TIPCHECK -insinöörit auttavat teollisuutta säästämään

15 huhti 2016

Teknisen eristämisen tarjoama energiansäästöpotentiaali on teollisuudessa valtavan suuri, 620 petajoulea. Sen käyttöönotolla voitaisiin sulkea viisitoista 500 megawatin hiilivoimalaa. Teollinen eristäminen on paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), jonka avulla Euroopan teollisuuden energiankulutusta voitaisiin vähentää 4 prosenttia.

Lähde: EiiF

TIP CHECK -insinöörit  

EiiF-säätiön (European Industrial Insulation Foundation) kokemuksen mukaan lämpöeristyksen parantaminen voi säästää energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä teollisuudessa merkittävästi. Tämä potentiaalia ei ole käytetty, vaikka sen kustannustehokas toteuttaminen on mahdollista. Tältä pohjalta EiiF tilasi Ecofysiltä tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli määrittää teollisuuseristämisessä piilevä energia- ja hiilidioksidisäästöpotentiaali EU27-maissa.

Tutkimus osoittaa teollisuuseristämisen säästöpotentiaalin oleva energian osalta 620 petajoulea ja hiilidioksidin osalta 49 miljoonaa tonnia. Energiansäästöpotentiaali vastaa

- viittätoista 500 megawatin hiilivoimalaa tai
- kymmenen miljoonan kotitalouden energiankulutusta tai
- Alankomaiden teollisuuden energiankulutusta.

Vuotuinen hiilidioksidipäästöjen vähentymispotentiaali vastaa 18 miljoonaa keskiluokan autoa, joilla ajetaan 12 500 kilometriä vuodessa.

Potentiaali voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti. Paljaiden pintojen eristäminen kustannustehokkaalle tasolle ja vaurioituneiden eristeiden korjaaminen vaatii Euroopan teollisuudessa aluksi noin 900 miljoonan euron investoinnin. Tällä kertainvestoinnilla saavutettaisiin noin 460 petajoulen energiansäästöpotentiaali, joka tämänhetkisillä hinnoilla säästäisi teollisuuden rahaa 3,5 miljardia euroa vuodessa.

Jotta teollisuudella olisi standardisoitu ja laadukas työkalu lämpöenergian tarkastamiseen, Eiif kehitti TIPCHECK -ohjelman, jolla voidaan tutkia teknisten eristysjärjestelmien lämmöneristyskykyä. TIPCHECK -tarkastuksissa määritetään, kuinka paljon teollisuuskiinteistö kuluttaa ylimääräistä energiaa ja rahaa nykyisen eristysjärjestelmän vuoksi (eristämättömät osat mukaan lukien).

TIPCHECK -ohjelma on myös pätevöitymisohjelma, jossa eristealan ammattilaiset voivat kouluttautua EiiF:n hyväksymiksi lämpöenergian tarkastajiksi eli niin sanotuiksi TIPCHECK -insinööreiksi. TIPCHECK -insinöörit auttavat arvioimaan eristejärjestelmiä nykyisissä, rakennettavissa tai korjattavissa kiinteistöissä ja kertovat, kuinka paljon tehokkaampi eristys voi säästää energiaa ja rahaa sekä vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Paroc on nyt laajentanut palvelutasoaan kouluttamalla useita TIPCHECK -insinöörejä entistäkin paremman energiansäästöneuvonnan tarjoamiseksi markkinoille.