Fire Safe Europe kokoaa yhteen palomiehet, huippupoliitikot ja asiantuntijat

03 maalis 2015
Ihmiset viettävät 90 % ajasta rakennusten sisätiloissa, joissa tapahtuu 90 % tulipaloista. Jotta rakennusten paloturvallisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, Fire Safe Europe - kansainvälinen monialainen allianssi - kokosi yhteen palomiehet, MEPit, rakennusteollisuuden asiantuntijat ja yleishyödyllisten organisaatioiden edustajat pohtimaan yhdessä keinoja, joiden avulla paloturvallisuutta voitaisiin parantaa eurooppalaisissa rakennuksissa ja nostaa paloturvallisuus korkeammalle EU:n agendalla. Korkean tason keskusteluja epäjohdonmukaisista ja vanhentuneista paloturvallisuus-määräyksistä Euroopan tasolla käytiin Brysselissä 25.2.2015

Fire Safe Europen mukaan tämänhetkiset palomääräykset vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Esimerkiksi Saksassa kouluissa on oltava hätäuloskäyntejä 10 metrin välein, kun Italiassa riittävä välimatka on 60 metriä.

Eniten kuolemantapauksia rakennuspaloissa aiheuttaa myrkyllisten savukaasujen hengittäminen. Myrkylliset savukaasut yhdistetään myös palomiesten syöpiin. Altistuksen vakavuudesta huolimatta EU-säännöksissä ja standardeissa ei tällä hetkellä huomioida rakennustuotteiden aiheuttamien savukaasujen myrkyllisyyttä.

Elämäntapamme ja rakennusten sisätiloissa käyttämämme materiaalit - kuten elektroniikka - tuovat oman ulottuvuuden rakennusten paloturvallisuuteen: 50 vuotta sitten huonetila saattoi joutua täydellisen palon valtaan 25 minuutissa, kun siihen tänä päivänä riittää kolme minuuttia. Tämän päivän asumisessa käytetään yhä enemmän helposti syttyviä materiaaleja ja hitaasti muuttuvat paloturvallisuusmääräykset eivät ole pysyneet ajan tasalla tässä trendissä.

Näiden ja monien muiden syiden vuoksi Fire Safe Europe edellyttää, että palomääräykset tulisi standardisoida ja uudistaa koko Euroopan laajuisesti. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi paloturvallisuuden testausmenetelmien uudistamista ja rakennustuotteiden savukaasujen myrkyllisyyden mittausmenetelmien standardisointia ja sääntelyä EU-tasolla. 


Fire Safe Europe (FSEU) on monialainen paloasiantuntijoiden, palomiesten, eurooppalaisten yhdistysten ja kansainvälisten yritysten, kuten rakennus-, eristys-, kaapeli-, betoni-, kattotuote-, ja paloturvallisuustuotevalmistajien muodostama allianssi. Fire Safe Europen missiona on parantaa rakennusten paloturvallisuutta Euroopan kansalaisille. Paroc kuuluu tähän allianssiin.