Paroc Group käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Oulun kivivillatehtaalla

10 tammi 2017
Paroc Group varautuu sopeuttamaan tuotantoaan kotimaassa ja käynnistää yhteensä noin 70 henkilöä koskevat yt-neuvottelut 17.1.2017. Neuvottelujen tavoitteena on auttaa yhtiötä varmistamaan kilpailukyvyn säilyminen tulevaisuudessa. 

Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa ja tuotannon sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Tehtaan mahdollisen sulkemispäätöksen taustalla on kotimaisen tuotannon ylikapasiteetti ilman vastaavaa kulutuskysynnän kasvua.

Yhtiö varautuu Oulun kivivillatehtaan toiminnan lakkauttamiseen käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Oulun henkilöstöä yhteensä noin 70 henkilöä, pois lukien operatiivinen myyntihenkilöstö.  Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen helmikuun loppuun mennessä. Mahdollisen alasajon tarkempi aikataulu päätetään neuvottelujen jälkeen. 

”Neuvottelujen käynnistäminen on erittäin valitettava. Suomen kivivillatehtaiden tämänhetkisen kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin liian alhainen kilpailukykyisen toiminnan varmistamiseksi kotimaassa. Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa”, kertoo Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen.

Paroc on jatkossakin sitoutunut vahvasti Suomen markkinaan. Parocin toinen tehdas Suomessa on Paraisilla. Suunniteltu tuotannon sopeuttaminen ei vaikuta asiakastoimituksiin.

 

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group Oy, puh.  046 876 8904

Haastattelupyynnöt: 
Olga van Iterson, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Paroc Group Oy, puh. 050 325 2376