Palo- ja äänikirja paloturvallisen rakentamisen edistämiseksi

09 kesä 2015
Parocin Palo- ja äänikirja on helppokäyttöinen käsikirja rakentamisen parissa toimiville asiantuntijoille. Kirjaan on koottu paloturvallisia rakenneratkaisuja, jotka samalla parantavat tilojen akustista laatua. Tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset ovat tuoneet rakennusten paloturvallisuudelle uusia haasteita, jotka on kohdattava jo suunnittelupöydällä.

Toive kirjan julkaisemisesta on tullut suunnittelijoilta ja oppilaitoksilta. "Partekin käsikirjasarja on ollut tunnettu jo kolmekymmentä vuotta ja se löytyy yhä monen suunnittelijan hyllystä. Nyt paloturvalliset ja ääniteknisesti toimivat PAROC-ratkaisut on saatu tuoreisiin kansiin uusitun Palo- ja äänikirjan myötä", Parocin kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder kertoo.

Kirja keskittyy rakenneratkaisujen paloturvallisuuteen ja ääniteknisiin ominaisuuksiin. Rakenteiden toimivuuden varmistamiseksi Paroc on tehnyt palotestejä ja akustisia laskelmia, joista saatu tieto on koottu kirjaan. Kirjan on toimittanut Pekka Haikonen.

Paloturvallisuus huomioitava jo suunnitteluvaiheessa

Palavien eristeiden käyttö, eristepaksuuksien kasvu ja asuinirtaimiston määrä ovat lisänneet sekä rakennusten palokuormia että tulipalon syttymisen riskiä merkittävästi. Paloturvallisuutta voidaan parantaa ottamalla paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat entistä paremmin huomioon rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla.

Susanna Tykkä-Vedderin mukaan rakennusten energiatehokkuutta ei pidä tavoitella paloturvallisuuden kustannuksella. ”Turvallisin tapa pitää rakennusten kiinteät palokuormat kurissa on käyttää rakennusmateriaaleja, joiden energiasisältö on mahdollisimman pieni. Irtaimiston määrään ei voida suunnittelijan pöydällä juurikaan vaikuttaa", hän sanoo. Parocin tavoitteena on kehittää rakentamisen laatua ja tarjota ratkaisuja, jotka huomioivat sekä energiatehokkuuden että paloturvallisuuden tärkeyden ja akustisen laadun.


Lisätiedot: 

Susanna Tykkä-Vedder, kehityspäällikkö, Paroc Oy, Ab, puh. 040 705 4999, susanna.tykka@paroc.com 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse myös osoitteeseen: rakentajaneuvonta@paroc.com