Paroc Groupin vastuullisuusraportti 2013 julkaistu

30 huhti 2014
Paroc Group on julkaissut vuosittaisen vastuullisuusraporttinsa. Raportoinnissaan Paroc noudattaa kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) –ohjeistoa. Ohjeiston mukaisesti Paroc käsittelee toimintansa vaikutuksia sidosryhmiinsä ja toimintaympäristöönsä taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuun näkökulmasta.

Parocin vuosi 2013 oli vahva, markkinaympäristön epävakaudesta huolimatta. Yksi vuoden merkittävimmistä saavutuksista oli Venäjän-tehdashankkeen ensimmäisen tuotantolinjan valmistuminen ja vihkiminen käyttöön syksyllä 2013 Izoplitissä, Tverin alueella. Ensimmäinen tuotantolinja työllistää 120 ihmistä paikallisesti. Tverin tuotantolaitos toimii Parocin yleisten vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

Vuoden 2013 keskeisimpien projektien joukkoon kuuluu renZero-energiaremontointihankkeen pilotointi Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää remontointiratkaisuja vastaamaan ikääntyvän rakennuskannan ja tiukentuneiden energiatehokkuusstandardien asettamia vaatimuksia.

Kohokohtien joukkoon kuuluvat myös saavutukset työterveyden ja työturvallisuuden parissa. Onnettomuuksien määrä koko Paroc Groupissa laski 33 prosentilla, kun vuodelle asetettu tavoite oli 30 prosenttia. Vuodelle 2020 asetettu tavoite – ei ainuttakaan onnettomuutta – saavutettiin kolmella Parocin tehtaalla jo vuonna 2013.

Nyt julkaistu vastuullisuusraportti on järjestyksessään kolmas. Raportti noudattaa GRI-ohjeistoa G3.1 ja täyttää ohjeiston sovellustaso C:lle asetetut vaatimukset. Paroc Group raportoi vastuullisuudestaan vuosittain.

Englanninkielinen Paroc Book of Sustainability 2013 on luettavissa osoitteesta Yhteiskuntavastuuraporttimme >>