aiheuta kosteusongelmia, mutta niillä voi olla suuri vaikutus ongelmien ehkäisemisessä", toteaa Parocin Application Manager Susanna Tykkä-Vedder.

Tutkimuksen mukaan Paroc-kivivilla:

on diffuusioavoin eli se antaa ympäröivien rakenteiden kuivua molempiin suuntiin
minimoi betonirakenteiden kuivumisajan ja vaikuttaa näin projektiaikataulujen lyhenemiseen ja merkittäviin kustannussäästöihin.

Ilman hometta

Hometta esiintyy kaikkialla – ilmassa ja lähes kaikilla ulkoilmassa olevilla pinnoilla. Pienet ja kevyet homeitiöt pääsevät rakennukseen avoimista ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista ja lämmitys- sekä ilmastointikanavista. Vain laaja ja toksiineja erittävä homekasvu aiheuttaa yleensä oireita rakennuksen asukkaille.

Home kasvaa vain, jos se saa ympärilleen sopivassa määrin lämpöä, ravinteita ja kosteutta.  Homekasvu alkaa, jos suhteellinen kosteus on korkea (≥ RH80–85 %), lämpötila on yli 10 °C ja ravinteeksi löytyy riittävästi orgaanista materiaalia. Jos joku näistä puuttuu, ei home kasva.

Puolueettomien tutkimusten ja laskelmien mukaan Paroc-kivivillalla eristetyt ratkaisut pysyvät kuivina myös ääriolosuhteissa. Tutkimuksessa oli mukana 13 tyypillisintä seinä- ja kattorakennetta. Rakenteiden toiminta tutkittiin vuoden 2030 ilmasto-olosuhteissa viiden vuoden aikana. Rakenteita tarkasteltiin 80 %:n (normaali taso) ja 95 %:n (kostunut rakenne) suhteellisessa kosteudessa.

Kivivillaeristeet on valmistettu epäorgaanisesta kivestä, joten se ei ole homeille suotuisaa ravintoa. Paroc on teettänyt kivivillalle hometestit puolueettomassa laboratoriossa. Testi tehtiin 95–100 %:n suhteellisessa kosteudessa ja 22 °C asteen lämpötilassa käyttämällä kaikkein tyypillisimpiä hometyyppejä. 

Tutkimuksen mukaan Paroc-kivivilla:

ei homehdu eikä aiheuta muiden rakenteiden homehtumista
ei sisällä palonestokemikaaleja, jotka edistäisivät kosteissa olosuhteissa korroosion muodostumista.

Lue lisää: PAROC-kivivilla on tutkitusti kuiva eriste
Lataa tästä Parocin kosteusopas
Lisätietoja: Application Manager, Timber & Frame Constructions, Susanna Tykkä-Vedder, p. 040 705 4999