Paroc Group lopettaa Oulun kivivillatehtaan toiminnan

02 maalis 2017
Paroc Group ilmoitti 10.1.2017 suunnittelevansa Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Samalla yhtiö käynnisti mahdollista sulkemista koskevan yhteistoimintamenettelyn.  

Sulkemiseen liittyvät yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut henkilöstön kanssa on nyt saatu päätökseen. Neuvotteluiden aikana ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä Oulun kivivillatehtaan toiminnan jatkamiselle, ja yksikön toiminta lopetetaan heinäkuussa 2017.  Henkilöstövähennys sulkemisen vuoksi on yhteensä 64 henkilöä, mikä käsittää koko Oulun tuotannon henkilöstön. Muiden toimintojen osalta viisi tehtävää siirtyy muille Paroc toimipaikoille. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko Oulun henkilöstöä yhteensä noin 70 henkilöä, pois lukien operatiivinen myyntihenkilöstö. 

”Päätös Oulun tehtaan sulkemisesta on raskas, koska joudumme toteuttamaan näin mittavat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Suomen kivivillatehtaiden tämänhetkisen kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin liian alhainen kilpailukykyisen toiminnan varmistamiseksi kotimaassa. Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa”, kertoo Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen.

Paroc käynnistää työllisyyttä tukevat toimenpiteet. "Tuemme henkilöstöä uusien töiden saamisessa niin Parocissa kuin yhtiön ulkopuolella muun muassa työnhakuvalmennusten sekä yhdessä viranomaisten kanssa toteutettavien toimenpiteiden avulla", Lehtinen sanoo.

Oulussa valmistettavien rakennuseristeiden tuotanto siirtyy pääasiassa Parocin Paraisten tehtaalle. Tukitoimintojen tehtävät siirtyvät Parocin muille toimipaikoille. Paroc on sitoutunut Suomen markkinoille ja haluaa palvella jatkossakin kotimaan asiakkaita korkealaatuisilla tuotteilla ja palvelulla. Toimintojen siirto ei aiheuta katkoksia asiakastoimituksiin. Tehtaan sulkemisen jälkeen Paroc hoitaa Pohjois-Suomen toimituksia suorien tehdastoimitusten lisäksi aluetta palvelevan jakelupisteen kautta.  

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group Oy, puh.  046 876 8904

Haastattelupyynnöt: 
Olga van Iterson, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Paroc Group Oy, puh. 050 325 2376