Parociin eettisen raportoinnin kanava

23 maalis 2016

Voidaksemme osoittaa yhtiömme sitoutumisen vastuullisuuteen ja kyetäksemme lunastamaan sidosryhmiemme odotukset alan johtavia liiketoimintakäytäntöjä kohtaan, on Paroc luonut verkkosivuilleen eettisen raportoinnin kanavan.

Fair Play channel

Fair Play-kanava antaa Parocin sisäisille ja ulkopuolisille toimijoille mahdollisuuden raportoida Parocin toimintaan liittyvästä eettisestä huolesta täyttämällä verkkolomake - jopa anonyymisti. Fair Play-kanavaa ylläpitää itsenäinen, Parocin ulkopuolinen taho, joka omalta osaltaan varmistaa prosessin ammattimaisuuden, luottamuksellisuuden ja kaikkien osapuolten kunnioittamisen. Kanavaan pääsee Parocin code of conduct-verkkosivulta,  
joka täydentää jo olemassa olevaa, Parocin omien työntekijöiden käytössä olevaa intranet-sivua.

 

Toimitusjohtaja Kari Lehtinen toteaa: “Olemme vuosien ajan rakentaneet Parociin vahvaa yrityskulttuuria ja tukeneet vastuullista tapaa työskennellä eettisen toimintaohjeen, arvojen sekä erilaisten käytäntöjen ja ohjeiden avulla, jotka on integroitu osaksi yhtiömme päivittäisiä prosesseja ja toimintatapoja. Tästä huolimatta meidän on osoitettava, että suhtaudumme vakavasti eettiseen toimintaohjeeseen ja haluamme kohdata mahdolliset liiketoiminta- ja maineriskit mahdollisimman nopeasti ja oppia niistä. Fair Play-kanava on meille tärkeä työkalu, joka auttaa meitä harjoittamaan kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, turvaamaan Parocin maineen ja toimimaan yhteiskunnassa markkinajohtajaan kohdistuvien odotusten mukaisesti.” 

Fair Play-kanava on toiminnassa maaliskuusta 2016 alkaen ja sitä käytetään ainoastaan  eettisten huolien raportointiin. Asiakas- ja muut yleiset tiedustelut osoitetaan suoraan myyntiorganisaatiolle tai muille vastaaville henkilöille. Löydät oikean yhteyshenkilön Parocin ota yhteyttä-verkkosivulta.

Linkki Paroc’s Code of Conduct -sivulle