Paroc Group Oy:n ilmoitus vakuudellisten velkakirjojen hinnoittelusta

21 touko 2014

Paroc Group Oy ilmoitti 14. toukokuuta hinnoitelleensa liikkeelle laskemansa (i) euromääräiset kiinteäkorkoiset vuonna 2020 erääntyvät vakuudelliset velkakirjat, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 200 MEUR 6,25 %:n korolla (”kiinteäkorkoiset velkakirjat”), ja (ii) euromääräiset vaihtuvakorkoiset vuonna 2020 erääntyvät vakuudelliset velkakirjat, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 230 MEUR kolmen kuukauden EURIBOR-korolla, johon lisätään 525 korkopistettä.

Liikkeellelaskun tuotot ja käteisvarat käytetään yrityksen nykyisten velkojen maksamiseen.

Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen kommentoi: 

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että velkakirjoillamme oli kovaa kysyntää luottomarkkinoilla. Uudelleenjärjestely antaa Parocille joustovaraa sekä tukevan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Anders Dahlblom, 0400 815 427
Konsernirahoituksen johtaja Joakim Flinck, 040 556 4757